Norvegese-Francese traduzione di univers

La Traduzione della parola univers da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

univers in francese

univers
astronomisostantivo cosmos [m], univers [m]
  skapelsesostantivo création [f], univers [m]
Sinonimi per univers
Termini derivati da univers
Anagrammi di univers
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.lever i et fullstendig pansret univers, med 32 livvakter rundt seg.
2.Alt" levende" i dette universet er det som sies, og siden det er et univers av abstrakter, døde begreper, må det virkelig levende, det konkrete, benektes før det er etablert.
3.At alt er relativt, er et faktum som blir alt tydeligere jo mer kunnskapene om vårt univers øker.
4.Beljash søker å skape sitt eget univers basert på sin form, sitt teatrale uttrykk.
5.De gjenspeiler heller en form for ikkelegemlig uskyld hos kvinnen, en innelukkethet i det egne univers som hun ikke gir noen mann adgang til.
6.De skaper sitt univers.
7.Denne viten omsetter Beljash i praksis og innlemmer oss i sitt univers.
8.Det man fornemmer er derfor heller et sjelelig spenningsforhold til dette univers, en maskulin angst overfor den styrke kvinnen representerer.
9.Det skjedde i en helhet av engasjert kommentar, egne fotos og musikk, idet han påviste den gotiske katedral som en kunstneriskarkitektonisk legemliggjørelse av et verdensbilde, et symbol på det middelalderkristne univers og historiesyn.
10.Det største kommer til noe egentlig svært lite i det skapte univers.
11.Eliade er fremfor alt en formidler til det moderne, vestlige menneske av tidligere tiders og fremmede kulturers religiøse univers.
12.En merkverdig erfaring som forsterket følelsen av å være i en egen verden, et univers allerede gitt i den halvmørke trikkehallen opplyst av utefakler og en trekullgrue.
13.For Donalds domene er et snodig univers.
14.For eksempel kan man ta Fred Hoyles" Det intelligente univers" (Gyldendal) med undertitelen" Et nytt syn på skapelse og utvikling".
15.Fred Hoyles" Det intelligente univers" er med andre ord ikke noe juleevangelium.
16.Han strakte ut gnistfingeren og fikk i gang et formidabelt, ja skal vi driste oss til å antyde kunstnerisk holbart univers som er en eneste lang parabel på vår moderne vestlige verden.
17.Han taler om den" intelligens som har utformet det karbonbaserte liv" og mener å finne den i et univers av vanlige årsaker og virkninger.
18.Hva har vi vunnet av viden om vår jord og vårt univers ?
19.I dette blå univers ler vi sorgen bort og gråter et sted i oss selv over den ensomme mann som finner en løsning på sin uforanderlige ensomhet.
20.Idag derimot står han heller sjelden på programmet ved våre universiteter - elevene har vanskelig for å trenge inn i hans særegne univers.
21.Jan Erik Hansens program fra Nationaltheatret i seg selv en fin gjennomgåelse av Bjerkes dikteriske univers ble litt for fjernt deklamatorisk, her er mer både av spenst og varme enn den litt stive regi slapp frem.
22.Likevel tror jeg vi innenfor vårt lille univers var mer oppfinnsomme enn dagens barn.
23.Men de fleste moderne kosmiske teorier innbefatter at vårt univers engang, for ca. 15 milliarder år siden, ble til.
24.Men ifølge gammel kinesisk tankegang er mennesket en integret, aktiv del av det samlede univers.
25.Mest mystisk av alt, vi finner i denne lille del av det materielle univers, organet (i en viss forstand) for vår egen bevissthet, innbefattet vår erkjennelse av dette univers, og dermed også av selve hjernen.
26.Nobelpris for CERN og" Rubbias baby" Fysikerne har lenge vært opptatt av å fastslå om de tilsynelatende fire" elementærkreftene" i vårt univers i virkeligheten er en og samme urkraft, opprinnelig.
27.Om kyrnes blikk skriver han :" sikter innover i kroppen, mot et univers / som ikke ekspanderer, og en visdom / som ikke forviller seg ut i blendverket, / av gåter".
28.På 80 minutter førte han publikum gjennom Ibsens lange liv og ikke mindre dikteriske univers.
29.Teater blir sitt eget univers i kraft av å annektere et rom.
30.Trygve Gulbranssen konstruerte sitt litterære univers og laget seg sin egen fortid i en kunstnerisk form.
Le tue ultime ricerche