Norvegese-Francese traduzione di ubrukt

La Traduzione della parola ubrukt da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ubrukt in francese

ubrukt
uanvendtaggettivo inutilisé, non employé
Sinonimi per ubrukt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Tor Røste Fossen - offentlig huggestabbe - returnert ubrukt.
2.Voiture neuve" (" Ny bil") som lukter av ubrukt og nytt ?
3.Det er rart at et utvalg som skal se på høyere utdannelse i et nasjonalt perspektiv, kan la distriktshøyskolenes forskningsressurser ligge ubrukt, sier rektor Begnum.
4.For det finnes ikke den forsker som har den fulle etiske oversikt, eller alltid det mot som skal til for også å kunne la kunnskap ligge ubrukt, sa han, og ga uttrykk for tillit til regionale og nasjonale utvalg som sier hvorvidt et forskningprosjekt er etisk forsvarlig for de menneskene som er med i prosjektet.
5.Har NRK ubrukt produksjonskapasitet, bør den brukes til å satse på et bedret programtilbud for hele befolkningen, ikke bare på særtiltak i Oslo, sa kulturminister Lars Roar Langslet blant annet i sin tale.
6.Her ligger et stort og ubrukt potensial.
7.Jeg tror det her dreier seg om en tragisk skjebne, en intellektuelt og menneskelig ubrukt kvinnebegavelse.
8.3 skilling våpen 1863 fins i helark ubrukt (100 merker i arket).
9.4blokk Norge Nr. 36 I ubrukt.
10.Akkurat nå ligger Bislett stadion tom og ubrukt.
11.Alt i rommet til Hopkins var nytt og ubrukt - klærne, kammen, børsten - alt kom rett fra butikken.
12.Alt virket ubrukt og nytt.
13.Arbeidet er i gjenge her, men det er fortsatt et stort, ubrukt potensial.
14.At fritidsinteressene opphører eller avtar, kan være et kjennetegn, at fotballen ligger ubrukt, frimerkene støver ned, og akvariefiskene dør av matmangel.
15.Bakgrunnen for at midler står ubrukt, er blant annet at det avsettes faste beløp til snebrøyting.
16.Blant det norske klassiske materialet vil vi fremheve en praktfull ubrukt 4blokk av den sjeldne 10 øre sjattert posthorn med nedløpende fane, eller Norge Nr. 36 I, som det heter på fagsproget.
17.Bystyet har vedtatt å inndra 6,8 millioner kroner av en ubrukt budsjettpost på 8,2 millioner kroner som er overført til veivedlikehold fra 1983budsjettet til 1984budsjettet.
18.Den har ligget ubrukt en tid og er nå tatt i bruk som en provisorisk sløyfe for dem av beboerne i Søndre Skøyen Boligstiftelse som ikke tidligere har vært tilknyttet vårt kabelnett, sier Stenerud.
19.Dersom du prøver å slå 0388 88 88 fra et annet fjernvalgområde, får du ingen koselig telefonnisse på tråden - da hører du bare en sur" automatstemme" som sier" De er kommet til et ubrukt nummer".
20.Det er faktisk så få elever at også den andre skolen for tiden står ubrukt.
21.Det er ikke til å nekte for at mange hytteeiere - særlig i fjellregionene - lar hytta stå ubrukt lange tider av året.
22.Det er også en fordel for stedet at en så fin sentrumstomt ikke blir liggende ubrukt.
23.Det har vakt sterke reaksjoner i fylket at de eksisterende sykehjem har lange ventelister samtidig som en stor del av Reitgjerdet sykehus står ubrukt som en følge av nedtrappingen ved institusjonen.
24.Det meste av midlene er gått med til en bygning som nesten er ferdig og kan bli stående tom og ubrukt.
25.En ubrukt 4blokk av samme merke (eneste eksisterende) oppnådde omkring 800 000.
26.Fra å være et nesten ubrukt skriftsprog for 40 år tilbake, er det i dag et sprog der litteraturen blomstrer.
27.Han trengte aldri å" lære" sjakk slik som vi andre har måttet gjøre - han fikk det inn like selvfølgelig som ethvert barn får inn sitt morsmål, inngravert i en hjerne så ubeskrevet og ubrukt som en tabula rasa.
28.Husbanken fikk ikke brukt opp hele sin ramme til oppføring av nye boliger - 183 millioner kroner står ubrukt.
29.Hvis denne oljen helt eller delvis skulle falle bort, har man en ubenyttet kapasitet i pipelinetransporten på ca. en million fat daglig å falle tilbake på, samt ubrukt produksjonskapasitet utenom Gulfen på ca. tre millioner fat pr. dag.
30.I bygdene omkring Forelhogna har en liten gruppe kloke menn, født og oppvokst under fjellbandet, forstått reinens eneste krav til oss - ro, ensomhet og ubrukt natur - og opprettet en forvaltning som tar hensyn til dette krav.
Le tue ultime ricerche