Norvegese-Francese traduzione di insinuere

La Traduzione della parola insinuere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

insinuere in francese

insinuere
forslagverbo insinuer
Sinonimi per insinuere
Altri esempi
1.Jeg erkjenner at jeg under debatten om den nye helseloven er kommet til å ærekrenke Den norske lægeforenings president BengtLasse Lund ved å insinuere at jeg kjente til uhederlige forhold fra den tid han tjenestegjorde ved Sentralsjukehuset i Skien, understreker Kjell Bohlin i sin redegjørelse torsdag.
2.Det er et slag under beltestedet å insinuere noe annet.
3.Det var uberettiget av ham å insinuere slik han gjorde.
4.Ein kan vel ikkje insinuere at ein er vitne til ein utsveltingstaktikk som prøver å få organisasjonane til å bøye av og godta vederlag som ikkje på langt nær følgjer vanleg inntektsutvikling i samfunnet elles ?
5.På meg virker det underlig at en mann som arbeider for Fred i Frihet finner det nødvendig å insinuere ordet" kommunist" overfor mennesker med en annen tankegang enn ham selv.
6.Fjernsynet fylgde opp med å insinuere at den tydeleg plaga mannen hadde lurt seg inn i landet som turist, og utariksministeren var glad for at saka løyste seg ved at mannen reiste" friviljug".
Parole simili

 
 

insinuere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) insinuereinsinuerendeinsinuert
Indicativo
1. Presente
jeginsinuerer
duinsinuerer
haninsinuerer
viinsinuerer
dereinsinuerer
deinsinuerer
8. Perfetto
jeghar insinuert
duhar insinuert
hanhar insinuert
vihar insinuert
derehar insinuert
dehar insinuert
2. Imperfetto
jeginsinuerte
duinsinuerte
haninsinuerte
viinsinuerte
dereinsinuerte
deinsinuerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde insinuert
duhadde insinuert
hanhadde insinuert
vihadde insinuert
derehadde insinuert
dehadde insinuert
4a. Futuro
jegvil/skal insinuere
duvil/skal insinuere
hanvil/skal insinuere
vivil/skal insinuere
derevil/skal insinuere
devil/skal insinuere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha insinuert
duvil/skal ha insinuert
hanvil/skal ha insinuert
vivil/skal ha insinuert
derevil/skal ha insinuert
devil/skal ha insinuert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle insinuere
duville/skulle insinuere
hanville/skulle insinuere
viville/skulle insinuere
dereville/skulle insinuere
deville/skulle insinuere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha insinuert
duville/skulle ha insinuert
hanville/skulle ha insinuert
viville/skulle ha insinuert
dereville/skulle ha insinuert
deville/skulle ha insinuert
Imperativo
Affermativa
duinsinuer
viLa oss insinuere
dereinsinuer
Negativa
duikke insinuer! (insinuer ikke)
dereikke insinuer! (insinuer ikke)
Le tue ultime ricerche