Norvegese-Francese traduzione di urett

La Traduzione della parola urett da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

urett in francese

urett
moralaggettivo mal, injustifiable
  moralsostantivo mal [m]
  aksjonsostantivo tort [m], injustice [f]
Sinonimi per urett
Termini derivati da urett
Anagrammi di urett
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
2.Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv !
3.Det er enten begått en stor urett eller vi står overfor en av de mest uforklarlige ildspåsettelser i norsk rettshistorie, sier høyesterettsadvokat Olav Hestenes, som tirsdag møtte i Gulating lagmannsrett som prosessfullmektig i en sivil erstatningssak.
4.Hun gjorde stor urett mot oss, men hun ledet landet vårt i en utvikling som peker fremover til tross for det du kan få inntrykk av her i Calcutta.
5.Man vil alltid kunne sette fingeren på noe galt i det bestående samfunn, sier professor Balandier, som skjelner mellom to måter å bestride skjevheter og urett på : overtredelse og hån.
6.Med risiko for å gjøre utmerkede og hardt arbeidende politifullmektiger urett, må det sies at vi idag ikke har disse stillingene besatt på en måte som samfunnet har krav på med hensyn til stabilitet i yrket, faglig kyndighet og sikkerhet, skriver ekspedisjonssjef Berger.
7.Pasienter som mener det er begått urett mot dem i forbindelse med innleggelse, behandling eller opphold i sykehus eller oppfølging, har rett til å ta saken opp med pasientombudet.
8.Pasientombudet skal arbeide for at pasientene innenfor pasientombudets arbeidsområde ikke blir utsatt for urett og at de som arbeider innenfor dette arbeidsområdet, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor pasientene.
9.18. april) og forsvarer i avisens spalte" Rett og urett" pressens omtale av Helge Nordahlsaken.
10.Begge har rett og begge urett.
11.Berggravs mangeårige beskjeftigelse med stats og rettsproblemene kom til stor nytte da han ledet kampen mot naziherredømmets urett under den annen verdenskrig.
12.Biskop Tutu takket og tok imot den på vegne av alle som kjemper mot urett.
13.Bort fra meg, alle dere som gjør urett.
14.Brahms trodde nok at livet ville slukkes ut for den som ikke var på Guds veier, men han kunne ikke forestille seg at noe menneske kunne fortjene evig pine eller at en rettferdig Skaper kunne tillate en slik urett.
15.Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.
16.Da jeg kom inn i AUF like efter krigen, var det bl.a. ut fra en følelse av at jeg ville gjøre noe med den urett som ennå fantes, tross alle krigsårene.
17.Da vil tiltaltes rett til fritt valg av forsvarer kunne ende i urett.
18.De danner en motvekt mot all urett, krig og vold, alle ulykker som følger med livet i dette vårt århundre.
19.De underliggende forhold som sult, fattigdom, urett, krenkelse av menneskerettighetene er den største fare for freden.
20.Den enkelte må tåle urett fordi det passer det politiske system.
21.Den retter søkelyset mot sider ved vårt skattesystem som innebærer enorm ressurssløsing og sosial urett.
22.Den som mener å ha vært utsatt for urett fra forvaltningens side, kan klage til Stortingets ombudsmann.
23.Det blir fremstilt som en skrikende urett at man skal kunne" kjøpe" seg til legetjenester.
24.Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.
25.Det er meget urett som er begått i historien i rettssikkerhetens nevn.
26.Det er så mangt å gruvle over, ikkje minst" all urett / som her i verda rår".
27.Det finnes ikke tilgivelse for den urett du gjør mot et barn.
28.Det gjør meg nesten litt ille å være nødt til å ta til motmæle, Inge D. Hanssen, fordi jeg alltid har vært så enig i de tanker du har delt med meg og andre gjennom din avis i spalten" Rett og urett".
29.Det hevdes at utlendingskontoret ut fra disse fakta med urett har lagt til grunn at saksøkeren ikke er gift med Toril Sikandar i relasjon til fremmedskriftene.
30.Det var urett, undertrykkelse og vold i massevis.
Le tue ultime ricerche