Norvegese-Francese traduzione di motorisk

La Traduzione della parola motorisk da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

motorisk in francese

motorisk
fysiologiaggettivo moteur
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er vårt ansvar som pedagoger å følge hvert enkelt barns utvikling, både motorisk, følelsesmessig og intellektuelt.
2.Hodet er den eneste kroppsfunksjon han har motorisk kontroll over foruten øynene.
3.Ved de fleste skolene dominerer praktiskestetiske fag, som musikk, drama, kroppsøving, forming, leketerapi og motorisk trening.
4.Den første vilter og motorisk, den andre spøkelsesaktig, og den siste dansat og spenstig.
5.Den nære sammenheng mellom motorisk utvikling og generell læring blir også mer og mer skseptert og dokumentert.
6.Dessuten er tekstbehandlingen en fordel for elever som har problemer motorisk, sier hun.
7.Elever med lese og skrivevanskeligheter har ofte problemer med motorisk koordinering.
8.Som helhet var det vanskelig å spore en naturlig kontinuitet, selv om en motorisk fremdrift over enkle rytmemønstre noen ganger strammet opp forløpet.
9.Spesielt for førstegangsforeldre er det også informativt å lese kapitlene omvekst og utvikling, med både vekt og lengdeskjemaer, motorisk, intellektuell og sosial utvikling.
10.Svikt i teoretiske kunnskaper kan kompenseres senere, men en sviktende fysisk / motorisk trening i barndom / ungdom kan i langt mindre grad kompenseres senere.
11.Særlig i Danmark og Sverige hvor det er forsket mye på dette, har man sett mange tilfeller av lese og skriveproblemer som følge av manglende motorisk stimulering.
12.Undersøkelser viser også at det er stor sammenheng mellom utvikling av lese og skriveferdighet og motorisk læring.
Le tue ultime ricerche