Norvegese-Francese traduzione di vaner

La Traduzione della parola vaner da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vaner in francese

vaner
karaktersostantivo habitudes [fp]
Sinonimi per vaner
Anagrammi di vaner
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det har vel mest med vaner eller uvaner å gjøre hvordan man innretter seg.
2.Folk bør fortsatt redusere sitt forbruk av salt, og ikke endre sine vaner på grunnlag av denne studie, presiserer han.
3.Mange vaner kan også være kilde til irritasjon.
4.Men heltidsarbeide i 30 år, det er en erfaring som får anledning til å påvirke menneskets tanker og vaner !
5.Revyen går på snobberi - vi er blitt svært fornemme her i landet - vi har lagt oss til dyre og fornemme vaner.
6.Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
7.Avisen hevder også at parets eneste svakheter skyldes" dårlige vaner", uten at avisen kommer nærmere inn på hva man mener.
8.De arbeidsmessige vaner man har lagt seg til, blir skaket rundt.
9.De direkte årsaker til forskjellene i totalt forbruk er forskjeller i vaner med hensyn til bruk av oppvarmingsutstyret, ventilasjon, innetemperatur og bruk av varmtvann, apparater og lys.
10.De kostbare vaner skal ikke influere en øre på strømregningene i selskapet.
11.De tamme grågjessene har glemt sine ville forfedres vaner.
12.Dertil kommer dette med norske vaner i sin alminnelighet noe som kanskje i stor grad henger sammen med geografi, befolkningsspredning og lynne.
13.Det dreier seg nemlig ikke bare om å få menn til å vende gamle vaner og uvaner.
14.Det har med vaner og holdninger å gjøre.
15.Det norske folk må rikke ved sine fastgrodde vaner.
16.Det sier seg selv at man må kunne endel om fisk og dens vaner om man skal få den på kroken.
17.Det skal ikke underslås at bydelen har et temmelig høyt rusmiddelmisbruk blant voksne, og dette faktum er med på å" legitimere" ungdommens vaner.
18.Efterhvert som vi vokser opp, kommer uvanene snikende inntil vi automatisk følger et sett med mer eller mindre dårlige vaner.
19.En prat om problemet hjelper i de fleste tilfeller, men vaner kan også være mer innbarkede enn man selv er klar over.
20.For bare ti år siden klarte store deler av den franske bondebefolkning seg uten modene sanitæranlegg, og har dermed langt dårligere hygieniske vaner enn bybefolkningen, skriver NPSAP.
21.Gamle vaner som at tingene skal holde en stund, er typisk.
22.Han legger til at en omlegning av vaner kan registreres, oppholdet i Norge er blitt kortere, og i stedet for hoteller benytter de rimeligere former for overnatting.
23.Han skal ha felt over 500 villrein, han kjente høyfjellet som få og reinens vaner bedre enn noen.
24.Har småborgerens vaner - liker å ha det trygt og godt.
25.Her lagres viktige opplysninger om selskapsmenyer, gjestenes vaner, fruens kjoler ved forskjellige anledninger osv.
26.Her tar man nemlig hensyn til publikums vaner og ønsker, også når det gjelder" ønskerepriser".
27.Hva som får kvinner til å forandre på sine vaner og holdninger til husarbeide, er usikkert.
28.Hvis de to forskerne har rett i de påstander de fremlegger i sin bok, er det bare å ta en ekstra titt på naboen, hans kjæledyr og vaner ellers.
29.Hvis folk legger om endel av sine vaner i forbindelse med fleksitid og innkjøp vil det bli mulig å avvikle rushtrafikken i Oslo og Akershus på en mer rasjonell måte.
30.I kioskene er det stadig slåsskamp om sigarettpakkene, og folk må gi seg på sine faste vaner.
Le tue ultime ricerche