Norvegese-Francese traduzione di irritasjon

La Traduzione della parola irritasjon da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

irritasjon in francese

irritasjon
generellsostantivo irritation [f], énervement [m]
  kjenslersostantivo contrariété [f]
  medisinsostantivo irritation [f]
Sinonimi per irritasjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Så inn i hampen" - eller andre på h - antyder et sunt fellesgrunnlag av irritasjon over våre nasjonale stereotypier.
2.Askøy er slett ikke den første kommune som reagerer med irritasjon over måten jeg har behandlet saken på.
3.Det er ikke tvil om at det er en utbredt irritasjon i forbundene, for mens man venter, skjer det ingen lønnsregulering.
4.Det er klart at det skaper sterk irritasjon hos alle forbrukere at vi her i landet har et eget og markert høyere prisnivå for bensin enn i andre land.
5.Det koker av irritasjon over manglende gjennomslagskraft, hevdes det på partihold overfor Aftenposten.
6.En altfor direkte kobling skaper bare irritasjon, og dette er nå dempet betydelig ned.
7.Endel mennesker har snudd og kjørt sydover igjen i ren irritasjon over de høye prisene på fergene.
8.Jeg ble fryktelig irritert over at ikke alle ga alt mot kanadierne, sier Bjørn" Botta" Skaare, som her gir uttrykk for sin irritasjon fra plassen blant reservene.
9.Jeg forstå godt den irritasjon nærradioene føler, sa Ørnhøi.
10.Jeg forstår Karmøyfiskernes irritasjon over de begrensninger som de mener oljevirksomheten påfører fisket, men jeg har ingen kommentarer til den aksjonen de har satt seg i spissen for.
11.Mange vaner kan også være kilde til irritasjon.
12.Norsk kriminaljournalistikk som helhet er idag under sterk og kritisk debatt, og jeg har følt en økende irritasjon over at saksopplysninger i narkotikasaker offentliggjøres på et så tidlig tidspunkt i efterforskningen at det virker ødeleggende.
13.Organisasjonen har antisemittiske holdninger, oppfordrer til vold, og består av folk i de politiske ytterkanter som først og fremst er til irritasjon, heter det bl.a. i rapporten.
14.Vi er klar over at dette vil vekke irritasjon og skape bryderi for endel av våre trygdede.
15.Vårt bomiljø er med sin beliggenhet også sterkt belastet trafikkmessig med den luftforurensning, støy og irritasjon dette medfører, sier komiteen.
16.AGGRESJON - bør man diskutere i et rolig, fredelig miljø - er ikke det samme som kamp - er ikke det samme som offensivitet - er ikke det samme som å angripe - virker som raseri og irritasjon negativt på prestasjonen - kan lett skape motaggresjon hos motsanderen - er et tegn på at man ikke behersker situasjonen - kan være et tegn på at du trenger å snakke ut HUSK AT innstillingen og tankene dine bestemmer dine følelser og reaksjoner.
17.Adskillig irritasjon og frustrasjon kan trolig forebygges, hvis denne del av jobben gjøres skikkelig.
18.Alt dette har skapt irritasjon hos endel av våre leverandører, som imidlertid har strukket seg meget langt i mange tilfeller, fortsetter Augustsson.
19.Ambassadør Douglas legger ikke skjul på sin irritasjon over kritikken fra de europeiske land.
20.Angrepene sees på som et uttrykk for Afghanistans stigende irritasjon med Pakistans fortsatte støtte til opprørsstyrkene, som har brukt byen som base i beleiringen av den afghanske utposten Ali Khel i Paktiaprovinsen.
21.Arbeid som ikke løser et eneste problem, men som tvert imot skaper irritasjon både hos byråkratene og hos dem som får med byråkratiet å gjøre.
22.At graden av sovjetisk kontroll i ØstEuropa nå utfordres nettopp av tyskere, bidrar utvilsomt til ekstra irritasjon i Moskva, der det hjelper lite at utfordringen kommer fra hva russerne privat pleier å omtale som" våre tyskere".
23.Avbrytelsen og innblandingen utløste synbar irritasjon blant stortingsrepresentantene og ambassadør Jan Arvesen.
24.Blant velforeningene på Nordstrandsplatået og i aksjonskomiteen for trafikksanering av bydelen, hersker imidlertid stor irritasjon over Arbeiderpartiets kuvending i finansutvalget mandag.
25.British Gasrepresentantene ville ikke direkte beskylde den britiske regjering for å ha forkludret forhandlingene, men det var åpenbart en viss irritasjon å spore over at spørsmål som ilandføring av våtgass og beskatning først ble bragt inn efter at gassavtalen mellom selskapet og Sleipnerpartnerne var sluttbehandlet.
26.Byråsjef Arild Isegg i Forsvarsdepartementet stiller seg imidlertid uforstående til eventuell britisk irritasjon i denne saken.
27.Ca. 100 aksjonister skapte bilkøer og irritasjon blant trafikantene på E18 ved Sunde bro i Gjerstad fredag.
28.De ansvarlige myndigheter bekreftet da også senere at Reagan hadde gitt uttrykk for sterk bekymring, for ikke å si irritasjon, over at problemet ikke var løst forlengst.
29.De rettspsykiatriske sakkyndige har uttalt at de ser det som mer tilfeldig at siktede har valgt ildspåsettelser, for å få utløp for angivelig irritasjon som igjen var utløst av skuffelser efter opplevelser av nederlag, heter det i Varden.
30.Den 45 år gamle norske ingeniøren viste efter hvert en stigende irritasjon over dette fra sin plass i vidneboksen.
Le tue ultime ricerche