Norvegese-Francese traduzione di måle

La Traduzione della parola måle da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

måle in francese

måle
størrelseverbo mesurer
  måle - vektverbo mesurer
Sinonimi per måle
Termini derivati da måle
Altri esempi
1.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" ønsker å måle luftforurensningene ved Fornebu.
2.Verdens sterkeste barn er jeg, ingen kan måle krefter med meg", synger spretne Kirsti Sparboe i Chateau Neuf, der" Pippi Langstrømpe" - høstens store familiemusical - får sin siste finpuss foran premieren torsdag 30. august.
3.Det er svært vanskelig å måle effekten av bevilgninger til forebyggende arbeide.
4.Det er så vanskelig å vite hva man skal måle - hva er viktigst i et større perspektiv på lengre sikt.
5.Effektivitet vil stå som et sentralt stikkord fremover, selv om det ofte kan være vanskelig å måle effekten av det arbeidet vi gjør.
6.Hva med det som i fysikken heter Heisenbergeffekten - det at man ikke kan måle et fenomen uten å forandre det ?
7.Hva skal man si til at Det Norske Kammerorkester som nå kan måle seg med internasjonale topporkestre - bare fikk halvfull sal i Konserthuset i februar ?
8.Hvor stor effekt denne type opplæring har er vanskelig å måle.
9.Ikke før om ti år vil vi kunne måle hvilke skader det har medført for 1213åringene som begynner med marihuana idag.
10.Jeg har gjort et forsøk ved å måle luften i et helt vanlig oppholdsrom.
11.Jeg vet ikke om det er så fruktbart å måle anderledeshet i prosenter for hva slags stoff som sendes.
12.Jeg vil gjerne ha mer kunstutdannelse, kanskje søker jeg Kunst og håndverksskolen til neste år, forteller Gerd, som har to kunstnerbrødre, en grafiker og en maler, å måle seg med.
13.Men ingen av de plasseringene kan helt måle seg med denne 7. plassen.
14.Mengden av informasjon er i godt gjenge, men det er adskillig vanskeligere å måle resultatene.
15.Måleinstrumentet bør bli tilgjengelig for alle, slik at bilførerne har anledning til å måle sin egen promille, særlig dagen derpå.
16.Nesten paradoksalt nok Shakespeare, men han er jo ikke den dårligste dramatiker å måle krefter med ?
17.Problemene oppstår når vi skal måle verdien av et kulturliv, minnet Hegnar om.
18.Selv gamle damer hopper opp og ned for å måle utslagene på skjermen, sier Møller og geleider oss videre mot kartene som viser hvordan kontinentene stadig er i bevegelse.
19.Selv om innsatsen på dette felt aldri har vært så stor som idag, vil det være galt utelukkende å måle den mot hvordan det var før.
20.Skal vi ha kontrollører i hjemmene for å måle innsatsen og betale for den ?
21.Tanken var blant annet å måle den enkelte pasients" egostyrke", det vil si hvordan pasienten er i stand til å mestre sin situasjon og hente hjelp fra lokalmiljøet.
22.Vernelederne har nylig gjennomgått kurs med sikte på å øke deres kompetanse i å måle og vurdere støy, samt å gi dem kunnskap om hvordan støynivået kan dempes.
23.Vi er alle kjent med at det er vanskelig å måle effektiviteten av f.eks. helseog sosialtjenester.
24.Vi er vant til å høre at Brigade Nord er av meget god kvalitet, men spørsmålet er nå om ikke Brigade 13 kan måle seg med vår eneste stående styrke, var Sjaastads vurdering.
25.Vi ønsker nå å samle inn detaljerte opplysninger fra fiskerne, bl.a. måle fangst pr. innsats f.eks. antall kilo pr. time.
26.Andre instrumeter skal måle temperatur, sammensetning og tetthet i kometens kjerne og hale.
27.Arbeidet kan være vanskelig å måle.
28.Arbeidsdirektoratet har gjennomført en efterundersøkelse for å måle resultatet for dem som deltok i arbeidsmarkedskursene i 1981 / 82, og resultatet viser en klar bedring i situasjonen for dem som fullførte kursene.
29.At de ikke fikk båten til å gå skikkelig i selve finalen, får så være, men at Rein / Eddie er på riktig vei, er hevet over tvil, sier vår svenske landslagstrener Lasse Andersson, som føyer til at lørdagens semifinaleheat helt kan måle seg med hva man kan vente under 500 metre i Los Angeles.
30.Avstandsmåleren, som har form og vekt som en standard 7 50 kikkert, kan måle avstander til objekter opp til 10 km fra operatøren med en nøyaktighet på fem meter uten bruk av reflektor.
Parole simili

 
 

måle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) målemålendemålt
Indicativo
1. Presente
jegmåler
dumåler
hanmåler
vimåler
deremåler
demåler
8. Perfetto
jeghar målt
duhar målt
hanhar målt
vihar målt
derehar målt
dehar målt
2. Imperfetto
jegmålte
dumålte
hanmålte
vimålte
deremålte
demålte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde målt
duhadde målt
hanhadde målt
vihadde målt
derehadde målt
dehadde målt
4a. Futuro
jegvil/skal måle
duvil/skal måle
hanvil/skal måle
vivil/skal måle
derevil/skal måle
devil/skal måle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha målt
duvil/skal ha målt
hanvil/skal ha målt
vivil/skal ha målt
derevil/skal ha målt
devil/skal ha målt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle måle
duville/skulle måle
hanville/skulle måle
viville/skulle måle
dereville/skulle måle
deville/skulle måle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha målt
duville/skulle ha målt
hanville/skulle ha målt
viville/skulle ha målt
dereville/skulle ha målt
deville/skulle ha målt
Imperativo
Affermativa
dumål
viLa oss måle
deremål
Negativa
duikke mål! (mål ikke)
dereikke mål! (mål ikke)
Le tue ultime ricerche