Norvegese-Francese traduzione di kjøpslå

La Traduzione della parola kjøpslå da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kjøpslå in francese

kjøpslå
prisverbo marchander
Sinonimi per kjøpslå
Altri esempi
1.De kunne ha vært på frifot for lenge siden hvis de hadde forpliktet seg til å innstille all politisk virksomhet, men de nektet å kjøpslå om rettigheter som er en selvfølge i ethvert demokratisk samfunn.
2.Før i tiden var det vanlig at folk møttes for å handle og kjøpslå rundt kirken.
3.Marissa har god greie på grønnsakprisene og er ikke villig til å kjøpslå med kundene.
4.Nå er frontene klarere, og det kan være greiest for velgerne, selv om det nok kan ha ergret en del av regjeringssidens folk i Stortinget at de på denne måten er blitt hindret i å kjøpslå om hjertesaker med opposisjonen.
5.Vi kan ikke kjøpslå med etiske prinsipper, og aldri sette oss ned og si at kampen mot doping er tapt, fremholder Hans B. Skaset.
6.Anser Reagan det strategiske forsvarsinitiativ (SDI) som noe han kan kjøpslå med, eller betrakter han det som noe som må følges opp for enhver pris, uansett ?
7.Når Ap. nå ønsker å kjøpslå for å få kontrollen også over en evt. ny TV2kanal, må ikke landets politiske ledelse la seg forføre til dette.
8.Opprørernes store problem er ifølge en utenlandsk diplomat i Beirut at det ikke er noe de kan bruke den militære kontrollen til annet enn til å kjøpslå om politiske innrømmelser, og her har de hittil støtt på en mur av motstand både fra presidenten og fra Falangistpartiet representert ved dets forholdsvis ferske leder Elie Karameh som i overraskende klare og bestemte ordelag har motsatt seg ethvert forsøk på å undergrave presidentembedets legalitet.
9.Politiet anklages for å kjøpslå med trafikantene om bøtenes størrelse og for iblant å opptre truende overfor fartsgrenseovertredere.
Parole simili

 
 

kjøpslå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) kjøpslåkjøpslåendekjøpslått
Indicativo
1. Presente
jegkjøpslår
dukjøpslår
hankjøpslår
vikjøpslår
derekjøpslår
dekjøpslår
8. Perfetto
jeghar kjøpslått
duhar kjøpslått
hanhar kjøpslått
vihar kjøpslått
derehar kjøpslått
dehar kjøpslått
2. Imperfetto
jegkjøpslo
dukjøpslo
hankjøpslo
vikjøpslo
derekjøpslo
dekjøpslo
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde kjøpslått
duhadde kjøpslått
hanhadde kjøpslått
vihadde kjøpslått
derehadde kjøpslått
dehadde kjøpslått
4a. Futuro
jegvil/skal kjøpslå
duvil/skal kjøpslå
hanvil/skal kjøpslå
vivil/skal kjøpslå
derevil/skal kjøpslå
devil/skal kjøpslå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha kjøpslått
duvil/skal ha kjøpslått
hanvil/skal ha kjøpslått
vivil/skal ha kjøpslått
derevil/skal ha kjøpslått
devil/skal ha kjøpslått
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle kjøpslå
duville/skulle kjøpslå
hanville/skulle kjøpslå
viville/skulle kjøpslå
dereville/skulle kjøpslå
deville/skulle kjøpslå
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha kjøpslått
duville/skulle ha kjøpslått
hanville/skulle ha kjøpslått
viville/skulle ha kjøpslått
dereville/skulle ha kjøpslått
deville/skulle ha kjøpslått
Imperativo
Affermativa
dukjøpslå
viLa oss kjøpslå
derekjøpslå
Negativa
duikke kjøpslå! (kjøpslå ikke)
dereikke kjøpslå! (kjøpslå ikke)
Le tue ultime ricerche