Norvegese-Inglese traduzione di andel

La Traduzione della parola andel da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

andel in inglese

andel
deltagendesostantivo interest, share
  delsostantivo proportion, stake, interest, share
  vektsostantivo toll, price
  pengersostantivo share, part
Sinonimi per andel
Termini derivati da andel
Anagrammi di andel
Esempi con traduzione
Nemnda rådet at klager burde få tilbakebetalt en forholdsmessig andel av årsgebyret med renter.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bankene har en stor andel (ca. 55%) kvinnelige ansatte.
2.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
3.Gulvet" kan f.eks. knyttes til et angitt beløp eller andel av bruttoinntekt.
4.Laly" har en 10 prosents andel i SiemVeeShip.
5.Shanghai Volkswagen Automobile Company" blir et felleseiet tyskkinesisk aksjeselskap der Volkswagen har en 50 prosents andel.
6.Som selskap er vi ikke dogmatiske", svare Liesen på spørsmålet om han kan tenke seg en større sovjetisk andel enn 30 prosent, men tilføyer at" vi ønsker spredning og er derfor også selv interessert i å øke Norges andel" av leveransene.
7.Så vidt jeg kan se innebærer forslaget fra kredittforeningene at en økt andel av kredittilførselen til boliger skal gå gjennom kredittforetagendene og en mindre andel gjennom private banker med tilsvarende reduksjon av rammen for utlån fra bankene".
8.Arbeiderpartiets leder burde ta imot invitten fra sin stortingsrepresentant Sigurd Verdal, og gå inn for en økning av idrettens andel av tippeoverskuddet.
9.Av hensyn til balansen i norsk økonomi på lengre sikt, bør man unngå at den offentlige sektor legger beslag på en ytterligere økende andel av bruttonasjonalproduktet.
10.Budsjettforslaget reduserer Statens andel enda mere og legger enda større økonomisk press på kommunene og foreldrene.
11.Budsjettforslaget reduserer Statens andel ytterligere.
12.Budsjettforslaget reduserer Statens andel ytterligere og legger større økonomisk press på kommunene og foreldrene, hevdet de streikende, som efter et streikemøte holdt demonstrasjon foran Stortinget.
13.De tildelinger som er foretatt innebærer at Hydros andel av norsk olje og gassproduksjon blir halvert i årene fremover, mens de andre norske selskapene er sikret en sterk vekst.
14.Den normale gjennomsnittslønnen er 5300 forint (ca. 915 kroner), og i tillegg kommer en andel i bedriftens fortjeneste på rundt 500 forint.
15.Den offentlige andel av kaken er for stor !
16.Dessuten, hvis vi ser på den enkeltes budsjett, bruker vi altså en stadig mindre andel til matvarer, til tross for at matvarene blir mer og mer foredlet, siden vi har dårligere med tid til å lage maten !
17.Det er efter departementets vurdering ønskelig at obligasjonsmarkedet får en bredere plass i boligfinansieringen i årene fremover, sa Kristiansen, som mente at det nå er rimelig balanse mellom statsbankenes andel av boligfinansieringen og det øvrige kredittmarked.
18.Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at storbykommunenes dårlige økonomi fokuserer og styrker Idrettsforbundets kamp for økt andel av tippemidlene.
19.Det er ikke et menneske i Sverige som fnyser over Volvos store andel.
20.Det er stadig industrien som mottar mest, nesten 60 prosent, men industriens andel av tilskuddsmidlene sank ifjor med tre prosent.
21.Det gjør den nok, men jeg tror ikke at sponsorvirksomhetens andel av vårt markedsbudsjett har øket noe særlig.
22.Det innebærer at Statoil skal ha minst 25 prosent økonomisk andel i alle felter.
23.Det ville heller ikke være passende med vår meget beskjedne andel av verdens oljeproduksjon, fremholdt Willoch.
24.Det viser seg at stasjonene tar en prosentvis meget liten andel av markedet.
25.Dette markedet utgjør en begrenset andel av de store dataleverandørenes salg, men mikrodatamaskinene er likevel av strategisk betydning for dem som ønsker å levere systemer for kontorautomasjon til bedriftene.
26.Efter det jeg kan forstå, innebærer innstillingen at Norsk Data får en relativt beskjeden andel av totalentreprisen på ca. 670 millioner.
27.Femtilapper og hundrelapper lar mange være å heve, og denne tendens utgjør en såvidt stor andel som fem prosent av hele premiebeløpet.
28.Hvis jeg skulle komme med et lite hjertesukk i den anledning, ville det være riktig å sette inn en større andel av de fem milliarder kroner som nå går til industristøtte i form av subsidier, til rent offensive tiltak, sier Jan G. Langfeldt.
29.I den boligmassen vi har undersøkt, er det efter utbedring en urimelig stor andel familieboliger i forhold til de eldres innslag før utbedringen.
30.I utgangspunktet vil sannsynligvis hovedtyngden av våre investeringer plasseres i eksisterende bedrifter, men vi håper selvsagt på en betydelig andel nye bedrifter.
Le tue ultime ricerche