Norvegese-Francese traduzione di skille

La Traduzione della parola skille da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skille in francese

skille
skilleveggverbo séparer
  grenseverbo séparer
  ulikhetverbo différencier, distinguer
  jamførelseverbo différencier
  separereverbo dissocier, séparer
Sinonimi per skille
Termini derivati da skille
Altri esempi
1.Oppretthold et klart skille mellom annonser og redaksjonell tekst, og gi aldri tilsagn om redaksjonell omtale som motydelse for annonser".
2.Arbeiderpartiet vil støtte skattekommisjonens forslag om å arbeide med sikte på et skille mellom personlig inntekt og næringsinntekt.
3.Bystyret vedtok i desember at også Adamstuen sykehjem skal skille lag med Ullevål sykehus.
4.Bør man skille politi og påtalemyndighet ?
5.Den skiller litt dårlig, men jeg regner med liten fart, så da vil den nok skille bra likevel, sier 19åringen, som til tross for lukten av VMmedalje, ser OL som det store målet.
6.Dersom tilbudet om alternativ kristendomsundervisning skal legges i hendene på foreldre og lærere og skille lag med skolens faste rammer, da er dette et tilbakeskritt for den demokratiseringsprosess som foregår i skolen og som er så viktig.
7.Det er lett å skille mellom friske norske erter og tørkede importerte.
8.Det er nok et klart skille, ja.
9.Det er viktig å skille mellom hel og delstudier, og for filologer er det ikke heldig å studere uten basis i morsmålet.
10.Det går ikke an å skille medisinsk og administrativt ansvar.
11.Det som først og fremst kommer til å skille oss, er tempoet.
12.Det å kunne skille mellom normal og unormal behåring er viktig, spesielt der økt hårvekst kan være et tidlig tegn på alvorlig sykdom, selv om slike tilstander er meget sjeldne.
13.Er det lett å holde rede på utlendinger i Norge ; å skille dem fra hverandre ?
14.Finnes det noe skille mellom kreol og sort i New Orleans idag ?
15.For kvinner som tjenestegjør frivillig i Forsvaret, gir komiteen uttrykk for den oppfatning at det ikke synes hensiktsmessig å opprettholde et prinsipielt skille mellom stridende og ikkestridende funksjoner, påpekte Frydenlund.
16.For mange var det å skille lag et nødvendig skritt på veien, sier Aase Bjørk.
17.Forslaget om å skille mellom bedriftsinntekt og personinntekt er interessant, men det står likevel igjen å se om det er mulig å gjennomføre ordningen i praksis, uten for mange utilsiktede virkninger.
18.Gassen må oppbevares til vi har funnet en løsning på problemet med å skille sprengstoff og gass, sier Facius.
19.Han gjenga denne epokes stil så godt at selv idag, hvis man setter et arbeide av Vasters ved siden av et ekte renessanseverk, vil meget få eksperter kunne skille dem bare ved å se på dem.
20.Her kan vi lære å skille mellom venn og fiende, sa en av dem som fikk en første titt på mikrofloraen i en dråpe melk - slik denne floraen tar seg ut når den blir forstørret 300 000 ganger.
21.Her må vi nok skille noe mellom katolikker og lutheranere.
22.Her må vi skille mellom ordensliv og det vanlige prestedømme.
23.Hvilke er dine kriterier når du skal skille kunst fra ukunst i den uoverskuelige pluralistiske kunstsituasjon vi har nå ?
24.Hvorfor ikke skille ut Lommedalen som egen kommune ? sier han, og lar utsagnet følges av et smil.
25.I andre land har man valgt ulike løsninger for å skille ut den konkurranseutsatte virksomheten.
26.I stedet for å skille ut elever til spesialundervisning må vi bruke mer tid på normalundervisningen i klassene.
27.Ikke alltid like lett, kanskje, å skille fantasi og virkelighet ?
28.Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at" Kielland"katastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
29.Ja, så lenge det gjøres et klart skille mellom skattesystem og skattenivå.
30.Jeg antar det er bred forståelse for at det er umulig å skille kulturminnevern fra kulturvern i videre mening, sa Langslet.
Parole simili

 
 

skille come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skilleskillendeskilt
Indicativo
1. Presente
jegskiller
duskiller
hanskiller
viskiller
dereskiller
deskiller
8. Perfetto
jeghar skilt
duhar skilt
hanhar skilt
vihar skilt
derehar skilt
dehar skilt
2. Imperfetto
jegskilte
duskilte
hanskilte
viskilte
dereskilte
deskilte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skilt
duhadde skilt
hanhadde skilt
vihadde skilt
derehadde skilt
dehadde skilt
4a. Futuro
jegvil/skal skille
duvil/skal skille
hanvil/skal skille
vivil/skal skille
derevil/skal skille
devil/skal skille
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skilt
duvil/skal ha skilt
hanvil/skal ha skilt
vivil/skal ha skilt
derevil/skal ha skilt
devil/skal ha skilt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skille
duville/skulle skille
hanville/skulle skille
viville/skulle skille
dereville/skulle skille
deville/skulle skille
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skilt
duville/skulle ha skilt
hanville/skulle ha skilt
viville/skulle ha skilt
dereville/skulle ha skilt
deville/skulle ha skilt
Imperativo
Affermativa
duskill
viLa oss skille
dereskill
Negativa
duikke skill! (skill ikke)
dereikke skill! (skill ikke)
Le tue ultime ricerche