Norvegese-Inglese traduzione di Vesten

La Traduzione della parola Vesten da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

Vesten in inglese

Vesten
allmennsostantivo Occident [literature]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All kontakt med Vesten ødelegger gammel kultur.
2.Begrepet sjalusi slik dere fra Vesten beskriver den, kjenner vi ikke i Thailand".
3.Dere kan kanskje forstå at Vesten blir foruroliget ved slike handlinger som invasjonen i Afghanistan, nedskytingen av et sivilt passasjerfly med nesten tre hundre mennesker ombord og forhandlingsbruddet i Geneve ?
4.Ensidige fordeler" i forholdet til Vesten og" overvurdering av egne modeller".
5.Hvis dere i Vesten glemmer oss, da er vi fortapt.
6.Høyre var villige til å strekke seg så langt at man kan gå inn for at Vesten vurderer tempo og omfang i den videre utplasseringen av sine raketter i VestEuropa dersom Sovjet kommer med brukbare tilbud under forhandlingen.
7.Nostalgi" handler om en russisk kunstner som blir i Vesten og mister sin skaperevne fordi han ikke lenger har kontakten med fedrelandet.
8.Ondt blod i Amerika" er kanskje punktumet for gangstergenren på samme måte som Sergio Leones likeså elegiske" Ondt blod i Vesten" var det for westerngenren.
9.Undertiden oppstår det inntrykk at et slikt Vesten kan de totalitære strategier ta med bare nevene".
10.Vesten forbereder en ny krig med øst.
11.(AP) Tilfellet Andrej Sakharov er blitt en sak i Vesten fordi hans skjebne har skapt tvil om de menneskerettigheter som er garantert i Helsingforsavtalene, sa frankrikes president Francois Mitterrand under en bankett i Kreml torsdag kveld.
12.(NTBTT) Nestlederen for den sovjetiske delegasjonen på Stockholmkonferansen, Igor Andropov, anklaget igår Vesten for bevisst å planlegge en atomkrig.
13.(New York Times) Muammar alGadafi, som sist søndag feiret 15årsdagen for militærkuppet som bragte ham til makten, synes å ha konsolidert sitt grep på landet efter forsøket på å styrte ham i mai, ifølge arabere og folk fra Vesten som bor i landet.
14.(New York Times) Regjeringen i Kina tilbyr Vesten å lagre farlig radioaktivt avfall fra europeiske kjernekraftreaktorer i avsidesliggende deler av Kina til gjengjeld for hårdt tiltrengt vestlig valuta.
15.bolignøden var enorm" - ble bygg reist og fasader sprengt som man idag ville behandlet anderledes ; innstillingen har endret seg, både her og i Vesten, mener han.
16.Angrep på Vesten hører til unntagelsene i vår samling, og de stammer ikke fra bulgarske tegnere.
17.Den har skapt den nødvendige tillit i øst og aktelse i ansvarlige kretser i Vesten.
18.Dere i Vesten har tendens til å snakke om flere islamer, som om det skulle finnes en sort, en gul og en hvit islam.
19.Formålet med representasjonen er ikke å hjelpe østtyskere til å emigrere til Vesten, sa Bräutigam.
20.Helt siden min far leste Rudyard Kiplings bøker for meg som barn, har jeg forstått at størsteparten av jordens befolkning har et helt annerledes syn på tilværelsen enn vi her i Vesten.
21.Hensikten med utplasseringen er ikke å skaffe østblokklandene et overtak på Vesten, men å opprettholde atomvåpenbalansen, sa statsminister Strougal da han orienterte nasjonalforsamlingen om utplasseringen.
22.Her er den siste store mohikaner, Ville Vesten er ikke som før, ljomer ellleville Åsstudenter, og forer publikum med grøntfor - alt til ære for Uka 84 på Ås, og Amagasinet, antar vi.
23.Her var ingen dødpunkter og ingen som kjedet seg fordi man ikke hadde noe" under vesten".
24.Hvis vi går med på ensidig nedrustning i Norden eller i hele vesten, er dette i strid med stortingsvedtaket som ble fattet den 24. mai. Det vil bety et brudd med NATO hvis vi følger det opplegg som" Traktat NÅ" har satt opp.
25.I Vesten blir det ofte oversett, sier Rommel, og kommer tilbake til krigsårene, - at den helt dominerende krigsopplevelse for tyskerne var kampen mot SovjetUnionen.
26.Javel, om Vesten virkelig feiltolker visse signaler fra Polen, kan ikke det da skyldes at vi taler forskjellige sprog - både i bokstavelig og overført betydning ?
27.Jeg kan ikke se hvorfor et land som tilhører østblokken skal behøve å gå opp til eksamen i Vesten.
28.Med andre ord kan Deres egen og polsk litteraturs ubestridelige popularitet i Vesten skyldes en misforståelse.
29.Mens vi i Vesten binder oss og strammer hele kroppen, får vi tyngdepunktet for langt frem og dermed har vi mistet likevekten.
30.Nå er det Vesten som trenger oss.
Le tue ultime ricerche