Norvegese-Francese traduzione di uren

La Traduzione della parola uren da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uren in francese

uren
generellaggettivo impur
  moralaggettivo immonde
  religionaggettivo impur
Sinonimi per uren
Termini derivati da uren
Anagrammi di uren
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Belastningen i form av støy og uren luft er meget stor. for å vise sin vrede samlet en del av beboerne seg igår til aksjon.
2.Den kliniske undersøkelsen av pensjonisten konkluderte med at han var middels påvirket av alkohol, og et politividne forklarte i retten at tiltalte hadde vært blank i øynene, luktet alkohol, hadde uren tale og virket ukonsentrert rett efter kjøringen.
3.Den var slett ikke uren, men han hadde tolket den galt.
4.Dermed hadde han brutt et annet tabu, og ble nå utestengt fra åndenes verden hvor han var blitt uren.
5.Det skyldes både, som det heter, at det å lede bønnen er en påkjenning man vil spare kvinnen for, og det faktum at hun regnes som uren fordi hun når som helst kan få sin menstruasjon.
6.Dette ga opphav til kvinnens ti der, som gjør Jorden uren i Ammas øyne likesom menstruerende kvinner er urene i dogonenes øyne.
7.Drøvtyggere med klover er tjenlig til mat, men" haren, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for dere".
8.Efter å ha unnlatt å stoppe for en UPpatrulje i Asker satte han avgårde mot Sollihøgda, og like overfor Søsterudtunnelen kjørte han utfor et stup og havnet 30 meter nede i uren.
9.En pianist i Haugesund ringte forleden dag og spurte om en uren fiss i min Nocturne.
10.Ganske enkelt mosjonsløp der grunntanken er at ungdom skal ha det moto uren rus.
11.Mot dette utmerket den postmoderne litteraturen seg ved å være" uren", spille med forskjellige genrer, ved å oppta elementer fra popkulturen, ved å tillate tilfeldighet eller stillhet, eller ved å ytre seg som happening og antikunst ; m.a.o. dette som på mange måter er karakteristisk for 60årenes såkalte" nye sensibilitet".
12.Også bildets farver får en uren klang i sine knudret pastose pigmentmasser.
13.Uren skjuler både dette og hint, løken lar seg skrelle - og lar oss oppdage at det alltid er et nytt lag under det gamle.
14.Ved Utsikten like ovenfor Sønsterudtunnelen kjørte han utfor stupet, og havnet 30 meter nede i uren, der bilen ble liggende på vippen, forteller Ringerikes Blad.
15.Videre hevdet de at ordningen ville utviske grensene mellom ordinære løyver og reserveløyver, og at sentralen ikke har noe apparat for kontroll og gjennomføring av ordningen, som efter deres mening ville medføre mer" uren" taxikjøring.
16.For uren boksing til at det blir skikkelige treffere, sa Chr. Lindboe, som roste dommere og sekundanter for å bryte mens leken ennå var god.
17.Da plutselig, i det verste brattlendet, hørtes larm av stein som løsnet, og så et skrik, og derefter et stønn idet noen falt tungt i uren.
18.Den ene sauen hadde fått surstoff gjennom et hull i uren under seg, mens den andre sto på bakken med hodet undet en stor stein.
19.Den som i hard, og iblant uren konkurranse, slår seg frem helt til politbyråets topp har ikke råd til å ha slike svakheter.
20.Det var den stenen du hadde tatt i neven for å gjøre slutt på Wellander med da han lå skadet i uren i mørket og du sa du skulle hjelpe ham.
21.Efter en time begynte uren å bli såpass bratt og isete at Eggen fant det riktigst å ta i bruk tau.
22.Eggen betraktet Dalsgård, som hoppet støtt fra sten til sten oppover uren.
23.En nepalesisk kvinne som skal føde, er uren og blir lagt ute i bøffelfjøset når fødselen nærmer seg.
24.Kaj Wellander hadde falt på stien og ned i uren.
25.Lysbuntene glir over uren Det er stor kampestein her nede, formet, slipt og efterlatt av ismassene, som for ti tusen år siden dekket landet.
26.Norske interesser har nå klart å komme inn i et opplegg i Oman hvor tankskip skal benyttes som mottagerstasjoner for oljeavfall og uren ballast fra andre skip.
27.Slike ideer ble ansett å være blant de skavanker som hørte ungdommen til, men som gikk over," omtrent på samme måte som uren hud".
28.Uren forandrer karakter, oppe ved timeters dyp er det langt flere alger og vekster som ikke liker seg i de lysfattige områdene dypere nede.
Le tue ultime ricerche