Norvegese-Francese traduzione di periodisk

La Traduzione della parola periodisk da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

periodisk in francese

periodisk
generellaggettivo périodique
  hendelseaggettivo périodique, cyclique
Sinonimi per periodisk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Langt på vei kan alminnelig forebyggelse, periodisk vedlikehold dekkes av de tilleggene i husleiene som nå er tillatt, mener arkitekt Thorbjørn Hansen, en av dem som står bak rapporten.
2.Den andre gruppen av alternativer forutsetter et utvidet medlemsgrunnlag, hvor man tar inn medlemmer fra privat kringkasting og / eller periodisk presse.
3.Dette skjer periodisk, for eksempel en gang i måneden.
4.En slik overvåkning av motorene bidrar til at de teknisk nesten perfekte motorene ikke lenger behøver å overhales efter et fast, periodisk skjema, men kan få sine overhalinger efter behov.
5.Hennes fagforeningsvirksomhet begynte i Periodisk Presse (P.P.) der hun var både styremedlem og senere formann i P.P.s Journalistlag.
6.I noen tilfeller av episodisk og periodisk skolefobi vil det virke mot sin hensikt å tvinge eleven tilbake til skolen.
7.Larsen er til daglig næringsdrivende, og arbeider periodisk ombord på" Svanen", som drar på tokt med ungdomsklubber.
8.Periodisk og episodisk skolefobi har gjerne sammenheng med kriser i barnets situasjon og omsorgsmiljø.
9.Særlig er problemstillingen aktuell for folk i frie yrker som har mulighet til å utføre en del av sitt arbeide hjemme, eller grupper med periodisk fritid som sjøfolk, ansatte i offshoresektoren, flyvere, reisende etc.
10.Vegringen kan være periodisk, episodisk eller den kan vare hele skoletiden.
11.Derfor er det de musikalske elementene som stjeler oppmerksomheten og som til syvende og sist hever denne LPen opp på det nivået hvor f.eks. en Dylan periodisk har befunnet seg.
12.Det bør innføres periodisk stabilitetskontroll av fiskefartøyer, for eksempel hvert fjerde år.
13.Garnisonen i SørVaranger består av vel 500 mann, inkludert syv grensestasjoer, ti fast bemannede observasjonsposter og 12 periodisk bemannede poster.
14.Initiativtagerne bak" Follow Me" fant likevel et smutthull i sysselsettingslovens paragraf 27 som åpner adgang til periodisk arbeidsformidling til kontorsektoren.
Le tue ultime ricerche