Norvegese-Inglese traduzione di aktpågivende

La Traduzione della parola aktpågivende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

aktpågivende in inglese

aktpågivende
allmenn? vigilant
Sinonimi per aktpågivende

 
 

Altri esempi
1.Arve Tellefsen var også aktpågivende overfor den spesielle utviklingen i verket, fra innadvendtheten i åpningen til de lyse og positive avslutningssekvensene.
2.Bildet fra nordre sving viste Hollering i teten, men det viste også en høyst aktpågivende og våken Trond Jørgensen på Rheinsteel helt i første linje av feltet bak frontrunneren.
3.Bønsnæs påpeker at det er Stortinget som i siste instans setter grensene for denne tilpasning - og at forvaltningen, hvis den går ut over disse grenser, vil finne at Stortinget er en" aktpågivende vaktbikkje".
4.Dirigenten Friedrich Goldmann var aktpågivende, og Ny Musikks Ensemble fulgte hans anvisninger og intensjoner.
5.Dirigenten Vernon Handley hadde et godt grep på stoffet, og musikerne var aktpågivende og presise i oppfølgingen.
6.Hvis vi tror på holdningsskapende arbeide blant barn og ungdom, så la oss produsere norske kortfilmer for TV som inspirerer ungdommen til å ferdes aktpågivende og hensynsfullt i trafikken.
7.Mezzosopranen Edith Thallaug som Skogsduen hadde dramatisk spennvidde og gjennomslagskraft, og barytonen Olav Eriksen og tenoren Kåre Bjørkøy som henholdsvis Bonden og Narren var velartikulerte og aktpågivende overfor innholdsnyansene.
8.Næringslivet er særlig sårbart, hevder Lund, og skriver at norske næringslivsledere neppe er tilstrekkelig klar over eller aktpågivende nok overfor østlig undergraving og spionasje.
9.Som ved tallrike andre anledninger er han en aktpågivende og lydhør utøver.
10.Vi har imidlertid foreslått at fartsbegrensningen bare skal gjelde en viss periode på dagen, og vi håper at dette skal få folk til å være ekstra aktpågivende.
11.Jeg tror vi helst skal se disse tall i sammenheng med større reiseaktivitet og at folk nå er mer aktpågivende med sine reiseforsikringer, mener Sørensen som har tjenestegjort i SOS alarmsentral i København i 18 år, hvor staben behersker 18 sprog.
12.Aktpågivende tjenestemenn ved Oslo kretsfengsel klarte søndag å forhindre rømning da tre fanger forsøkte å komme seg over muren fra avdeling A - det gamle Botsfengslet.
13.Den efterstreber en nøytral tilstand, et aktpågivende nærvær rede til handling.
14.Disse tvillingvaktbikkjene - media og publikum - har i den seneste tid tvunget næringsvirksomheten til å bli mer aktpågivende overfor sitt eget image eller PRrykte.
15.Først og fremst at vi mennesker er aktive, våkne og aktpågivende, at vi utvikler vår medmenneskelighet, toleranse og hjelpsomhet.
16.Kanskje har vi vært for lite aktpågivende på dette felt.
17.Men trafikkreglene sier også klart at en skal avpasse farten efter sted, føre, vær og trafikkforholdene og ferdes hensynsfullt og aktpågivende.
Le tue ultime ricerche