Norvegese-Francese traduzione di smertefull

La Traduzione della parola smertefull da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

smertefull in francese

smertefull
fysisk fornemmelseaggettivo douloureux
  medisinaggettivo qui fait mal, endolori
Sinonimi per smertefull
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All erfaring med avliving av dyr tilsier at denne dødskamp er meget smertefull.
2.Mannen uten navn" er i 40årsalderen, arbeider nattvakt på en bensinstasjon og regner seg som allerede død - fortiden rommer en smertefull hemmelighet.
3.(Tiltredes, av egen smertefull erfaring.
4.Andrej Gromyko og Giulio Andreotti - har i løpet av den siste uken gitt Bonn en smertefull leksjon om VestTysklands begrensede handlefrihet i dagens internasjonale politikk.
5.Den lange ventetiden er smertefull for dem det gjelder, og det koster samfunnet penger.
6.Arbeidet med ny organisasjonsstruktur for det gamle Landslaget for Reiselivet i Norge til Norges Reiselivsråd har vært en smertefull, langtekkelig og vanskelig prosess.
7.Behandlingen er smertefull og dyr, og operasjonen er slett ikke til å leke med.
8.DET er derfor - som forsvarskomiteens formann poengterte - en nødvendig, omenn smertefull omprøvning Forsvaret står overfor.
9.DEtte så meget mer som han selv lenge har vært klar over nabolandet Syrias posisjon som en regional stormakt, en erkjennelse som amerikanerne først nylig - og meget smertefull - synes å ha nådd frem til i Libanon.
10.De moderate sikher har imidlertid vært tvunget til taushet, for de som har ytret seg offentlig mot Bhindranwales disipler er av disse blitt stemplet som" forrædere" og har kunnet regne med en brå og smertefull død.
11.De oljeskadede lundefuglene får en langsom og smertefull død, idet de enten fryser ihjel eller drukner.
12.De opprinnelig ansatte fra Jean Mette legger ikke skjul på at omstillingen i 1983 var smertefull.
13.Denne indre kontakt kan være både ubehagelig og smertefull, men er uhyre verdifull for et menneske som vil modnes.
14.Derfor har vi foreslått å ta inn sivilarbeidere og praktikanter for å gjøre prosessen så lite smertefull som mulig.
15.Dermed blir ulven smittet av reveskabb, en sykdom som sies å føre til en usedvanlig smertefull død.
16.Det er Midge Ure som skriver samtlige av tekstene til Ultravox, og det er ifølge ham en smertefull prosess.
17.Det tas også hensyn til at skadedyr helst ikke skal avlives på en smertefull måte, og Landbruksdepartementet har ofte saker som gjelder akkurat dette.
18.Det var en prosess som ofte var hard og smertefull.
19.Dette vil kunne føles som en smertefull prosess for enkelte grupper og sektorer i byen og dermed også bli en politisk belastning for Høyre.
20.Disse utfordringer løses ikke ved økende bevilgninger alene, men primært gjennom en smertefull prioritering og omprøving av Forsvarets oppgaver.
21.For mange fødende ville en slik stol gjøre fødselen både mindre smertefull og raskere.
22.Forsvaret må gjennom en nødvendig, om enn smertefull, omprøving.
23.Hanna Riddervolds" Skisser i sorg" er formet som daterte dagbokopptegnelser fra de tre vårmånedene da hennes høyt elskede ektemann lå for døden med en smertefull, uhelbredelig kreftsykdom.
24.Høyesterett mener videre at domfelte har foretatt opprørende forbrytelser mot en pike som var uten mulighet for motstand eller flukt, og overgrepet ledet til en smertefull død.
25.I skjerpende retning la retten til grunn at tiltalte hadde gjort seg skyldig i en forbrytelse av den mest graverende art som straffeloven omhandler ved at han påførte en liten, forsvarsløs pike en særdeles smertefull død.
26.Kunstnerbanen ble imidlertid en lang og smertefull prosess for Gunnar Rørhus.
27.Lutherdommens omplantning til amerikansk jord ble en smertefull prosess.
28.Man skulle tro at selve fødselen vil være smertefull for hvalpen.
29.Med en viss rett kan det hevdes at Frydenlund selv i nå snart tre år har vært tvunget til en smertefull prøving av tidligere standpunkter.
30.Med ondt skulle ondt for drives, og jo mer smertefull behandlingen var, jo friskere ville man bli.
Le tue ultime ricerche