Norvegese-Francese traduzione di trafikk

La Traduzione della parola trafikk da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

trafikk in francese

trafikk
illegalsostantivo trafic [m]
  flyvningsostantivo trafic [m]
  bilersostantivo circulation [f]
Sinonimi per trafikk
Termini derivati da trafikk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
2.Mener luftfartsdirektøren at Fornebu kan bli en fullverdig flyplass for internasjonal trafikk ?
3.Rus og trafikk" er den første.
4.Skjomenbrua" er stengt for all trafikk inntil vider på grunn av den sterke vinde.
5.Ved et utall av andre anledninger har Arbeiderpartiet - med vekslende klarhet riktignok gitt uttrykk for at trafikk er noe som skal hindres eller aller helst forbys, og ikke noe som skal avvikles.
6.Alle vil jo ha minst mulig trafikk i akkurat sin gate, sier Sverre Lund.
7.At SAS konsentrerer oversjøisk trafikk over Kastrup virker lite distriktvennlig, heter det.
8.Avgiftsinnkrevingen må skje på en slik måte at den ikke berører intern trafikk i Bærum, og det må ikke ende med at alle riksveier til og fra kommunen avgiftsbelegges.
9.Begge parter blir lurt, sier direktør Leif Ellevset i Trygg Trafikk.
10.Bilistene slurver for mye med sikring av last på biltak og lasteplan, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk i en kommentar til Aftenposten.
11.De bedrede tall for mopeduhell i 1983 tror vi også kan skyldes den særlige oppmerksomhet som Trygg Trafikk og Biltilsynet ga mopedene i Nordisk Trafikksikkerhetsår 1983, og den sikkerhetskampanje motorsykkelbransjen gjennomførte for å bedre kjøretøyenes tekniske stand, sier Ringerike.
12.Denne form for kjøreavgift vil skaffe tilveie de nødvendige midler til bygging av Grunnlinjen - med de store trafikk og miljømessige fordeler den vil medføre.
13.Det betyr at vi eksempelvis på Fornebu kan operere med en adskillig større trafikk uten øke miljøbelastningen for dem som bor i området, påpeker Lefdal.
14.Det er dessverre riktig, sier direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk.
15.Det er dimensjonert efter dagens trafikk, pluss den trafikkøkning som vi venter i de neste åtte år, sier lufthavnssjef Arild Rypdal.
16.Det er en kritisk tid, det vet vi, sier dir. Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk i en kommentar til ulykkeskvelden.
17.Det er jo noe tidlig å uttale seg om oppslutningen før dagen er til ende og vi får samlet rapportene, men så langt tyder våre observasjoner på at det har vært mindre trafikk ved bensinstasjonene enn normalt, sier Erling Storrusten.
18.Det er lite trafikk der, Skullerud Tbanestasjon ligger" i skauen".
19.Det er min livsstil å jobbe med trafikk.
20.Det er nå svært liten trafikk i Den persiske gulf.
21.Det som er nytt i forhold til den informasjonen vi tidligere har kunnet gi, er at vi nå kan demonstrere utstyret, sier kontorsjef Per Helljesen i Trygg Trafikk.
22.Det vil under alle omstendigheter være et visst behov for reservemateriell, når" gullfiskene" tas ut av trafikk for godt ved sankthanstider.
23.Dette av sikkerhetsmessige grunner, turist og annen trafikk er så stor at vi i samråd med politiet har funnet å utsette rittet som samler et stort antall deltagere hvert år.
24.Dette er bra, men ikke bra nok, mener Trygg Trafikk, som ikke vil være fornøyd før alle barna tilbys sikker transport.
25.En av de viktigste oppgavene var å kontrollere all trafikk inn og ut av området, og biler og personer ble nøye undersøkt, sier de to.
26.Fordi reservevognene ikke skulle ha adgang til å ta oppdrag fra sentralen, ville de bli tvunget til områder med mye trafikk, som for eksempel Oslo sentrum ved messearrangementer på Sjølyst, sier han.
27.Frognerstranden (" forlengelsen" av Drammensveien) har, i likhet med Drammensveien og Bygdøy Alle, mye trafikk.
28.Først presser Arbeiderpartiet igjennom en trafikksaneringsplan for indre by vest som ikke tjener annen hensikt enn å flytte trafikk fra en del av byen til en annen.
29.Heldigvis er det denne uken mindre trafikk enn normalt, sier trafikkleder Ove Dag Nilsen i trafikkpolitiet i Oslo.
30.Heldigvis er det lite trafikk i 22tiden.
Le tue ultime ricerche