Norvegese-Inglese traduzione di aktiva

La Traduzione della parola aktiva da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

aktiva in inglese

aktiva
bokføringsostantivo asset
  allmennaltro assets
Sinonimi per aktiva
Parole simili

 
 

Wiki
Aktiva (entallsform aktivum) er et tidligere økonomisk begrep brukt i Norge om eiendeler i balansen i et regnskap.

Altri esempi
1.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
2.I akkordforslaget har vi fått opplyst at frie aktiva ved Horten Verft utgjør ca. 15 millioner kroner.
3.Våre fremste aktiva er uberørt natur, god plass, et moderne serviceinnstilt samfunn, stor kulturell aktivitet og en spennende historie, uttalte direktøren for det statlige finske turistrådet, Bengt Pihlström.
4.Aktiva er først og fremst matvarebeholdningen i fire butikker.
5.At Nordstrandspillerne bevarte roen i trengte situasjoner, var et av lagets aktiva lørdag.
6.Av aktiva i boet er det bare eiendomsmegler Karin Strøms villa som er av betydning.
7.Av aktiva var det cirka en kvart million, slik at underbalansen var cirka 850 000 kroner, skriver Tønsbergs Blad.
8.Bankens aktiva steg med 25 prosent siste år til vel 27,5 milliarder kroner.
9.Blant de verdifulle aktiva hans nærvær og innsats representerte for Rikstrygdeverket, skal særlig nevnes hans innsikt og oversikt hans spesielle talent for tilretteleggelse, analyse og for fruktbringende måter å angripe problemene på.
10.Bobestyrerne utelukker ikke at også Johan Reksten har aktiva utenlands, noe som i så fall bør komme kreditorene til gode, melder Bergens Arbeiderblad.
11.Boets aktiva anslås til 250 000 kroner i utestående fordringer og kontanter.
12.Boets aktiva er satt til drøye 200 000 kroner, som i hovedsak er medlemskontingent for den siste måneden.
13.Bostyret har i det siste vært opptatt av å få solgt de aktiva som filmgruppen var i besiddelse av - filmutstyr, skrivemaskiner, kontormøbler og slikt.
14.De aktiva Øivind Lorentzen tar med seg inn i det nye selskapet, er tre avanserte bilskip.
15.De ansatte i Noemfo har et samlet lønnskrav på ca. 120 000 kroner som dekkes av boets aktiva.
16.De reelle aktiva i Norsk Olje og Energimedarbeideres Fellesorganisasjon beløper seg til rundt 150 000 kroner, mens kravene i boet ventes å ligge på mellom en og halvannen million kroner.
17.Den nye loven utvidet som kjent pantsettelsesadgangen vesentlig, noe som bortimot automatisk reduserer antallet ubeheftede aktiva i et konkursbo.
18.Den samlede gjelden er på 17,3 milioner kroner og aktiva under 13 milioner.
19.Den viser bare en mindre nedgang ifjor på 17,9 millioner kroner, til 346,9 millioner pr. 31. desember 1983, fordi markedsverdien for selskapets aktiva er godt opprettholdt.
20.Denne uke skal britiske domstoler i tillegg behandle et krav fra arbeidende grubearbeidere i Yorkshire og North Derbyshire om at det må oppnevnes en" bobestyrer" for de to lokalavdelingers aktiva, på samme måte som for NUMs aktiva.
21.Derefter økes aksjekapitalen fra to til ti millioner kroner gjennom utstedelse av friaksjer, en kapitalutvidelse som finansieres fra fonds og ved oppskrivning av aktiva i selskapet.
22.Derfor kan de aktiva som hittil har gjort sørlandet til et skattet feriemål, nå gjøre landsdelen til et attraktivt etableringssted for nye bedrifter.
23.Derfor må man enten finne aktiva som kan oppskrives, eller prise de nye aksjene høyere enn de 100 kroner som til nå har vært planen.
24.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yder hun innsats av penger, og følgelig er aktiva sameie.
25.Det arbeide som utføres for egen familie i hjemmet, gir ingen berettigelse til mederverv av familiens bolig eller rett til sameie i familiens opparbeidede aktiva.
26.Det hersker også stor usikkerhet om de andre delene av aktiva, som det har meldt seg en rekke forskjellige potensielle kjøpere til.
27.Det synes fortsatt å være et av hennes sterkeste politiske aktiva.
28.Dragkampen om det privateide franske tungindustrikonsern CreusotLoires aktiva til hundretalls millioner kroner ble ytterligere intensivert fredag, efter at handelsdomstolen i Paris to dager tidligere ga det endelige klarsignal til den mest omfattende industrikonkurs i fransk historie.
29.Dyno betaler brutto 45 millioner dollar (ca. 340 millioner kroner) for alle selskapets aktiva og passiva.
30.En britisk dommer vedtok igår at transportarbeiderforbundets (TGWUs) aktiva på nær 600 millioner kroner ikke skal" fryses" selv om forbundet ikke hadde betalt en ringeaktbot på 2,2 millioner kroner innen fristens utløp.
Le tue ultime ricerche