Norvegese-Francese traduzione di ugjennomførlig

La Traduzione della parola ugjennomførlig da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ugjennomførlig in francese

ugjennomførlig
generellaggettivo impraticable, irréalisable
Sinonimi per ugjennomførlig

 
 

Altri esempi
1.Dersom Staten skal ta med den ene hånd hva den gir med den andre, vil så mange rammes av omlegningen at den i praksis blir ugjennomførlig, mener Erling Norvik.
2.Ugjennomførlig, blant annet fordi venner vil kjøpe til hverandre.
3.Saken er kort og godt den at en vedtekt gitt av kommunestyret har samme rettsvirkning som en lov gitt av Stortinget, og på samme måte som Stortinget er fritatt for å oppgi sine premisser for lover, er kommunestyret fritatt for å grunngi sine vedtak - den motsatte ordning ville være praktisk ugjennomførlig og heller ikke ha noen berttigelse i et demokrati.
4.Skjer det, er de selv med å gjøre oppdraget ugjennomførlig.
5.Et slikt initiativ ville idag være ugjennomførlig i det universitetsmiljø hvor jeg i embeds medfør skulle ha kunnet fremme det.
6.For det første er det praktisk ugjennomførlig, og heller ikke ønskelig, å foreta drastiske endringer i særorganisasjonenes mandater.
Le tue ultime ricerche