Norvegese-Francese traduzione di informasjon

La Traduzione della parola informasjon da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

informasjon in francese

informasjon
faktasostantivo information [f], nouvelles [fp], informations [fp], données [fp], renseignements [mp], tuyaux [mp]
  faktumsostantivo donnée [f], élément [m], fait [m]
Sinonimi per informasjon
Termini derivati da informasjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bohuslän" av Göteborg er ett av de fem svenske turistskipene som i disse dager ligger i Oslo havn fullastet med informasjon om Bohuslän.
2.Det er for enkelt å hevde at motstanden mot den nye helseloven utelukkende skyldes mangel på informasjon.
3.Hjertekursene" tar sikte på både å gi informasjon og gi fysisk og psykisk trening under medisinsk veiledning til de tusener som må leve med en slik sykdom.
4.Informasjonsnæringen" omfatter alle som arbeider med fremskaffelse, behandling og overføring av informasjon, for eksempel funksjonærer, bankmedarbeidere, lærere og forskere.
5.Innbyggerne har i alle fall et rimelig krav på informasjon.
6.Lettselgelig", men svært forenklet informasjon bør ikke brukes av norske hjelpeorganisasjoner.
7.Med tåg i England, Skottland, Wales" inneholder alt man trenger av praktisk informasjon om overnattingsmuligheter, mat, billetter og rundreisebilletten Brit Rail Pass.
8.Misjonæradopsjon" innebærer også forbønnsoppgaver og informasjon.
9.Nyhetsbrevene har imidlertid ikke inneholdt noen nevneverdig ny informasjon utover den man kan finne i aviser og tidsskrifter som er tilgjengelig hver dag.
10.Skipsbygging på Horten gjennom 150 år", som mesteparten av denne informasjon er hentet fra, er mer enn skipshistorie og Hortenhistorie.
11.Slik begynner Aftenpostens leder (aftenutgaven 23. mai), og følger opp med meninger rundt manglende koordinering og dårlig informasjon.
12.TREHUS 80" PÅ MARKEDET Norges byggforskningsinstitutt arbeider ufortrødent med informasjon.
13.The Voiceline" (direktelinje fra Los Angeles) gir oss løpende informasjon om nyheter i hjemlandet.
14.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
15.Akershus Informasjon får ingen fordeler fremfor andre konsesjonshavere, garanterer Gulbrandsen.
16.Aksjonærene er mer bevisste, flere nye er kommet inn med nye krav både om resultater og informasjon.
17.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier Hans A. Sande.
18.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier ass. overlege Hans A. Sande.
19.Amerikanske bryggerier bruker nå store summer i informasjon og reklame for å forandre folks drikkevaner.
20.Av den mengde informasjon som daglig tilflyter oss i NFMH har vi erfart ubeskrivelig mye elendighet.
21.Banken vil kunne benyttes til utstilling av bymodeller, her vil også kunne gis førstehånds informasjon om kommunal saksgang, veiledning ved utfylling av riktige skjemaer, besvarelse av reguleringsspørsmål, tilgang på registre og fremfor alt direkte henvisning til den aktuelle saksbehandler.
22.Bedre informasjon og færre direkte feil vil gjøre oss i stand til å satse mer på å avsløre bevisst svindel.
23.Bedre informasjon og tilpasning til markedet må til.
24.Boken er uvurderlig som bærer av informasjon og opplevelse.
25.Boken gir god informasjon om hjemmehjelpernes arbeide og rettigheter, og jeg skulle ønske vi kunne gi den til samtlige av våre hjemmehjelpere, sier sykepleiesjef Beate Langrind i Nesodden kommune.
26.Britene trenger mer informasjon om sur nedbørs virkninger.
27.Både før de skal inn, under innrykk og mens de er i tjeneste, er den informasjon som gis mangelfull, dårlig koordinert og gammeldags i formen.
28.Da vil mange hjem ha en billig terminal hjemme i sin stue, en terminal som kan knyttes til store databaser hvor informasjon hentes direkte.
29.De får saklig informasjon om tobakkens skadevirkninger.
30.Den frie tilgangen til kunnskaper og informasjon kan bli ødelagt dersom man ikke greier å organisere rettighetene til forleggere og forfattere mer effektivt.
Le tue ultime ricerche