Norvegese-Francese traduzione di på nytt

La Traduzione della parola på nytt da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

på nytt in francese

på nytt
igjenaltro encore une fois, de nouveau
  på nyttaltro de nouveau, à nouveau
Sinonimi per på nytt
Termini derivati da på nytt
Anagrammi di på nytt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
2.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
3.Forfatteren må på nytt ta fortelleren fatt.
4.(NTBDPAAFP) Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
5.Alle må søke omigjen, og så å si stille opp på nytt for hvert år.
6.Arne Treholt er blitt isolert på nytt som et resultat av brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel.
7.Da mener vi i Verdens Villmarksfond at man på nytt må vurdere å flytte sauene tilstrekkelig langt vekk til nye beiteområder.
8.Dagens innvandringsstopp må vurderes på nytt og erstattes med en mer rettferdig innvandringsregulering med eventuelt krav om dokumentert arbeide og bolig, heter det i en uttalelse fra helgens årsmøte i Oslo Arbeiderparti.
9.Den amerikanske regjering blir nødt til å vurdere på nytt sin beslutning, det vil være i det amerikanske folks interesse, sa David Wiley, kommisjonens nestformann, da rapporten ble offentliggjort.
10.Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
11.Denne utviklingen synes jeg er en så stor tankevekker at det kanskje er på høy tid at en vurderer på nytt det forhandlingssystemet og de oppgjørsformene for lønnsutvikling som vi har her i landet.
12.Det burde vært funnet andre lokaler til prosjektundervisningen, slik at vi som tidligere kunne beholdt vår skole med tilskudd av barn fra byen til vi på nytt har elevgrunnlag godt nok her inne.
13.Det er absolutt ingen grunn til å vurdere disse systemene på nytt, tilføyer han.
14.Det er alltid en vanskelig vurdering om man skal bygge på gamle bygninger når kapasiteten er for liten, eller om man skal starte helt på nytt og bygge et moderne frittstående anlegg.
15.Det er kommet endel nye momenter inn i saken som gjør at jeg må vurdere forsvarerskifte på nytt.
16.Det er nå oppstått en situasjon som kan gjøre det nødvendig å overveie gråsoneavtalen på nytt.
17.Det forestående valg bekrefter på nytt det faktum at folkets representanter ikke har et livslangt mandat.
18.Det siste års utvikling aktualiserer på nytt behovet for å innføre en forsøksordning med ulykkeskommisjoner spesielt rettet mot weekendulykker.
19.Det statlige tilskudd til undervisning i Oslo bør nå vurderes på nytt, sier stortingsrepresentant Sveinung Lunde (h) til Aftenposten.
20.Det var hardt å begynne på nytt for annen gang, sier Werner Vogt.
21.Det verste var at jeg dermed ikke akselererte ut av svingen, men måtte" begynne på nytt" ute på vekslingssiden.
22.En av årsakene til at boligetaten nå på nytt annonserer efter å formidle salg av borettslagsleiligheter er at nye leiligheter idag er blitt såvidt mye dyrere og at finansieringsmulighetene er blitt dårligere.
23.En dag bestemte jeg meg for å begynne på nytt.
24.En slik linje ville vært uten verdi eftersom saken kan reises på nytt, sa han.
25.En slik strategi som går ut på å kunne slå til fra norsk område som svar på konflikter andre steder i verden, er meget farlig, konstaterte Henriksen, og ville vite om forsvarsminister Sjaastad ville vurdere COBavtalen og INVICTUSavtalen på nytt i dette lys.
26.Europa må tvinges til å tenke på nytt i abortsaken.
27.For å styrke CDsystemet som universell lydbærer, har vi derfor begynt å gi ut viktig musikk fra våre arkiver på nytt igjen på CD.
28.Hun er vel kona til en av småpampene hos dere ? - spurte jeg på nytt på en naiv måte.
29.Jeg er selvfølgelig så preget av legemiljøet at jeg har måttet tenke på nytt for å leve meg inn i pasientsituasjonen.
30.Jeg forsøker på nytt i ØstBerlin neste år, erklærte Den internasjonale olympiske komites (IOC) medlem i Norge, Jan Staubo, efter at han torsdag var høyaktuell til en plass i IOCs Executive Board.
Le tue ultime ricerche