Norvegese-Francese traduzione di medføre

La Traduzione della parola medføre da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

medføre in francese

medføre
innebæreverbo comporter, entraîner, impliquer
Sinonimi per medføre
Altri esempi
1.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
2.De akkumulerte investeringsbehov vil imidlertid medføre at ambisjonsnivået må reduseres, også for høyt prioriterte områder...
3.Dette vil måtte skje på bekostning av åpne lunger og regulerte boligområder, selv om" en slik omdisponering vil kunne medføre økede belastninger på eksisterende bomiljøer".
4.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
5.Jeg er før ansettelsen blitt informert om at arbeidet kan medføre blypåvirkning, og at dette ved et eventuelt svangerskap kan føre til skadelige påvirkning av fosteret.
6.Kjennskap til befolkningsøkning og til hungersituasjonen i utviklingsland bør erkjennes, og en realistisk vurdering av slike forhold må medføre alvorlig engstelse.
7.Komiteen kan ikke akseptere noen form for doktrine som kan medføre en begrenset atomkrig i Europa".
8.Komiteen kan ikke akseptere noen form for doktrine som kan medføre en begrenset atomkrig i Europa".
9.Konkurransen om å få deg som pasient ville medføre at du slapp å vente i kø.
10.Slik sletting vil også medføre et betydelig merarbeid som ikke kan gjennomføres uten opprettelse av nye stillinger.
11.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at De og Deres familie må betale mer eller mindre for legetjenester eller at det ikke blir noen forandring ?
12.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mer eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunen eller at det ikke blir noen forandring ?
13.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mere eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunene, eller at det ikke blir noen forandring ?
14.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at det blir bedre eller dårligere legedekning her i kommunen, eller at det ikke blir noen forandring ?
15.Arbeiderpartiets siste Staoilutspill kan medføre at hele fordelingsmønsteret for dette oljeselskapets eierandeler ikke kan gjennomføres før en gang i 1985.
16.Avhengig av hvilke løsninger som velges, kan innstillingen medføre at ca. 90 stillinger, fordelt på statsloser og losbåtførere, blir inndratt.
17.De nye reglene vil klart medføre en begrensning i totalvekten på flyet i dårlig vær.
18.De påståtte skattefordeler fra 1974 kan under ingen omstendigheter medføre ytterligere skatteuttellinger fra min side.
19.Den adferd som et fåtall aktører har hatt i markedet kan medføre at enkelte bedrifter vil tenke seg om to ganger før de lar seg børsnotere.
20.Den avtalen som nå er inngått med assurandørforeningen, ville medføre en inntektsreduksjon på gjennomsnittlig 13 prosent ved uendret prestasjon for assurandørene, sier Monsen.
21.Denne form for kjøreavgift vil skaffe tilveie de nødvendige midler til bygging av Grunnlinjen - med de store trafikk og miljømessige fordeler den vil medføre.
22.Dersom alle krav om økning i utlån og i offentlige utgifter skulle følges, ville dette uvegerlig medføre høyere prisstigning og sterkere omkostningsstigning, noe som efterhvert vil føre til tap av enda flere arbeidsplasser, sa Willoch.
23.Dessuten vil opphevelse av loven medføre økonomiske og administrative lettelser for bedriftene, sa statsråd Listau.
24.Det er skjedd ting idag som kommer til å medføre store forandringer for meg personlig.
25.Det finnes mange måter å operere mot sykelig fedme, men denne er hittil den enkleste, og samtidig den som synes å medføre minst komplikasjoner for pasienten, forteller han som har videreutviklet metoden, overlege Jan Stadaas ved Ullevål sykehus.
26.Det har skjedd ting idag som kommer til å medføre store forandringer for meg personlig.
27.Det vil medføre et voldsomt merarbeide for ligningsvesenet, og jeg finner det naturlig at dommen ikke blir gjort gjeldende lenger tilbake enn for ligningsåret 1983, sier Kalgaard, som antar at dommen vil bli anket.
28.Dette kan medføre at han mister sine chanser.
29.Dette kan medføre at jeg er ferdig med skyting på topplan, sier Bjørn Solberg.
30.Dette vil, ifølge skolesjefen, medføre reduserte timetall, avvikling av en rekke miljøtiltak som fritidssysler, lekesentre, ferieleirer og skolehaver.
Parole simili

 
 

medføre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) medføremedførendemedføret
Indicativo
1. Presente
jegmedfører
dumedfører
hanmedfører
vimedfører
deremedfører
demedfører
8. Perfetto
jeghar medføret
duhar medføret
hanhar medføret
vihar medføret
derehar medføret
dehar medføret
2. Imperfetto
jegmedføret
dumedføret
hanmedføret
vimedføret
deremedføret
demedføret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde medføret
duhadde medføret
hanhadde medføret
vihadde medføret
derehadde medføret
dehadde medføret
4a. Futuro
jegvil/skal medføre
duvil/skal medføre
hanvil/skal medføre
vivil/skal medføre
derevil/skal medføre
devil/skal medføre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha medføret
duvil/skal ha medføret
hanvil/skal ha medføret
vivil/skal ha medføret
derevil/skal ha medføret
devil/skal ha medføret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle medføre
duville/skulle medføre
hanville/skulle medføre
viville/skulle medføre
dereville/skulle medføre
deville/skulle medføre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha medføret
duville/skulle ha medføret
hanville/skulle ha medføret
viville/skulle ha medføret
dereville/skulle ha medføret
deville/skulle ha medføret
Imperativo
Affermativa
dumedfør
viLa oss medføre
deremedfør
Negativa
duikke medfør! (medfør ikke)
dereikke medfør! (medfør ikke)
Le tue ultime ricerche