Norvegese-Inglese traduzione di absolutt nødvendig

La Traduzione della parola absolutt nødvendig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

absolutt nødvendig in inglese

absolutt nødvendig
allmennaltro absolutely necessary

 
 

Altri esempi
1.Det er absolutt nødvendig å gjøre noe for å sette en effektiv stopper for dem, sier Tungesvik, som mener et lovforbud er det mest nærliggende.
2.Vi ser det som absolutt nødvendig at det i offentlig regi håndheves en uavhengig, overordnet kontroll av sikkerhetsarbeidet på skip og plattformer.
3.Derfor er det nødvendig å begrense hemmeligholdelsen til det som er absolutt nødvendig.
4.Det er absolutt nødvendig med en slik liten orientering.
5.Det er absolutt nødvendig å sikre rekrutteringen av de beste jurister til Høyesterett.
6.Det ville være en håpløs sitasjon at Staten den ene dagen skulle gjøre lønnsnevnd absolutt nødvendig og så den neste dag vedta slik lønnsnevnd, det ville gå på troverdigheten løs.
7.Dette gjør det absolutt nødvendig for både norske og utenlandske studenter, som ikke har foreldre som kan hjelpe dem økonomisk, å skaffe seg sommerjobber for å overleve.
8.Efter forbundsstyrets oppfatning er det absolutt nødvendig at NFF sikres retten til å inngå slike avtaler for å møte de problemer norsk fotball vil komme til å stå overfor med hensyn til den eksplosjonsartede utviklingen på mediafronten.
9.En absolutt nødvendig forutsetning er at man kontinuerlig utvikler og forbedrer eksisterende produkter - og omskaper nye ideer til produksjonsklare og salgbare produkter.
10.Hun synes dette er så trist, og ber om at vi alle må bruke slike stoffer med varsomhet og bare når det er absolutt nødvendig.
11.I et land med et så fåtallig folk er det absolutt nødvendig å satse på og utvikle den enkeltes evner og muligheter, konstaterer Ragnhildur Helgadottir.
12.I løpet av en uke, om det skulle være absolutt nødvendig.
13.Kina gjennomgår nå et stadium med frigjøring fra priskontroll som all erfaring viser er absolutt nødvendig om man skal kunne løse problemene på lengre sikt.
14.Langvarig anfallsforebyggende behandling med medikamenter er absolutt nødvendig for nesten alle epilepsipasienter, til tross for at behandlingen kan ha bivirkninger hos enkelte.
15.Oberstløytnant Peter Clough sier til Aftenposten at treningen er absolutt nødvendig om de skal kunne overleve, ta seg frem og om nødvendig krige under så uvante forhold som norsk vinterterreng og klima kan by på.
16.Og uten disse inntektene hadde man ikke hatt noe å betale kornimporten med, korn som er absolutt nødvendig for å kunne brødfø befolkningen.
17.På svært mange områder, ikke minst i politikk, presse og skole er den et absolutt nødvendig hjelpemiddel.
18.Skal imidlertid" Vannlinjen" fungere, er det absolutt nødvendig først å fjerne flaskehalsen ved Lysaker.
19.Staben kunne slett ikke garantere for Hitlers liv, ja, man hadde advart personer adskillig lenger nede på rangstigen mot å fly denne strekningen medmindre det var absolutt nødvendig.
20.Så er spørsmålet om den amerikanske kongress er rede til å gi El Salvador og de øvrige land den gigantiske økonomiske innsprøytning som er absolutt nødvendig om man skal ha håp om en fredelig løsning.
21.Så kommer dispensasjonene der hvor det er absolutt nødvendig og der man risikerer alvorlige politiske baksmeller.
22.Ubåter har sine opplagte fordeler, men i mange situasjoner er det absolutt nødvendig med overflatefartøyer.
23.Vi som tenker ortodokst, står fast på Bekjennelsens grensesprengende kraft, idet den er absolutt nødvendig som Kirkens og kristendommens forutsetning, idet det dreier seg om en ukjent dimensjon som angår oss ut over dette liv, på Guds premisser.
24.Det er nødvendig for oss å demonstrere en mening på vegne av Norsk Kabelfabrik, som vi ser som absolutt nødvendig å opprettholde som en frittstående, selvstendig og gjerne børsnotert bedrift, sier administrerende direktør Egil Halvorsen, som regner med å ha samtlige 650 ansatte med seg, i og med at de ansattes styrerepresentanter har gitt sin tilslutning til det forslag som Norsk Kabelfabrik og datterselskapers ledelse har utarbeidet.
25.Skyt ikke folk i hodet om det ikke er absolutt nødvendig, roper en leder.
26.Denne operasjonen, som i de siste ukene er blitt utsatt flere ganger, er fra libanesisk side blitt ansett som absolutt nødvendig for å styrke kravet om at landets egen hær er i stand til å overta i SydLibanon hvis og når Israel trekker seg ut.
27.Dersom Televerket finner bruk av halongassbeholdere i sentraler som hensiktsmessig og absolutt nødvendig, vil dette trolig koste etaten enorme beløp.
28.Det er den første økning på fire år, og" absolutt nødvendig" for å sikre landets forsvarsevne som det het i kommentaren på sovjetisk hold.
29.Det falt nesten 20 cm sne i det nordlige Yorkshire, og politiet appellerte til folk om ikke å bruke bil dersom det ikke var absolutt nødvendig.
30.Det var vel det eneste" ulovlige" vi gjorde under vår fredsseilas, men vi så det som absolutt nødvendig for å få utført vårt egentlige oppdrag.
Le tue ultime ricerche