Norvegese-Francese traduzione di vik

La Traduzione della parola vik da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vik in francese

vik
havsostantivo baie [f]
Termini derivati da vik
avviksside, avvike, avvike fra, avvikende, avvikelse, besvikelse, besviken, bolsjevik, bolsjevikisk, cervikal, det viktigste, avviker, forvikling, forvikle, forviklende, fravike, gjøre inviklet, gradvis avvikle, høyt utviklet, ikke inviklet, innvikle, innviklet, innviklethet, klavikord, kvikk til å bli skremt, kvikk til å stikke av, kvikk til å tvile, kvikk, kvikkhet, kvikne til, kvikkrot, kvikksand, kvikksølv, kvikktenkt, liten vik, livsviktig, meget viktig, uutviklet, ufravikelig, usviktelig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Pjolter Bay" i Risørs skjærgård er en deilig vik for slitne sjøulker.
2.20 mann i ni småbåter finkjemmet onsdag bunnen de 89 kilometerne fra Tveitosen til Vik.
3.Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden, sier Vik.
4.Denne delen av øvelsen blir bare gjennomført dersom været tillater flyvning med helikoptre, sier sjefen for operasjonssenteret i Heggelia oberst Arne Vik til Aftenposetn.
5.Det er dessverre mildvær nå, men vi håper på kaldvær i dagene som kommer før øvelsen blir satt skikkelig i gang, for å unngå for store ødeleggelser av naturen i området, sier sjefen for operasjonsstaben ved Forsvarskommando NordNorge, oberst Arne Vik, til NTB.
6.Forbruket av kjøtt er noenlunde opprettholdt, særlig ved hjelp av forbrukerstimulerende tiltak, mente Vik.
7.Helt fantastisk, forteller døvblinde Harald Vik i Drammen til Fremtiden om den teksttelefonen han har fått på prøve.
8.Jeg vil si det så sterkt at det er et skrikende behov for økt bemanning i etaten, uttalte lensmannslagets formann, Rolf Vik, blant annet i sin åpningstale til landsmøtet.
9.Men at et vitne nå mener å ha sett plastposene i tjernet allerede ved påsketider, kan i alle fall gi oss et utgangspunkt for den videre efterforskning, sier politiførstebetjent Kristian Vik Kyllesø.
10.På lang sikt er vik ikke tjent med den stadig spredningen av oljevirksomheten ut i distriktene.
11.Spesielt gledelig er det at det nå skal bli undervisning i sivile gjøremål etatens folk utfører, sa Rolf Vik.
12.Arne Breilid, Oslo, høyesterettsdommer Charles Philipson, Oslo, og kjøpmann Bjarne Vik, Farsund.
13.Arnhild Vik ble ikke distrahert av de mange taktskiftene som oppstod når vognen økte farten.
14.Arteiderpartiet ville beholde dagens driftssentral i Vik, mens regjeringspartiene fikk flertall for at den nye driftssentral skal legges til Gaupne i Luster kommune.
15.Auksjonarius Steffen Vik er død, nær 85 år gammel.
16.Bak utviklingen står enkeltmennesker som brødrene Vik i Ørsta med sine første forsøk med regnbueoppdrett i sjøvann, som Erling Osland i Bjordal og Sivert Grøntved på Hitra for utviklingen av regnbueørret og lakseoppdrett, og nevnes bør også industribedriften A / S MOWIlaks i Bergen og dens leder Thor Mowinckel.
17.Bare en sjelden gang har vi måttet gripe inn i de enkelte avdelingers fremrykking, sier Vik og tilføyer at de norske soldatene har gjort en meget bra figur under Avalanch Express.
18.Bjarte Vik som lå i bølgene like bortenfor flåten uten redningsdrakt, ropte utmattet at han ikke klarte mer.
19.Bjørg Vik, Karin Sveen, Odd Eidem, Axel Jensen, Kolbein Falkeid.
20.Blant deltagerne var døvblinde Harald Vik, OLmester på trehjulssykkel, cerebral pareserammede Johnny Kviserud, John Laxå på hånddrevet trehjulssykkel og benamputerte Gunnar Selmark.
21.Bydelsutvalget anbefaler fornøyelsespark ved Cuba, en vik i Akerselven ved forlengelsen av Helgesens gate.
22.Cecilie Løveid er den første kvinne siden Bjørg Vik for et tiår siden.
23.Daglig leder Tore Vik Tore Vik (36) er ansatt som daglig leder for Brudevold consults A / S. Han er utdannet arkitekt ved NTH og har i de siste tre år vært ansatt i Selvaag - Bygg.
24.De andre konsesjonssøkerne har presentert forslag om overføring av de øvre deler av Strandavassdraget til Evanger eller Vik i Sogn.
25.De delvis forkullede likene som lå i forvridde stillinger forskjellige steder på dekket, ble en efter en lempet ned i en flatbunnet lettbåt som til slutt ble rodd innerst i en vik på havnen med sin makabre last.
26.De kom kjørende ved Gomnes da de møtte karen som flyktet i stor fart efter å ha gjort et innbrudd på Vik.
27.Den tidsmessige spennvidde er stor : fra Camilla Collet og Amalie Skram, via Sigrid Undset og Cora Sandel til Bjørg Vik og Cecilie Løveid - og selvsagt Ebba Haslund og Tove Nilsen selv.
28.Denne gangen hadde Bjørg Vik latt seg overtale til å ta reisen, som en del av programmet for kulturutveksling mellom Norge og Storbritannia.
29.Der samler jeg omtalen av Bjørg Vik, Liv Køltzow, Tove Nilsen, Karin Bang, Ebba Haslund og Herbjørg Wassmo i et kapitel om" Kvinner og kvinners problemer" (og gjør et poeng av at kvinnebøker ikke bare kommer fra det litterære" venstre").
30.Derfor var det Rolf Stranger, Arnfinn Vik, Brynjulf Bull og Albert Nordengen som alene måtte representere Oslo og ordførerskiktet.
Le tue ultime ricerche
vik