Norvegese-Francese traduzione di importere

La Traduzione della parola importere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

importere in francese

importere
handelverbo importer
Sinonimi per importere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er klart, vi må eksportere for å kunne importere.
2.Hvorfor skal jeg fortsette å produsere når jeg uten vanskeligheter kan importere tilsvarende produkter billigere og samtidig slippe å ha såvel arbeidsgiver som skriftefarsansvar for mine 25 ansatte.
3.Og når opplagskampen blir hard", skriver Vårt Land idag," er det besnærende å importere arbeidsmetoder som man vet gir salgsgevinst.
4.Det er greit nok å importere når vi har underskudd.
5.Et felles importselskap kan drives mer rasjonelt enn om selskapene skulle importere hver for seg, sier prosjektutvikler Jan Lorentzen.
6.Gjennom et felles importselskap kan vi drive mer rasjonelt enn om fabrikantene skulle importere hver for seg.
7.Hvordan kom De på å importere varebiler efter denne regelen ?
8.I endel utviklingsland som vi ønsker å importere fra, vil forholdene ikke være akseptabele for Arbeidstilsynet her i landet.
9.Jeg skjønte ikke dengang at det var ulovlig å importere legemidlene til Norge.
10.Kunne vi importere fisk fra Frankrike, hadde vi fått den ferskere enn vi får den i Oslo.
11.Madagaskar må importere store mengder mat, selv om det er rike muligheter for å øke jordbruksproduksjonen, sier sivilagronom Arne Ingmar Dragsund som er Misjonsselskapets misjonær.
12.Men å selge biler i USA - er ikke det som å importere fisk til Lofoten ?
13.15 gram corned beef og 15 gram honning pr. innbygger i Norge, det er den store gevinst det utvalg som skal importere varer fra uland, ulandshylleutvalget, har klart å oppnå efter fem års abeid.
14.Amerikanerne er tilbøyelige til å importere mer, mens amerikanske varer og tjenester er blitt for dyre for europeerne.
15.Anderledes blir det selvfølgelig om vinteren når vi må importere disse grønnsakene.
16.At det i et slikt system er noen som må importere selv" dyrt" virke, synes ganske opplagt.
17.Begge disse vareslag har i flere år vært forbudt å importere på grunn av et giftstoff, Aflatoxin, som forekommer i disse produkter, særlig fra uland.
18.Blomkål, mais, rosenkål, broccoli og paprika derimot er varer vi må importere utover vinteren.
19.Britene kan dermed bli tilknyttet det kontinentale rørledningssystem, og kan endog få mulighet til å importere Sibirgass.
20.British Gas Corporation (BGC) studerer muligheten av å importere gass fra SovjetUnionen.
21.British Gas studerer nå muligheten for å importere gass fra SovjetUnionen.
22.Britoildirektøren avslo imidlertid å kommentere Sleipnerforhandlingene, langt mindre nødvendigheten av å importere så store kvanta av gass fra Norge.
23.Båtbyggeriet har jobb til alle som vil av stedets ungdommer, og har måttet" importere" folk fra nabokommunene Førde og Flora.
24.De får ikke trykke nytt og får heller ikke lov til å importere noe fra utlandet.
25.De ønsket å importere billige matvarer fra samveldelandene, mens EF med Frankrike i spissen ønsket preferanser for Fellesskapets bønder.
26.Den innstilling statssekretærene la frem den 3. september betyr blant annet at myndighetene ønsker å importere 100 tonn honning fra Guatemala i 1984.
27.Derfor er birøkternes protest mot planene om å importere honning fra uland sterk.
28.Derfor ønsker Moskva å kreve full betaling for oljen som leveres til Comeconlandene, helst i form av matvarer, forbruksartikler og tekniske produkter av høy kvalitet som man da altså ikke trenger å importere fra vest.
29.Dertil har begge det store handicap at de ved full kapasitetsutnyttelse må importere store mengder tømmer, som er meget dyrere enn norsk virke.
30.Dessuten må Angola, et potensielt meget rikt jordbruksland som i den portugisiske kolonitiden hadde en betydelig jordbrukseksport, idag importere over halvparten av sine matforsyninger.
Le tue ultime ricerche