Norvegese-Francese traduzione di offentlig bygning

La Traduzione della parola offentlig bygning da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

offentlig bygning in francese

offentlig bygning
bygning sostantivo édifice public [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag til endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Alundamveien 37, gnr. 95, bnr. 22, som foreslås omregulert fra offentlig bygning (daginstitusjon) til byggeområde for boliger.
2.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (a og sv) til bygningsrådets flertalls forslag om omregulering av Kruses gate 7 og 9 til byggeområde for boliger og tomt for offentlig bygning (barnehave), og sluttet seg enstemmig til forslaget om å forkaste utkast fra Oslo Byes Vel om omregulering av eiendommene Frognerveien 19, Kruses gate 5, 5 B, 6, 7 og 9 til spesialområde / bevaring.
3.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (SV) til bygningsrådets innstilling om reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av gnr. 182, bnr. 663, Solveien 114, som reguleres til tomt for offentlig bygning (barnehave).
4.Nordre gate 79 som omreguleres fra spesialområde bevaring, offentlig bygning (barnehave) til byggeområde for bolig.
5.Stolmakergaten 1016 og del av Stolmakergaten 8 som omreguleres fra spesialområde bevaring - offentlig bygning og fellesareal - lek til offentlig bygning - barnehave.
6.Vi ble slått med geværkolber og dyttet og sparket inn i en offentlig bygning hvor israelerne hadde kontorer på det tidspunkt, fortalte Atef.
7.Øvre gate 2b og del av Stolmakergaten 8 som omreguleres fra spesialområde bevaring - offentlig bygning (barnehave) til spesialområde bevaring - bolig og felles areal - lek.
8.Bygningsrådet i Oslo foreslår enstemmig at Sjømannsskoleområdet omreguleres fra friområde / offentlig bygning til spesialområde for bevaring.
9.Det inntraff nemlig på en lørdag, og turneringen fant sted i en stor offentlig bygning.
10.Formannskapet sluttet seg mot fire stemmer F og SV) til bygningsrådets flertalls forslag vedrørende endret reguleringsplan for del av gnr. 113, bnr.15, Pilestien, Lindeberg, som omreguleres fra byggeområde for boliger til tomt for offentlig bygning (barnehave).
11.I kommuneplanen 19761985 er det aktuelle område avsatt dels til friområde / park og dels til offentlig bygning, d.v.s. ungdomsklubb / lekesenter.
12.Men du ser jo ikke ut som en offentlig bygning...
13.Tåsenvn. 13 - tomt for offentlig bygning.
14.Felt B1 på Øvre Ullern er regulert til offentlig bygning, barnehave.
15.Nokså utrivelig må det for eksempel være for en person i rullestol å komme i følge med andre til et møte i en offentlig bygning og bli stoppet av en uinntagelig trapp, slik at gruppen må skille lag.
16.To mennesker ble drept og tre andre kom til skade ved et attentat mot en offentlig bygning i Irans hovedstad Teheran onsdag.
Le tue ultime ricerche