Norvegese-Francese traduzione di mene

La Traduzione della parola mene da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mene in francese

mene
generellverbo juger
  betydelseverbo vouloir dire, en venir à
Sinonimi per mene
Termini derivati da mene
Anagrammi di mene
Altri esempi
1.De fleste mennesker, og i hvert fall pensjonistene, vil mene at disse pensjonsydelser bør være mest mulig inflasjonssikret.
2.For ærgjerrige", vil vel mange av spillerne mene.
3.Hvorfor mene det vi mener ?
4.Ja", synes mange å mene.
5.Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
6.Man har heller ikke noe grunnlag for å mene at gallup hadde vist penere resultater om Senterpartiet hadde holdt seg utenfor Regjeringen, eller endog fraskrevet seg ansvaret for en borgerlig regjering.
7.Andre vil mene at dette retter opp en urettferdighet overfor folk som bor langt fra utsalgene ?
8.De fleste vil nok mene at høyere utdannelse og økonomisk utvikling er gjensidig avhengig av hverandre.
9.De jødiske terroristene som er pågrepet, later til å mene at de representerer et syn og en holdning som egentlig deles av regjeringen.
10.Derfor er saken som skreddersydd for Høyesterett, mener advokaten, som også fremholder at saken er interessant fordi Bratterud ikke er alene om å mene det han har sagt.
11.Dersom det ikke skjer, vil NBBL mene at sosiale hensyn under alle omstendigheter må tilsi en sterkere låneutmåling til den enkelte bolig.
12.Det er en selvsagt ting med norske filmer på norske kinoer, uansett hva man måtte mene om filmenes innhold.
13.Det er så uendelig mange synser ute og går, folk må få mene hva de vil, hvilket de også gjør.
14.Det kan bli vanskelig å gi assistanse til et selskap som synes å mene at det ikke trenger assistanse, kommenterer Smith.
15.Det skulle ha vært interessant å vite hva fremtiden vil mene om vår tids psykiatri.
16.Det skulle jeg mene !
17.Enkelte vil kanskje mene at det kan bli for mye av det gode, spesielt hvis kritikken er personorientert, kan grensen mellom saklig kritikk og personforfølgelse være uklar.
18.Folk må få mene hva de vil, men i dette gamet kan det fort snu seg.
19.Hittil har vi hatt alle grunner til å mene at Overvåkingspolitiet har gjort en god jobb innen det feltet det er satt til å skjøtte.
20.Hvis de kristelige organisasjonene for alvor skulle mene at holdningen til LVF skal være avhengig av hvem som til enhver tid sitter som president der, vil mange av misjonsorganisasjonene få problemer med sine samarbeidskirker utenlands, sier han.
21.Kulturrådet vil nok mene at det burde bli enda høyere, rådets forslag gikk enda lenger.
22.Man kan da ikke i ramme alvor mene det, sier Kari Synnøve Foros, en av de 700 medlemmer av Gaulas Framtid, som med redelige midler kjemper for et fortsatt varig vern av det hun kaller livsnerven gjennom bygda.
23.Mange synes å mene at bøndene tjener for mye.
24.Mange vil nok mene at vi er for fattige og ikke burde ha påtatt oss et slikt arrangement.
25.Nei, jeg vil ikke fortelle folk hva de skal mene.
26.Selv en professor kan da ikke mene det ?
27.Ser du noen grunn til at andre kan mene at du burde vært fratatt kapteinsvervet ?
28.Stortinget må f.eks. ikke mene noe om hvor vi plasserer våre sekretærer og saksbehandlere for å ha en tilfredsstillende styring !
29.Terroristene later til å mene at de representerer et syn og en holdning som egentlig deles av regjeringen.
30.Uansett hva man måtte mene om reklame som sådan, tror jeg det nå er på tide å innse at det vil være umulig å drive uavhengig kringkasting på permanent basis uten de inntekter som reklame kan gi, hevdet Sundar.
Parole simili

 
 

mene come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) menemenendement
Indicativo
1. Presente
jegmener
dumener
hanmener
vimener
deremener
demener
8. Perfetto
jeghar ment
duhar ment
hanhar ment
vihar ment
derehar ment
dehar ment
2. Imperfetto
jegmente
dumente
hanmente
vimente
deremente
demente
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde ment
duhadde ment
hanhadde ment
vihadde ment
derehadde ment
dehadde ment
4a. Futuro
jegvil/skal mene
duvil/skal mene
hanvil/skal mene
vivil/skal mene
derevil/skal mene
devil/skal mene
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha ment
duvil/skal ha ment
hanvil/skal ha ment
vivil/skal ha ment
derevil/skal ha ment
devil/skal ha ment
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle mene
duville/skulle mene
hanville/skulle mene
viville/skulle mene
dereville/skulle mene
deville/skulle mene
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha ment
duville/skulle ha ment
hanville/skulle ha ment
viville/skulle ha ment
dereville/skulle ha ment
deville/skulle ha ment
Imperativo
Affermativa
dumen
viLa oss mene
deremen
Negativa
duikke men! (men ikke)
dereikke men! (men ikke)
Le tue ultime ricerche