Norvegese-Francese traduzione di sammenhengende

La Traduzione della parola sammenhengende da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sammenhengende in francese

sammenhengende
historieaggettivo cohérent, logique
Sinonimi per sammenhengende
Termini derivati da sammenhengende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Finansdebatten i Stortinget ble en sammenhengende forestilling i rosemaling.
2.Hvem klager over det sammenhengende brostensteppet eller den symmetriske teaterplassen med den luftige plasseringen av Ibsen og Bjørnson ?
3.Kvartal 17" er et unikt minisamfunn i en ellers lite sammenhengende bydel.
4.Back to the kitchen, svarer Helen som tidligere har spilt den geskjeftige svigermoren i fire sammenhengende år, og som har mange større roller i Londons West End bak seg.
5.De to semifinalekampene mot Odd var et sammenhengende mareritt for meg.
6.Den nye LPen har bare en instrumental og hele syv sanger med tekst, ganske anderledes enn dine første plater med sammenhengende instrumentalmusikk.
7.Det burde være forbudt å være lærer mer enn fem år sammenhengende uten et opphold i næringslivet.
8.Efter å ha sittet over to tiår sammenhengende i det indiske parlamentet, fant jeg ut at det var nødvendig å gå direkte til folket.
9.En omfattende og sammenhengende innsats er nødvendig for å beskytte både åpne og hemmelige opplysninger som blir sendt via de ulike kommunikasjonslinjer, heter det i presidentens direktiv.
10.Jeg har valgt å gå ut og inn av Stortinget, til tross for at jeg kanskje kunne ha sittet sammenhengende fra første gang jeg ble valgt inn i 1961.
11.Livet er et sammenhengende under.
12.Man bør ikke være utenlands sammenhengende altfor lenge, sier Gidske Anderson med eftertrykk.
13.Skal vi lykkes fullt ut, er det mer enn noen sinne nødvendig at også partene i arbeidslivet kjenner sitt ansvar for å bringe lønnsveksten og lønnsglidningen under kontroll, understreket Petter Thomassen, som mente at Arbeiderpartiets egen beskrivelse av den økonomiske utvikling er en" sammenhengende svartmalig".
14.21 mennesker er rapportert døde på grunn av flommen, som er et resultat av sammenhengende regn siden 5. juni.
15.30 minutter sammenhengende sending efterfulgt av stakkato innslag mellom konkurransene fikk FrokostTV til disposisjon.
16.Akademiets bygninger og have vil dermed bli en del av et sammenhengende grøntområde fra St. Olavs gate til Slottsparken.
17.Alle skal få anledning til å gå på arbeidsledighetstrygd i inntil 80 uker sammenhengende over to kalenderår, foreslår Regjeringen i en proposisjon.
18.Alt efter hvor varene skal fraktes, vil vareeieren måtte benytte forskjellige transportmidler, og i mange tilfeller vil en sammenhengende transport fra sender til mottager kunne inkludere bruk av flere transportmidler.
19.Altså 13 timers sammenhengende sending.
20.Arbeidsgruppen ber de to departementene innby en del kommuner til å starte et tverretatlig utviklingsarbeide med sikte på å skape et sammenhengende pedagogisk program fra barnehave og over i skole ved å gi de eldste barnehavebarna og de yngste skolebarna et felles pedagogisk tilbud.
21.Arenaene på Manglerud og Jordal Amfi har vært mer enn flittig benyttet tre ganger i uken hele vinteren igjennom, mer enn fem måneder sammenhengende.
22.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster hadde da meglet sammenhengende fra klokken 11.00 igår formiddag.
23.At dykkere ifølge regelutkastet skal kunne være under trykk sammenhengende i opptil 30 døgn, synes for oss fullstendig uforståelig.
24.Av sine over fire år i aktiv sjøtjeneste under krigen, tjenestegjorde han helt fra desember 1942 og frem til september 1945 sammenhengende på MTB.
25.Bakgrunnen for treplantingen er at Park og idrettsvesenet for fremtiden ønsker å konsentrere sine arbeider med treplanting i indre by til sammenhengende linjer fremfor utplanting av enkelttrær.
26.Bare to av sin fjorten år har hun tilbrakt i Norge, og aldri mer enn ni måneder sammenhengende.
27.Blir Reagan gjenvalgt til høsten, vil vi utvilsomt få se en mer sammenhengende amerikansk utenrikspolitikk.
28.Bortsett fra noen avbrudd på tilsammen seks og et halvt år, har han holdt på med dette sammenhengende.
29.Brosjyren er et sammenhengende angrep på Arbeiderpartiet og er et signal på at valgkampen nå er i gang.
30.Bydelen ligger i nedre vestre del av Groruddalen og er preget av 1950 og 60årenes drabantbybebyggelse med et sammenhengende belte av industri i bydelens østre del.
Le tue ultime ricerche