Norvegese-Francese traduzione di voksende

La Traduzione della parola voksende da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

voksende in francese

voksende
kumulativaggettivo cumulatif, qui s'accumule, croissant
  utviklendeaggettivo se développant, grandissant, croissant
  ekspanderendeaggettivo agrandissant, élargissant
Sinonimi per voksende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvordan vil staten reagere overfor truslene mot utlendingenes pengesterke huskjøp og andre utgaver av den voksende turisttrafikken ?
2.I sin statsministerperiode har hun hverken bragt harmoni eller håp til den voksende skare av arbeidsledige.
3.I sølvløvens rike", har Karl May vunnet voksende anerkjennelse hos litteraturforskerne ; det er symbolromaner som står surrealismen nær og viser en tiltagende pasifistisk tendens.
4.(New York Times) En dramatisk opptrapping av geriljaaktiviteten før valget på ny nasjonalforsamling på Filippinene for en måned siden, har satt søkelyset på den voksende kommunistiske innfiltrasjon i landet.
5.Begrunnelsen for fusjonen er at vi får en større og mer slagkraftig enhet, at vi vil stå sterkere i konkurransen på et krympende tradisjonelt marked i Norge, sterkere i konkurransen om store oppdrag på en voksende oljesektor, men kanskje først og fremst gi oss muligheter for vekst på internasjonale markeder, sier adm. direktør Gunnar Brøndmo, jr.
6.Den voksende elektronikk og informasjonsindustrien er i økende grad en forutsetning for at den øvrige industri i Norge skal opprettholde sin konkurransekraft.
7.Det var typisk for Jackson at han så de voksende problemer i MellomAmerika på et tidlig tidspunkt, fremholdt Reagan i sin tale.
8.Efter alt å dømme har den amerikanske regjering lagt stor propagandavekt på denne talen, i sitt ønske om å fjerne den voksende uro i USA og i VestEuropa over Det hvite hus militaristiske politikk, fortsetter Tass, som til og med deler" noen amerikanske observatørers" oppfatning av at presidentens tale fremfor alt var beregnet på VestEuropa.
9.Er problemet med narkomane gravide et voksende problem ?
10.I lys av den voksende internasjonale spenning, er tiltak for å begrense og redusere militærutgiftene spesielt viktige, heter det i forslaget.
11.Jeg kontaktet ordførerne i Glåmdalskommunene i mai måned, og interessen deres har siden vært voksende, forteller Myrhaug.
12.Kapitalmarkedet er der, og disse statsbedriftene har ved sin omstrukturering fått høyere produktivitet og er innrettet på et voksende marked.
13.Med EDB og ETB på vei inn i Huset, er det et spørsmål om ikke den voksende maskinparken vil kreve sin plass, men foreløbig er dette bare fremtidsmusikk.
14.Men samtidig vil delegasjonen understreke den voksende bekymring som råder i USA for at vi må få et mer troverdig konvensjonelt forsvar i NATO.
15.Mest skremmende er den voksende menigløsheten de unge ser i å investere i egen fremtid.
16.Norge bør ha alle forutsetninger til å hevde seg på det voksende ferie og fritidsmarkedet - både på hjemme og eksportmarkedet - dersom vi kjenner vår besøkelsestid og evner å gjøre det norske reiselivsprodukt kjent.
17.PLO sitter med nøkkelen til fred med Israel i MidtØsten, men det er en voksende frustrasjon over at de ikke beveger seg inn i en forhandlingsposisjon ved å anerkjenne staten Isarael og reduserer sin terrorvirksomhet.
18.Resultatet ble en stadig voksende industri, som i 1984 vil omsette Motorhomes for 400 millioner amerikanske dollar !
19.Siden slutten av 1970årene har det vært et voksende engasjement og fokusering på helsevesenets problemer.
20.Tilbudet om forhandlinger innebærer en anerkjennelse av SWAPOs politiske og militære styrke, og det antyder også at organisasjonens politiske innflytelse i Namibia er voksende, sier en fremtredende observatør.
21.Vi merker en større optimisme, tro på at et økonomisk oppsving er underveis og følgelig også en voksende kjøpelyst.
22.Vi må finne nisjer i markedet og møte de voksende krav ikke bare om design, men også om funksjonalitet.
23.Vi må satse på spesielle områder innen det voksende telekommunikasjonsmarkedet, der vi får spisskompetanse og dermed store markedsandeler, sier sjefen for den nye divisjonen.
24.Vårt utgangspunkt er informasjonssektoren som en voksende industri.
25.hvor mange gir uttrykk for at de mangler oversikt og mening i tilværelsen sett i lys av atomtrusselen, den globale urettferdighet og den voksende økologiske ubalanse.
26.7580 prosent av virksomheten er knyttet til utstyr fra Wang Laboratories, som er et raskt voksende amerikansk selskap som konsentrerer seg om arbeidet innen kontorautomasjon, nettverksløsninger og utforming av databaser.
27.90 prosent tror på en gud, 70 prosent tilhører et kirkesamfunn, og det er en voksende overbevisning om at religion, fremfor forskning kan bidra til å løse verdens problemer.
28.Alt dette er tyske stemninger som trolig ville ha kommet uansett, med en voksende tidsavstand til" Det tredje rike" og med den gamle følelsen av å være avhengig av andre og befinne seg i en geografiske mellomstilling.
29.Andelen av fritidsreisende er klart voksende.
30.Andre med nære forbindelser til Kekkonen har gitt uttrykk for at Karjalainens voksende alkoholproblem hadde en stor del av skylden for at det ble knuter på tråden mellom presidenten og hans mangeårige nære medarbeider.
Le tue ultime ricerche