Norvegese-Francese traduzione di reagere

La Traduzione della parola reagere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reagere in francese

reagere
kjemiverbo réagir
  medisinverbo réagir
  oppførendeverbo réagir
Sinonimi per reagere
Termini derivati da reagere
Altri esempi
1.Bedervede kremkaker selges i konditoriene" 16 / 884 har fått en ledende representant for bransjen til å reagere og be om presisering.
2.Det er efter vår oppfatning oppsiktsvekkende at DNAmedlemmer deltar eller kjenner til saken uten å reagere kraftig mot den slags.
3.Hvordan vil staten reagere overfor truslene mot utlendingenes pengesterke huskjøp og andre utgaver av den voksende turisttrafikken ?
4.Når et kåseri blir en eneste harselas over de verdier og holdninger som er så sterkt nedfelt hos det store flertall av nordmenn, finner vi å måtte reagere.
5.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
6.Da sykehusstyret stemte imot vårt forslag om demokratiske hovedprinsipper ved avdelingene, var vi nødt til å reagere kraftig på dette, sier leder i Telemark krets av Norges sykepleierforbund, Inger Marie Sommerseth.
7.De mange som bare ønsker å se norsk politikk som to blokker, kan kanskje reagere slik.
8.Det er for tidlig å si hvordan vi vil reagere om lovforslaget går lenger enn det høringsutkast gikk ut på.
9.Det er klart at rettsordenen vil reagere langsomt på teknologiske endringer.
10.Det er mulig at enkelte utfra ulike vurderinger vil reagere negativt når det f.eks. gjelder tidspunktet på tre døgn før behandling starter.
11.Det er nødvendig for Norge å reagere meget bestemt overfor SovjetUnionen, understreket Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland i Oslo AUF igår da hun kommenterte Treholtsaken.
12.Det er nødvendig å reagere meget bestemt !
13.Det kan selvsagt skje at kunder nå vil reagere, men vi har vårt på det tørre og import fra Thailand er helt legalt, sier Aase.
14.Dette vil sikkert mange reagere på, men uten et listesamarbeid på venstresiden må vi si farvel til regjeringsskifte.
15.Digital Research har hatt er år å reagere på, så det virker noen merkelig at reaksjonen først kommer nå.
16.Fagbevegelsen er nødt til å reagere sterkt fordi vi nå opplever en nedbygging av velferdssamfunnet på mange felter.
17.Firmaet har valgt en dyr måte å reagere på høringsnotatet på.
18.Hvis ikke verden reagerer i dag - når hundretusener av mennesker dør av sult - da vet ikke jeg når den vil reagere.
19.Hvis overvåkingspolitiet har rett i at det er et slikt antall sovjetiske agenter ved ambassaden, handelsdelegasjonen eller sovjetiske selskaper, må norske myndigheter reagere med arrestasjon eller utvisning.
20.Hvordan man skal reagere på forskjellige prestasjoner, er veldig avhengig av typen utøver og hvilket ambisjonsnivå han / hun ligger på.
21.Hvordan vil GGF reagere i forhold til det som nå har skjedd, formann Mikkel Aas ?
22.Hvordan vil du reagere på at ungdommer vokser opp i homofile miljøer ?
23.I løpet av de siste 12 måneder har jeg vært utsatt for situasjoner hvor jeg var sterkt fristet til å reagere hardt og impulsivt.
24.Ja, jeg fikk knapt tid til å reagere da ballen plutselig kom i retur fra stolpen efter Vidar Davidsen skudd, sa Dokken, som syntes det var ordentlig gøy med en seier igjen.
25.Jeg har derfor ikke funnet grunnlag for å reagere overfor politiet i Fredrikstad, sier statsadvokat Berg.
26.Jeg har konsekvent nektet å gi intervjuer eller kommentarer til presse og ukeblad, og kan ikke annet enn å reagere på NÅs oppslag, sier hun.
27.Jeg har vært utsatt for situasjoner hvor jeg har vært fristet til å reagere hardt, men jeg er forpliktet til ikkevoldslinjen, sier Lech Walesa.
28.Jeg skjønner godt at folk kan reagere på etisk grunnlag i en slik sak, men vi håper folk forstår at hensikten her bør hellige middelet.
29.Jeg tror ikke at de som deltar i" fredskonvoien" er klar over hvordan en utenforstående som er opptatt av fred og nedrustning kan reagere på dette.
30.Jo, det er klart at hvis man mener seg galt behandlet, bør man reagere.
Parole simili

 
 

reagere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) reagerereagerendereagert
Indicativo
1. Presente
jegreagerer
dureagerer
hanreagerer
vireagerer
derereagerer
dereagerer
8. Perfetto
jeghar reagert
duhar reagert
hanhar reagert
vihar reagert
derehar reagert
dehar reagert
2. Imperfetto
jegreagerte
dureagerte
hanreagerte
vireagerte
derereagerte
dereagerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde reagert
duhadde reagert
hanhadde reagert
vihadde reagert
derehadde reagert
dehadde reagert
4a. Futuro
jegvil/skal reagere
duvil/skal reagere
hanvil/skal reagere
vivil/skal reagere
derevil/skal reagere
devil/skal reagere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha reagert
duvil/skal ha reagert
hanvil/skal ha reagert
vivil/skal ha reagert
derevil/skal ha reagert
devil/skal ha reagert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle reagere
duville/skulle reagere
hanville/skulle reagere
viville/skulle reagere
dereville/skulle reagere
deville/skulle reagere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha reagert
duville/skulle ha reagert
hanville/skulle ha reagert
viville/skulle ha reagert
dereville/skulle ha reagert
deville/skulle ha reagert
Imperativo
Affermativa
dureager
viLa oss reagere
derereager
Negativa
duikke reager! (reager ikke)
dereikke reager! (reager ikke)
Le tue ultime ricerche