Norvegese-Francese traduzione di trafikklys

La Traduzione della parola trafikklys da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

trafikklys in francese

trafikklys
trafikksostantivo feu rouge [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jammen på tide at det kommer trafikklys her, uttaler Christian og CarlReidar til pressen.
2.Kunne vi snart få trafikklys i krysset Colletts gate / Geitmyrsveien på den andre siden av" Hauen", og 30 kmsone i Fougstads gate, så skal vi være helt fornøyde, sier rektor Brekke.
3.Når så kollektivtrafikken har fått egne kollektivfelt, egne gater, trafikklys som sjåførene kan styre, fine holdeplasser osv., osv., så er det meget viktig at anleggene blir skikkelig vedlikeholdt.
4.Brannvesenet tømte kjellere for vann og satte istand brannvarslere som var utløst av lyn, mens Veivesenet i ferietiden fikk privat hjelp til å få orden på skadede trafikklys.
5.Bydeler uten vann og skikkelige avløpsrør, uten strøm, defekte trafikklys - det ville vært en by i forfall.
6.Dertil er det for både inn og utgående trafikk fjernet to trafikklys.
7.Det planlegges videre trafikklys i Snarøyveien ved Globetrotter neste sommer og i et fremtidig kryss Snarøyveien / Oksenøyveien omkring 1987.
8.Dette lar seg gjøre ved bruk av trafikklys som er innstilt slik at ikke flere kjøretøyer slipper igjennom.
9.Enkelte trafikklys er avhengig av omreguleringen for å settes i funksjon.
10.Et større vogntog kjørte inn i fire personbiler som sto og ventet på at et trafikklys skulle bli grønt.
11.Et trafikklys hadde slått seg helt vrangt i et kryss i Oslo.
12.For byen har ikke trafikklys.
13.Fortau og sikring med trafikklys på prioriteres.
14.Fra tidligere ca. 1000 biler i timen ble trafikken over Nordstrandsplatået regulert ned til ca. 250 biler i timen ved hjelp av trafikklys.
15.Ja, jeg trives med jobben, sier Vegar Skaar, og stopper foran et av Oslos utallige trafikklys.
16.Jo, forresten, det er ett eneste trafikklys, ved Tromsøbroen, men der har folk bare øye for glassmaleriene i ishavskatedralen.
17.Man skal samtidig lage en barriere med trafikklys i begge ender i Herregårdsveien, fra Mosseveien opp mot Nordstrandplatået.
18.Men nå kommer det trafikklys nedenfor trappen som fører opp til Fougstads gate, der Ila skole kneiser gulmalt og staselig ved St. Hanshaugen.
19.Når noen trafikklys likevel virket som de skulle, skyldes dette at de er" matet" med lokale programmer, forklares det i Veivesenet.
20.Og mange trafikklys.
21.Opprinnelig var det meningen å innføre reversible kjørefelter, altså at man med trafikklys holder to kjørefelter åpne i den kjøreretning som har størst trafikk, men det er foreløbig stilt i bero.
22.Utstyr for ca. 30 000 kroner er ødelagt, og Veivesenet regner ikke med at dette trafikklys vil kunne bli satt inn i drift igjen før nærmere jul.
23.Veivesenet brukte fredagskvelden til å få i gang trafikklys som hadde slått seg vrange efter lynnedslag.
24.trafikklys !
25.Traffic" er ikke butikk for motorsykler, trafikklys eller refleksbrikker, derimot selges" trendy" klær, åpenbart for et ungt publikum.
26.Teknologien anvendes allerede nå til større informasjonstavler på flyplasser og jernbanestasjoner, til grafiske dataskjermer, grafisk maritim display, blender for trafikklys m.v., sier Hroar A. Hansen til Aftenposten.
27.Andre steder får vi høre om kvinnen med en halvåpen munn som" er rød som et trafikklys" (" Akt").
28.Den islandske filmkontroll er den eneste som bokstavelig talt har arbeidet seg gjennom videomarkedet, og har forsynt alle kassetter med" trafikklys"merker på linje med kinoens aldersgrenser.
29.Den ligger der med ett kjørefelt i hver retning som den nesten alltid har gjort, pluss noen ekstra trafikklys her og der som med dagens trafikkbelastning sørger for å fjerne den flyt i trafikken som trafikkforskere og trafikkplanleggere burde fremelske.
30.Dette førte til at forstadsbanen, trikkene og trafikklys ble satt ut av drift.
Le tue ultime ricerche