Norvegese-Inglese traduzione di aktelse

La Traduzione della parola aktelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

aktelse in inglese

aktelse
følelsersostantivo deference, respect, regard, esteem [formal]
  sjarmerendesostantivo esteem, estimation
Sinonimi per aktelse
Termini derivati da aktelse
Anagrammi di aktelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Han besværte seg over at gårdsmannens drenger viste liten aktelse for graven hans -" og ha det kje vore for gode bonden sjølv, dei skulde vel ha mist deira live".
2.Den har skapt den nødvendige tillit i øst og aktelse i ansvarlige kretser i Vesten.
3.De har til og med tidvis måttet leve uten" trygghet, ro og aktelse".
4.Denne bestemmelse sier bl.a. at et vidne som ikke er tatt under ed, ustraffet kan avgi falsk forklaring såsant han kan" utsette seg selv eller noen av hans nærmeste for straff eller tap av borgerlig aktelse".
5.Denne svært eftertraktede påskjønnelsen får Eitinger for sin mangeårige innsats med å fremme gjensidig aktelse og forståelse mellom menneskene.
6.Det er vanskelig nok for den som lever et alminnelig åpent liv, å leve et helt, integrert liv - uten konflikter som tærer på vesentlige verdier som trygghet, ro, aktelse.
7.Det har vi høy aktelse for.
8.Dette tjener også til å redusere velgernes aktelse for de folkevalgte og for politisk virksomhet i sin almindelighet.
9.En imponerende mann som nyder stor aktelse i sin menighet og i Kirken.
10.Fordi sviket ødelegger så menge av de fineste menneskelige grunnverdier, det som gjør livet verdt å leve : tryggheten, tilliten, nærheten og fortroligheten til andre, kjærligheten, andres aktelse og selvaktelsen.
11.Frøken har innbilt seg at hun med syv års universitetsstudier og mange års praksis og erfaring utfører et arbeide som blir verdsatt - om ikke i penger, så med respekt og aktelse, ihvertfall blant ansvarlige og samfunnsbevisste mennesker.
12.Han nød almen aktelse for sin journalistiske dyktighet og var ellers heller ikke uten litterær begavelse.
13.Han omtaler personligheten som en slags trappestige av behov som begynner i tilfredsstillelsen av det livsnødvendige og langsomt aker seg oppover gjennom trygghet og nærhet til høyere verdner av aktelse og kjærlighet og antagelig med litt aristotelisk metafysikk på toppen.
14.I vår kultur finner vi her grunnlaget både for selvrespekt, andres aktelse og kontakt med andre mennesker.
15.IDAG blir prof. dr.med. Leo Eitinger tildelt Den Norske Frimurerordenens svært eftertraktede gavestipendium for sin mangeårige innsats med å fremme gjensidig aktelse og forståelse mellom mennesker.
16.Ifølge 15 i lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 kan en embets eller tjenestemann avskjediges når han grovt har krenket sine tjenesteplikter, eller når han ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
17.Jeg finner lite åndsliv hos Stigen som synes å ha krevet hans ro, trygghet og aktelse.
18.Jeg tror til og med at åndsliv for en stor del krever vår ro, trygghet og aktelse.
19.Med sitt behov for" trygghet, ro og aktelse", vil Stigen aldri forstå personligheten og dens fristelser til forenkling.
20.Men Sentralkomiteen uttrykte samtidig sin" fulle tillit" til innenriksministeren general Czeslaw Kiszczak, som er alternerende medlem av politbyrået, og sa at det uniformerte politi og sikkerhetstjenesten" til fulle fortjener sosial aktelse og tillit".
21.Men den vanskeligste verdi å oppnå, og den vanskeligste å bevare, tror jeg er selvaktelsen, for den krever - og tenk nå på spionen - ikke bare at andre akter en, men at man er denne aktelse verdig, at man fortjener å bli aktet.
22.Motta dette brev i overbevisning om vår aktelse og takknemlighet for oppmerksomheten fra Kontrollgruppen for" Albrechtsaken".
23.Målet må være ikke bare toleranse, men aktelse, for andres verdier.
24.Og når professoren så snakker om" et godt, rikt og lykkelig liv" -" uten konflikter som tærer på vesentlige verdier som trygghet, ro, aktelse" - da lurer jeg på hvilket professoralt liv han forsøker å utrope som høyeste fryd.
25.Og spionen, som andre mennesker, har også behov for andres aktelse.
26.Og å oppnå dette" gode, rike og lykkelige liv" - i" trygghet, ro og aktelse"," er betinget av om vi greier å forene de tilsynelatende uforenlige holdninger i oss og om vi kan finne en rimelig avveining mellom de forskjellige livsverdier.
27.Også en spion betrakter altså andres aktelse som en verdi.
28.Stray opptrer med redelighet, og nyder stor aktelse, ikke minst, blant sine utenlandske kolleger.
29.Støttefondet og professor Frantis ek Janouch nyter godt av vår største aktelse og takknemlighet.
30.UD henviser til loven om Statens tjenestemenn, hvor det heter at en embeds eller tjenestemann kan avskjediges når han grovt har krenket sine tjenesteplikter eller når han ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter med den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
Le tue ultime ricerche