Norvegese-Francese traduzione di insinuasjon

La Traduzione della parola insinuasjon da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

insinuasjon in francese

insinuasjon
generellsostantivo insinuation [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er en insinuasjon fra Høgetveits side om at Haugland driver undervisning med politisk vri, at han bruker et blad i undervisningen som inneholder pornografi, og at han skal ha undergravet de verdier som er skolens fundament.
2.I debatten om den nye helseloven har jeg kommet i skade for å uttrykke meg på en måte som oppfattes som insinuasjon om uhederlighet hos formannen i Den norske lægeforening.
3.Oppspinn og en sterk insinuasjon, sier stortingspresident Per HysingDahl om Drammenavisen Fremtidens melding om at han har kjøpt en av Forsvarets Willyjeeper for" en latterlig billig penge".
4.Den annen påstand inneholder en insinuasjon om at min forestående tjenestereise til Djakarta vil forsinke behandlingen av Mongstadsaken.
5.Det er en stygg og hovmodig insinuasjon mot kolleger.
6.Det er ingen insinuasjon.
7.Dette er egentlig en meget alvorlig insinuasjon, som jeg ikke finner grunn til å kommentere nærmere.
8.Dette er en uverdig insinuasjon, som mer karakteriserer personen som uttaler seg slik enn dem uttalelsen er ment å ramme.
9.Jeg synes ikke at det på denne bakgrunn er en insinuasjon å hevde at ledelsen og de ansatte i NRK rent naturlig, ut fra egne yrkesinteresser, vil være interessert i at valget neste år vil resultere i et politisk flertall for et fortsatt NRKmonopol.
10.Dette er en insinuasjon om at vidnet har latt seg påvirke, sa advokaten dirrende, henvendt til aktor.
11.Dette er ikke bare en insinuasjon, men en uhyrlig beskyldning.
12.Jeg blir stum av forundring når departementsråd Leif Eldring i Justisdepartementet karakteriserer vårt ønske som en insinuasjon fra advokater som uberettiget har blandet seg inn i saken.
13.Bare en slik tanke inneholder i utgangspunktet en grov insinuasjon overfor medpolitikeres evne og vilje til å ha nøkterne og objektive holdninger til en sak.
14.Departementsråden mente det var en insinuasjon mot norsk justisforvaltning å antyde at møter mellom forsvarer og klient ikke kunne skje uforstyrret og i fortrolighet.
15.Dessuten er det som regel langt enklere å fremsette en beskyldning eller en insinuasjon enn å imøtegå den overfor en profesjonell TVjournalist.
16.Det er efter min oppfatning en grov insinuasjon mot norsk rettsvesen - contempt of court kan man vel trygt snakke om - at de ikke skulle arbeide på betryggende vis bak dører de av gode grunner er nødt til å stenge under visse deler av en spionsak.
17.Eldring mener at det er en insinuasjon mot norsk justisforvaltning å be om noe slik.
18.Generalmajor Bjørn Egge sier til Aftenposten at han er opprørt over den insinuasjon det ligger i forsvarernes begjæring om avhør av ham på bakgrunn av Bergens Tidendes oppslag.
19.Ifølge en artikkel om Solhøgda Krigsinvalidehjem i Aftenpostens aftenutgave den 30. september i år er jeg dessverre og feilaktig tillagt en insinuasjon mot Krigsinvalideforbundet.
20.Til tross for dette, og til tross for den insinuasjon mot påtalemyndigheten som ligger innebygget i de to advokaters spørsmålsstilling, har advokatene valgt å gå ut offentlig med sine spørsmål med stor kraft og dramatisk effekt.
Le tue ultime ricerche