Norvegese-Inglese traduzione di ærend

 
 

Altri esempi
1.Men han er ikke alene om å se bakover for å korrigere hukommelsen, også Berliner Festwochen er ute i samme ærend, man har bare formulert seg litt rundere og sagt" Berlin ca. 1900".
2.Vennen" gikk ut et ærend, og ikke lenge efter meldte" Norvik" seg på telefonen fra Oslo, med forkjølet stemme og megen skurring på linjen - alt var iorden !
3.Dere beskyldes for å løpe CIAs ærend ?
4.Det burde også være mulig å gi kundene tilleggsservice, f.eks. utføre visse typer ærend for folk, dra innom apotek og lignende.
5.Det står en kille från Dagens Eko ute i entreen og forteller meg det, sier en lykkelig Göran Tunström klokken 15.50, han har vært ærend i byen og overrumples av Nordisk Råds store litteraturpris ved hjemkomsten.
6.Immigrantenes kulturytringer er en del av vårt ærend, og til dem hører naturligvis også kunsten.
7.NRKs korrespondent i Latin Amerika, Per Erik Borge, løper KGBs ærend.
8.Strategien i Pentagon er å gjøre Europa til en slagmark uten at USA selv rammes, sa den sovjetrussiske representant, som kom ens ærend til Oslo og var tilstede under landskonferansens to møtedager.
9.Tapet av Karaulov, både vitenskapelig og propagandamessig, er så betydelig at generalsekretæren i det sovjetiske vitenskapsakademiet, Georgij Skrjabin, kom ens ærend for å snakke med ham, heter det i avisen.
10.Utpå eftermiddagen sendte hun Dem ut et ærend, ikke sant ?
11.Vi fikk ikke engang fremført vårt ærend om at de måtte dempe musikken, før de gikk løs på oss, sa den ene, overkonstabel Øystein Holt.
12.36åringen sa han måtte et ærend på byen, og under dette" ærendet" stjal han 100 000 fra en kassett i bilen.
13.Administrasjonssjef Eliassen sier at sykehusledelsen tror at kvinnen må ha kommet seg inn på den avstengte avdelingen mens en eller annen av personalet har låst seg inn for et kortere ærend.
14.Alf R. Bjerke antyder i fullt alvor at overvåkningspolitiet bør ha sin oppmerksomhet henvendt på aviskorrespondenter i vårt vidstrakte land som i den grad løper KGBs ærend at de ikke - som deres soleklare plikt burde være - underslår hendelser i lokalsamfunnet som kan være mindre flatterende for en eller annen av våre allierte.
15.Alle ens ærend fra hovedstaden for å feire og minnes Holberg.
16.Alle klientene får en personlig hilsen ved fødsel, de får tilbud om å være med i en mor / barngruppe, om temaundervisning - og er de enslige og trenger barnepass noen timer for å komme til byen og gjøre ærend, er det en fast barnevaktordning organisert fra kontoret.
17.Alle pasienter som kommer til legevakten i Oslo med fall og bruddskader blir derfor bedt om å fylle ut et skjema der de blir spurt om når, hvor og hvordan ulykken skjedde, i hvilket ærend man var da ulykken inntraff og hvordan gaten eller fortauet så ut der pasienten falt.
18.Allikevel forekommer det at beklemte høyrediktaturer anklager Amnesty for å være infiltrert av kommunister, mens militante sosialiststater hevder at organisasjonen løper kapitalismens utilbørlige ærend.
19.Andre måter å skaffe litt utkomme på var å løpe ærend.
20.Arne Kvalheim (a) anklaget Høyre for å løpe bilistenes ærend, når Lyng" i mangel av politiske argumenter" karakteriserte kjøreavgiften som urimelig og juridisk betenkelig.
21.At vi derimot er villige til å bruke skarpe våpen - inkludert søkende torpedoer - i det øyeblikk det ikke lenger er noen tvil om at inntrengeren i havdypet er ute i ulovlig ærend og ikke vil komme til overflaten, har ingenting med usiviliserthet å gjøre, og kan ikke sammenlignes med å skyte på et sivilt passasjerfly, slik den sovjetiske talsmann har uttalt.
22.Bare drosjer og bilister med påviselig ærend til Stortinget har lov til å svinge til høyre fra Rosenkrantz gate.
23.Beslutningen vakte særlig kritikk innen OPEC, og SaudiArabias oljeminister sjeik Yamani kom ens ærend til Norge for å forhøre seg om bakgrunnen.
24.Brødrene Roger og Terje Bredesen kom imidlertid helt fra Flisa i ens ærend for å se utstillingen - og være med på sin første flytur.
25.Bøkene har et ønsket sproglig og innholdsmessig mangfold, er ikke uten" pigger", de har sine holdningsmessige ærend uten at dette går ut over hovdedsaken, bra krminialromaner.
26.Cruz kom ens ærend fra sitt selvvalgte eksil i Washington for å la seg registrere som kandidat.
27.Da Aftenpostens Pariskorrespondent ringte tlf. nr. 501.5100 i" et personlig ærend", fikk hun imidlertid opplyst av hans kontor at ambassadesekretæren skulle reise til Bagdad onsdag morgen og bli der en måned, men at han så skulle komme tilbake til Paris.
28.Da politikere og statsmenn fra alle verdenshjørner flokket seg i New Delhi rundt Indira Gandhis båre, hadde de alle et viktig ærend i tillegg til å vise henne den siste heder.
29.Da ser det lysere ut i Oslo kommune, hvor Per Høybråten og Arbeiderpartiet skal reise en solid bymur for å kreve inn biltoll av dem som skulle ha et ærend i hovedstaden.
30.Dagens celebre gjest under verdensvinterlekene er dronning Silvia av Sverige, som er kommet ens ærend til Innsbruck for å se funksjonshemmede idrettsutøvere fra 22 nasjoner konkurrere.
Le tue ultime ricerche