Norvegese-Francese traduzione di respons

La Traduzione della parola respons da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

respons in francese

respons
generellsostantivo rétroaction [f], feed-back [m (invariable)]
Sinonimi per respons
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det første egeninnsatsprosjektet i regi av Ungdommens Selvbyggerlag på mange år har fått god respons.
2.Det har vært god respons, men de selskaper som har vist interesse, har sin virksomhet så langt unna at vi ville miste mye av vårt miljø rundt Boeing 767.
3.Det var en utrolig respons hele veien.
4.Det var et følelsesmessig sterkt møte, og en veldig respons fra representantene fra krisesentrene, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, som i helgen møtte 144 utsendinger fra ialt 58 krisensentre og krisetelefoner over hele landet.
5.Det verste som kan skje et menneske er ikke å få noen respons, hverken positiv eller negativ.
6.En overveldende respons, sier Olav Nilssen.
7.Fantastisk respons !
8.Filmen har fått svært god respons og er allerede solgt i mer enn hundre eksemplarer til skoler i Østlandsområdet, som er Oslouniversitetets naturlige nedslagsfelt, sier informasjonssjef Lise Houm om filmen, som heter" Universitetet - kanskje det ?
9.Fin respons på utlysningen av sprogkurser med ca. 20 påmeldte i hver gruppe i engelsk, fransk og tysk, sier studieleder Bjørn Bjørnsen ved Det matematisknaturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
10.God respons, stor oppfinnsomhet og vilje til nytenkning.
11.Har dere fått noen respons på annonsen ?
12.Har det vært stor respons på annonsene ?
13.Her hos oss er det ungdomsår hvert år, er Helge Wettres umiddelbare respons når vi spør om Ungdommens Radioavis planer for Ungdomsåret 1985.
14.Hittil har vi ikke møtt særlig respons på våre krav om økte ressurser for å møte denne utviklingen, sier han.
15.I det TVinnslaget du refererte til som du fikk så voldsom respons på den lørdagskvelden i januar, snakket du om psykisk utviklingshemmede.
16.Innstramningene kommer på et svært ubeleilig tidspunkt, idet sentret for tiden opplever sterk medlemstilvekst, og dessuten får positiv respons på nye aktivitstsfremstøt, sier han.
17.Jeg hadde aldri drømt om en slik respons !
18.Jeg har ikke opplevd maken til respons på noe NAFtiltak i de 30 årene jeg har arbeidet i organisasjonen, fortelller Erling Ramlo i NAF til Aftenposten.
19.Jeg har nok aldri fått slik respons på noe jeg har gjort, sier Henki Koldstad, som vel er den skuespiller idag som har flest publikmssuksesser bak seg.
20.Jeg synes fremdeles det er moro, både å synge og å få respons fra publikum.
21.Med basis i program og regjeringserklæring vil Kristelig Folkeparti ta saken opp når det blir tilstrekkelig politisk respons.
22.Med slik respons er vel avisen nesten forpliktet til å følge opp nye camptilbud neste sommer ?
23.Men eftersom vi regner med å bli profesjonelle efterhvert, er det viktig å få respons, sier Bente, initiativtageren til moteshowet.
24.Og du fikk umiddelbar respons ?
25.Selv om vi har hatt stor respons på en foreløbig og begrenset vinterkatalog, som vi har fremlagt tidligere, legger vi opp til en moderat kapasitetsøkning på 15 prosent i vinter, sier adm. direktør Bjørn Lunde i Vingreiser, som iår regner med å passere 150 000 passasjerer.
26.Vi er klar over at dette kan virke som en dråpe i havet, men vi har fått stor respons for arbeidet vårt i Thailand og møtt interesse for det i utlandet, sier Khunig Kanitha.
27.Vi fikk en respons som aldri før på vår utstillingsstand.
28.Vi fikk enorm respons efter at vi sendte ut innbydelse til Holmenkollen Minihopp ved nyttår.
29.Vi hadde ikke regnet med å få så stor respons fra ungdommer som vil utdanne seg innen skogbrukssektoren, sier faglærer Arne Enger (til venstre) og lektor Jan Egil Nygaard.
30.Vi har derfor ikke noe konkret å tilby, fremholder Aalekjær, som henviser til dagens nitid konsesjonsbehandling for å forklare etatens respons.
Le tue ultime ricerche