Norvegese-Francese traduzione di ofte

La Traduzione della parola ofte da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ofte in francese

ofte
generellaltro souvent, fréquemment
Sinonimi per ofte
Termini derivati da ofte
Anagrammi di ofte
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alkoholismen" ble ofte oppfattet slik at skadelige drikkere var en særegen rase, styrt av mystiske biologiske lover.
2.Annex" er ikke et uttrykk for ønsket om" å efterape alt det som kommer utenfra", slik det ofte har vært innvendt mot norske kunstnere som søker nye veier.
3.Av og til gir hun leseren et poetisk støt slik at dennes tankeapparat settes i gang, men ofte blir det noe forunderlig lukket, uengasjerende, stillestående over hennes dikt.
4.Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
5.Dessverre, igjen, - mulighetene for flere eksemplarer av den samme boken er ofte små - bevilgningene blir mindre og mindre.
6.Det er all grunn til å frykte at lengre åpningstider favoriserer de store varehusene som ofte ligger omgitt av digre parkeringsplasser utenfor sentrum.
7.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
8.Det fremgår av oppropet at velferdsNorge behandler sine eldre på en ofte uverdig måte.
9.Det som vi ofte misunte sjøfolkene ombord i handelsfartøyene, var at de på frivakten hadde en chanse til å komme under dekk og få noe varmt i livet.
10.Eg tenkjer ofte på deg," heter Arthur Millers hilsen til Havel, en av Tsjekkoslovakias fremste dramatikere, som har sonet en dom på tre og et halvt års fengsel for å ha talt for frihetens sak, Helsingforsavtalen og Charta 77.
11.Egokjøring" medfører dessuten ofte bråbremsing, som forplanter seg bakover i køen.
12.En innvending som ofte reises mot inntektsoverføringen av den type som her er nevnt, er at de bygger på urealistiske forutsetninger om mottakernes evne til å tenke rasjonelt.
13.Eplet faller ikke langt fra stammen", er et uttrykk som ofte går igjen i idretten.
14.For mye foreldre" heter et av kapitlene i boken, og her stilles det spørsmål om det som kalles ungdomsproblem, ofte kan være et voksenproblem.
15.Formal" er jakke og bukse - mens kvinnene ofte stiller i lange skjørt.
16.Forsørgelse" er jo ofte et argument for høyere lønn, noe som allerede Margrete Bonnevie fremholdt i 1950årene og som stadig er like aktuelt, sier Bjørg Aase Sørensen.
17.Fremforalt var Bernanos overbevist om nødvendigheten av å vitne ; han snakket ofte om sitt kall og brukte da den latinske betegnelsen" vocatus" for slik å gi ordet dets helt spesielle betydning og tyngde, sier JeanLoup Bernanos.
18.Grovarbeidet" har ofte bestått i at hun har satt seg grundig inn i forholdene på de stedene vi har bodd rundt omkring i verden.
19.Gå og se til slektningene", som svært ofte befant seg i en fjellbygd.
20.Hans bilder er preget av en sikker sans for helheten, ofte forbundet med et vart og personlig forhold til valørene.
21.Husene er forsterket med jernbjelker, så de ikke velter i storm, og dog gynger de ofte, at det føles, som var man ude i høj sø.
22.Hva skal du egentlig bruke denne landskampen til - det er ikke så ofte dere kjemper for flagget ?
23.I begynnelsen var det spennende, men nå føles det ofte tungt å være så langt borte fra mor og far.
24.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
25.I min oversettelse har jeg beflittet meg på å gi et rent og klart tysk, og det har ofte hendt at jeg har brukt fjorten dager, ja, tre og fire uker på å lete og spørre efter ett eneste ord, av og til uten å finne det likevel.
26.Imbecile", som er et uttrykk for manglende intelligens, henspiller i særlig grad på hvor ofte man opplever nettopp dette i de daglige møter med blant annet aviser, ukeblader og gjennom fjernsynet.
27.Jeg savner virkelig norsk fotball, og henter ofte frem de mange, gode minnene fra tiden i Bryne.
28.Jeg tror hovedlærdommen må være at å samle mennesker som ofte har det vanskelig i en bås, ofte kan gi helt uventede resultater.
29.Jødiske fortellere" demonstrerer egentlig hvor håpløs en anmelderoppgave ofte er.
30.Kaillen" min tar seg av Anette når jeg er borte, og foreldre og svigerforeldre trår til så ofte de kan.
Le tue ultime ricerche