Norvegese-Francese traduzione di improvisere

La Traduzione della parola improvisere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

improvisere in francese

improvisere
taleverbo improviser
Sinonimi per improvisere
Altri esempi
1.Det blir en rutinesak å forholde seg kald og rolig - og improvisere om nødvendig.
2.Det er utfordrende å måtte improvisere.
3.Det lar seg simpelthen ikke gjøre å improvisere utsendelse av mellom 120 000 og 130 000 blanketter til barnefamiliene i de fem byene.
4.Det var der du lærte deg kunsten å improvisere ?
5.Glemmer vi en replikk, kan vi alltids improvisere litt.
6.Lises tillit i utgangspunktet har jo vært en fantastisk drivkraft til å improvisere frem farveklanger og komposisjoner som rimer med såvel musikk som bevegelse.
7.På mange måter er arbeidet på veteranflyene mer interessant enn på moderne fly fordi man kan få lov til å improvisere, bruke hodet og løse vanskelige problemer.
8.Å stå inne i manesjen, å improvisere og få kontakt med publikum, er noe nytt.
9.Beslutninger som har slike økonomiske konsekvenser kan Regjeringen ikke improvisere eller treffe på et fullstendig grunnlag.
10.De kan improvisere og er ikke lenger så redde for å" dumme seg ut".
11.Den kan ikke improvisere sin virksomhet lenger enn høyst nødvendig.
12.Dessuten fikk vi reagere slik det var naturlig, bruke vårt eget sprog og også improvisere et par scener, forteller Lucy som var med på okkupasjonen av gården i Pilestredet.
13.Det dreier seg om musikalske opplegg der intro og avslutning er arrangert og gitt den spesielle sound som er sekstettens varemerke, mens solistene selvfølgelig har frihet til å improvisere innenfor den ramme som er gitt, og som enkelte kanskje vil oppfatte som litt i strammeste laget.
14.Det er en rett man kan improvisere efter hva fiskehandleren kan tilby eller man selv kan trekke opp fra sjøen.
15.Det gjelder å variere og improvisere slik at hvert måltid blir en fest.
16.En dypt tenkende og følsomt registrerende kunstner (det merket man ikke minst i" All By Myself") som med sikkerhetens frihet tør improvisere og derfor kan nyskape i nuet.
17.En forutsetning er at man kan improvisere og har musikalsk gehør, og begge deler behersker Haakon Omejer Sørlie, kan organistkollega og dirigent Øistein Vogt berette.
18.Evnen til å improvisere teller også.
19.Flere av de fremmøtte, som aldersmessig fordelte seg mellom 21 og 46 år, viste nemlig evner til å improvisere, sier hun.
20.For å kunne improvisere må man kjenne komponistens håndverk.
21.Hammerstad har påpekt at Forsvaret vil kunne bli nødt til å improvisere fra år til år, hvis kommisjonens mål ikke oppfylles.
22.Han er alltid med når folk i landsbyen efter mørkets frembrudd forlyster seg med å improvisere sanger og danser i det flakkende lysskjæret fra et bål.
23.Han fikk improvisere når han fikk se hva slags typer Annette Rolsvåg og disse Landemanns var.
24.Han hadde som ingen andre evnen til å improvisere under opptakene, og improvisasjonene ble alltid bedre enn manuskriptet.
25.Henrik Huitfeldt så at vi kunne ikke lenger improvisere - vi var blitt for mange.
26.Her kan vi improvisere og blande efter lyst.
27.Hittil har man vært nødt til å improvisere for å samle den nødvendige ekspertise til å gå igjennom petroleumsskattesystemet.
28.Hun kan f.eks. godt tenke seg å improvisere bort den scenen hvor hun skal fare til værs i masten, men hun har hittil valgt å overse den.
29.I FFK har vi alltid hatt vår egen stil, den tekniske, kjappe med en hang til å improvisere.
30.Imens skal livet gå sin gang ombord, så mannskapet fikk lære seg å improvisere.
Parole simili

 
 

improvisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) improvisereimproviserendeimprovisert
Indicativo
1. Presente
jegimproviserer
duimproviserer
hanimproviserer
viimproviserer
dereimproviserer
deimproviserer
8. Perfetto
jeghar improvisert
duhar improvisert
hanhar improvisert
vihar improvisert
derehar improvisert
dehar improvisert
2. Imperfetto
jegimproviserte
duimproviserte
hanimproviserte
viimproviserte
dereimproviserte
deimproviserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde improvisert
duhadde improvisert
hanhadde improvisert
vihadde improvisert
derehadde improvisert
dehadde improvisert
4a. Futuro
jegvil/skal improvisere
duvil/skal improvisere
hanvil/skal improvisere
vivil/skal improvisere
derevil/skal improvisere
devil/skal improvisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha improvisert
duvil/skal ha improvisert
hanvil/skal ha improvisert
vivil/skal ha improvisert
derevil/skal ha improvisert
devil/skal ha improvisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle improvisere
duville/skulle improvisere
hanville/skulle improvisere
viville/skulle improvisere
dereville/skulle improvisere
deville/skulle improvisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha improvisert
duville/skulle ha improvisert
hanville/skulle ha improvisert
viville/skulle ha improvisert
dereville/skulle ha improvisert
deville/skulle ha improvisert
Imperativo
Affermativa
duimproviser
viLa oss improvisere
dereimproviser
Negativa
duikke improviser! (improviser ikke)
dereikke improviser! (improviser ikke)
Le tue ultime ricerche