Norvegese-Francese traduzione di slett

La Traduzione della parola slett da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

slett in francese

slett
ytreaggettivo lisse
  væskeaggettivo homogène, onctueux, sans grumeaux
  håraggettivo lisse, luisant
Sinonimi per slett
Termini derivati da slett
Anagrammi di slett
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Det er forresten slett ikke Ola som har oppfunnet angstvisjonene.
2.Det er slett ingen sensasjonell nyhet at f.eks. Høyre og Senterpartiet ser ulikt på sider ved skattepolitikken.
3.Dynastiet"s geniale vri ligger rett og slett i at det mangler en moralsk pekefinger.
4.For meg blir flere av disse diktene rett og slett likegyldige," skriver Torbjørn Børte bl.a.
5.Forbrytelsens element" heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet" von", en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
6.Han måtte rett og slett få til endringer både i de mer generelle holdninger til jernbanen og i konkrete standpunkt.
7.Han ville da ha kunnet svare med at USA slett ikke tror dette.
8.Informasjonen bør slett ikke reduseres, men forbedres," skriver Aftenposten.
9.Kjære lille Geir !" skrev de, for det het mattelæreren til fornavn, enda de slett ikke var på fornavn med ham, tvert imot.
10.Laget" er kjæle og kjennenavn på noe som de senere år er gått under navnet" Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag", som het" Norges Kristelige Studentlag" i sin tid, men som altså i" virkeligheten" rett og slett er" Laget".
11.Manglende kapasitet i rettsapparatet gjelder slett ikke bare strafferettspleien.
12.Mottagelsen vi har fått har vært enorm, det har rett og slett vært rørende.
13.Når Arbeiderpartiet nå ønsker å gjennomføre disse stimuleringstiltak er det i forvissningen om at den drastiske nedgangen i byggevirksomheten ikke skyldes redusert behov for nye boliger, men at årsaken rett og slett er at låneordningene er for dårlige.
14.Og når det skal settes sluttstrek for Helen, Francis kjæreste, så tar forfatteren selv ordet og sier at hun slett ikke var" et gammalt, drukkent skinn" slik mange ville synes.
15.Studio A" skal rett og slett være et fleksibelt magasinprogram skåret over en forholdsvis tradisjonell lest og uten noen oppsiktsvekkende programprofil.
16.Tatt i betraktning at trafikkkaoset i hovedstaden slett ikke bare er et problem for Oslo og nabokommunene, synes dette å være en riktig tanke.
17.Tenk nytt, tenk norsk", er det slett inga sjølvmotseiing.
18.Tromsø kommune med sin dårlige økonomi er rett og slett ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser ifølge Lov om grunnskolen.
19.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
20.Vi tror det rett og slett skal bli vanskelig å få folk med på at Arbeiderpartiet ikke er til å stole på i sikkerhetspolitikken på grunn av det som har skjedd den siste måneden.
21.Vi vet at", sier han i steil indikativ, og tilføyer noe jeg slett ikke visste, eller endog anser som høyst tvilsomt.
22.Årsaken til dette er at regjeringen rett og slett ikke tør bruke oljepengene innenlands, fordi det kan sette ny fart i inflasjonen.
23.Alt går derfor slett ikke i stå, understreker postinspektør Åge Børresen i Oslo postdistrikt overfor Aftenposten.
24.Askøy er slett ikke den første kommune som reagerer med irritasjon over måten jeg har behandlet saken på.
25.At vi efter flere år med leveranser av narkotikahunder fra Statens Hundskola i Sverige, nå har inngått kontrakt om levering av to hunder fra Forsvaret, betyr slett ikke at handelen med svenskene opphører.
26.Bak noen av tallene skjuler det seg en hel del dobbeltregistreringer, mens vi i andre tilfeller rett og slett ikke er sikre på om vi har fått med alle, sier han.
27.Begrepet Europa er ingen og bør ikke være noen handlingsimpuls for seriøse statsmenn og kulturpolitikere, og slett ikke for diktere.
28.Blir direktesendingen i friluft vellykket, er det slett ikke umulig at vi gjentar forsøket ute i distriktene, mente Veggan.
29.Da jeg startet butikken, hadde jeg slett ikke tenkt å selge ferdige produkter, bare materiale til alle dem som hadde gått på kurs.
30.De fleste av forsamlingens negative holdninger slykdes rett og slett mangel på kunnskaper om de faktiske forhold i Tyrkia, og de fleste av de mest aktive motstanderne har rett og slett aldri selv vært der.
Le tue ultime ricerche