Norvegese-Francese traduzione di votere

La Traduzione della parola votere da norvegese a francese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

votere in francese

votere
politikkverbo voter, donner sa voix
Termini derivati da votere
Altri esempi
1.Mitt råd til Reagan er å la Kongressen votere, for så å glemme hele programmet.
2.Avhørene av Meese har pågått i ukesvis, uten at Senatet er rede til å votere over hans kandidatur som ny justisminister.
3.Delstatsforsamlingen har de to siste dagene gjort to forgjeves forsøk på å votere over regjeringen til Bhaskara Rad, som ble innsatt efter at statsminister Indira Gandhi fjernet hans forgjenger Rama Rao.
4.Det er grunn til å reise spørsmål om Senatet, uansett utfallet, vil få tid til å votere over den nominerte justisminister før høstens presidentvalg.
5.Det er gått Aftenposten hus forbi at Senterpartiet og Kr.F. avstod fra å votere da saken om kommuneøkonomi kom opp.
6.Det finske kirkemøte skal trolig votere over saken på et møte i mai. Problemet drøftes ikke minst i den sekulære dagspresse, og det viser seg i meningsmålinger at finsk opinion sterkt går inn for å åpne presteembedet for kvinner.
7.Flertallet i Oslo bystyre var under interpellasjonsmøtet tirsdag innstilt på å votere over et forslag om kamp mot apartheidregimet i SydAfrika.
8.Fremskrittspartiets Jarl Eik vil bli den sentrale person når Oslo bystyre skal votere over 1985budsjettet.
9.Men som en av de mest forbenede filialer i vest, vil Norges Kommunistiske Parti bestå intakt, inntil naturlig avgang gjør det umulig å votere 1817 i landsstyret.
10.Når Venstres landsmøte kommer sammen i Ålesund om to uker, må delegatene votere over om Norge fortsatt skal være med i NATO eller ikke.
11.Om Benkows kompromissforsøk vinner frem, blir avklart når Stortinget sent ikveld skal votere over de ulike Lottoforslag.
12.Ordfører Albert Nordengen (h) mente det ville være helt utilbørlig av bystyret å votere over et slikt forslag uten at det var utredet.
13.RV kritiserer at avstemningen i bystyret gjør det umulig å votere for eller imot avgift, bare mellom bompenger eller kjøreavgift.
14.Selv om Den norske kirkes delegater til møtet ikke er bundet til å votere på en bestemt måte, er det all grunn til å tro at delegasjonen vil komme til å opptre samlet i spørsmålet.
15.Senatet skal votere over budsjettforslaget, som er et kompromiss med Reaganadministrasjonen.
16.Stortinget skal ikveld votere over et kompromissforslag fra Jo Benkow (h).
17.Stortinget skal votere over forslaget ikveld.
18.Tidsfristen for å bringe Lotto i havn utløper torsdag 8. november sent på kvelden da Stortinget må votere over et forslag fra Arbeiderpartiet, der det heter at Regjeringens eget Lottoopplegg ikke kan godtas.
19.Det har vært nok at kommunistene har avstått fra å votere.
20.Det var tilstrekkelig for regjeringen at kommunistene avsto fra å votere.
21.FNs sikkerhetsråd vil idag votere over et libanesisk resolusjonsforslag som fordømmer Israel for dets aksjoner i SydLibanon.
22.Først vil Stortinget votere over Fremskrittspartiets forslag som blir nedstemt, og så voteres det over SVs forslag som også blir nedstemt.
23.Kraftprøvene kommer henholdsvis 13. november og i begynnelsen av desember, når bystyret skal behandle forslagene til tilleggsbevilgninger på årets budsjett og punktvis votere over 1986budsjettet.
24.Men fordi man glemte å votere, ble bare fire saker ferdigbehandlet.
25.Saken bystyret glemte å votere over gikk tilsynelatende ut på om småbarnsstuene Gløtt og Putte skulle overtas av Oslo kommune.
26.Svelland gjorde imidlertid Arbeiderpartiet oppmerksom på at formannskapet i henhold til kinoloven er konsesjonsmyndighet og at bystyret ikke har myndighet til å votere over om kinoloven skal gjelde eller ikke i Oslo.
Parole simili

 
 

votere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) voterevoterendevotert
Indicativo
1. Presente
jegvoterer
duvoterer
hanvoterer
vivoterer
derevoterer
devoterer
8. Perfetto
jeghar votert
duhar votert
hanhar votert
vihar votert
derehar votert
dehar votert
2. Imperfetto
jegvoterte
duvoterte
hanvoterte
vivoterte
derevoterte
devoterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde votert
duhadde votert
hanhadde votert
vihadde votert
derehadde votert
dehadde votert
4a. Futuro
jegvil/skal votere
duvil/skal votere
hanvil/skal votere
vivil/skal votere
derevil/skal votere
devil/skal votere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha votert
duvil/skal ha votert
hanvil/skal ha votert
vivil/skal ha votert
derevil/skal ha votert
devil/skal ha votert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle votere
duville/skulle votere
hanville/skulle votere
viville/skulle votere
dereville/skulle votere
deville/skulle votere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha votert
duville/skulle ha votert
hanville/skulle ha votert
viville/skulle ha votert
dereville/skulle ha votert
deville/skulle ha votert
Imperativo
Affermativa
duvoter
viLa oss votere
derevoter
Negativa
duikke voter! (voter ikke)
dereikke voter! (voter ikke)
Le tue ultime ricerche