Norvegese-Inglese traduzione di økonomisjef

La Traduzione della parola økonomisjef da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

økonomisjef in inglese

økonomisjef
allmenn? Finance Manager
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bakgrunnen er at SimX, som inntil ivår var underleverandør for ND Comtec, gjennom sine fusjoner har forrykket grunnlaget for samarbeidet mellom de to bedriftene, og vi sitter igjen med SimXterminaler som vi har betalt for og kontrakter som ikke kan holdes, sier økonomisjef Per Søgård i ND Comtec til Aftenposten.
2.Besøket på Skistua er gått noe ned de senere år, sier økonomisjef Jorunn Dombu i Skiforeningen.
3.Det er et enormt behov for oppsøkende teater i skolene i Oslo og Akershus, sier økonomisjef Lise Heger på Oslo Nye Teater.
4.Det står ikke på oss, sier økonomisjef Tom Hagen i Blå Kors i Fredrikstad, som administrerer gårdsbruket i Vestby.
5.OBOS har nok ført en noe" snill" husleiepolitikk hittil, i og med at vi ikke har purret når folk ikke betaler husleien i tide, sier nyansatt økonomisjef Arvid Sveen til Aftenposten.
6.Ole Marius Evensen ble ansatt som økonomisjef ved Dikemark sykehus og Bjørn Odd Gulbrandsen ble ansatt som overingeniør ved kraftutbyggingens elektroniske avdeling.
7.Omtrentlig journalistikk, sier økonomisjef Axel Helgeland i Norsk Film A / S om presseoppslagene som forkynner at milliontap ryster ledelsen i selskapet.
8.Problemer i forbindelse med flytting er ofte grunnen til at folk ikke betaler husleien, forteller økonomisjef Sveen.
9.Rekene betyr mye for det samlede fisket på Sørlandet, og den dårlige sesongen vil klart gi et økonomisk utslag for fiskerne i landsdelen,sier økonomisjef Jørn Lian i Skagerrakfisk i Kristiansand til NTB.
10.Såvidt jeg vet er det ingen storbyer i verden som har selvavlesning av de elektriske målerne, lyder det nøkternt fra økonomisjef Neste.
11.Uten Riksteatrets teatersjef Gudrun Waadeland og økonomisjef Knut Vigar Hansen, var det aldri blitt utført et slikt grunnleggende arbeide med Ridehuset, understreker Stoveland.
12.Vi hadde håpet på overtegning, men at det skulle bli av et slikt omfang, overrasket oss, sier økonomisjef Svein Bjørnholmen i Maritime Hydraulics.
13.Vi har heldigvis få saker som kommer så langt som til utkastelse, sier økonomisjef Arvid Sveen.
14.Vi ligger ca. 13 prosent over salgstallene fra ifjor, sier økonomisjef Øystein Aase, som bekrefter at pengegaloppens surring er meget tilfredsstillende.
15.Vi regner med at produksjonen av en avis på 44 sider skal bli gjennomført uten de forsinkelser vi har opplevet de siste dagene, sier økonomisjef Kjell Aamot i Verdens Gang.
16.Vi skal profilere Solbergs dekorasjonstekstiler sterkt i tiden som kommer, sier kontorsjef K. Ø. Ørjansen (til venstre), adm. direktør Torstein Helland og økonomisjef Nils Ole Røren.
17.Vi ventet to år på byggetillatelse og brukte ett år på å bygge, sier økonomisjef Arne Lærdal til Aftenposten.
18.Vi vil allikevel aldri svikte Blom, erklærte Mentz Schulerud ansikt til ansikt med sin medvert, økonomisjef Roald Karoliussen.
19.Yngvar Aanonsen ble ansatt som økonomisjef ved veivesenet, og Rune Norman som førstekonsulent i EDBetaten.
20.Adm. direktør Bjarne Lien (t.h.) og økonomisjef Helge Flaa i Solberg & Andersen A / S har stilt seg til for eventuelle hugg.
21.Betegnende er at hun hele tiden har kalt seg økonomisjef, og hennes kontor er like beskjedent som kvinnen selv.
22.Bodil Richardsen begynte i bedriften i 1972, som økonomisjef.
23.BomannLarsen (33) er ansatt som økonomisjef i Indata A / S. Han er diplomøkonom fra BI og kommer fra Tor Andenæs hvor han var økonomisjef.
24.Dag Vidar Handeland (25) er ansatt som økonomisjef i Gresvig A / S, Oslo.
25.Daglig leder Jo Henriksen Jo Henriksen (37) er ansatt i nyopprettet stilling som daglig leder for Aksjesparerforeningen i Norges sekretariat. han er diplomøkonom og kommer fra Soknabruket, Norske Skogindustrier, hvor han var økonomisjef.
26.Daglig leder for MediaTerminalen er PartnerGruppens økonomisjef Egil MoeHelgesen.
27.De ca. 130 ansatte i A / S Hymas sikres dermed arbeide i Brumunddal, opplyser økonomisjef Odd Arne Brenna til Aftenposten.
28.De fem er administrerende direktør Trygve Eriksen, markedsdirektør Jens M. Marcussen, produksjonssjef Ole Jørgen Olsen, teknisk direktør Einar Eike og økonomisjef Erling Holm.
29.De har 4 ansatte i sekretariatet, derav en generalsekretær, en økonomisjef og to sekretærer.
30.Derefter var han økonomisjef og senere daglig leder for en trevarebedrift ved Lillehammer, syv mil fra hjemstedet Hundorp, før han ble selvstendig bedriftsrådgiver.
Le tue ultime ricerche