Norvegese-Francese traduzione di oss

La Traduzione della parola oss da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oss in francese

oss
generellaltro nous
  poss. pron. - indirekte objektaltro nous
  refleksivt pronomenaltro nous
  pers. pron. - direkte objektaltro nous
Termini derivati da oss
Anagrammi di oss

SOS

Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
2.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
3.Atter en gang, presis som under krigen (den annen verdenskrig), finnes det sårede menn blant oss", skrev en pensjonert kaptein fra Tsjeljabinsk i avisen Komsomolskaja Pravda ivår.
4.Befri oss fra det daglige liv," er den konklusjon hun selv formulerer på problemet.
5.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
6.Betyr julen noe for oss ?
7.Da vi nærmet oss Anzio, kunne vi se kraftige flyangrep mot byen.
8.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
9.Datastart" er et løft for oss, fordi serien er utarbeidet spesielt for norske forhold.
10.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
11.De (Østblokklandene) er liksom i en skål for seg, og folkene der er visst ikke helt som" oss".
12.De beste oppvekstvilkår" betyr for oss et barns rett til å vokse opp i en familie med sin egen mor og far.
13.De er enda flinkere enn oss".
14.De kristne grunnverdier knyttes i vår kulturkrets nært sammen med det sett verdier om mennesket og forholdet mellom mennesker som er overlevert oss gjennom den kristne tradisjon.
15.Dei urolege av hjarte" er ikke noe sørgedrama, selv om det støkker i oss når klokkene klemter ut fra Olavsberget.
16.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
17.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
18.Denne kommunale oppgave forekommer oss å være klart forsømt" mener Aftenposten.
19.Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer," sa Palme.
20.Denne stolte, ydmykede kvinne, det er min søster, og det er dette bildet av seg selv hun efterlater oss.
21.Denne tiltrua til den treeinige Gud er det berre Anden som kan hjelpe fram i oss.
22.Deres talent og kreative evner gjør livet bedre å leve for mange av oss, og både Nancy og jeg er like takknemlige som nasjonens øvrige menn, kvinner og barn...", skriver Reagan.
23.Dermed blir det viktigere for oss at tingene synes, speiler vårt selvbilde, enn at de har en god og hensiktsmessig form.
24.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
25.Det egentlige problem ved oppgjørsformen er at vi i så å si hele efterkrigstiden har bevilget oss lønnstillegg som er større enn det produktivitetsveksten tilsier...
26.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
27.Det er godt vi har presten med oss !
28.Det er ikke mulig for oss å delta i noe som helst organisert politisk samarbeide med et sosialdemokrati som driver en kollektivistisk, sentralistisk og sosialistisk politikk", sa Centerpartiets formann Thorbjørn Fälldin.
29.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
30.Det er ikke vi som snakker språket / men språket som snakker oss.
Le tue ultime ricerche
oss