Norvegese-Inglese traduzione di anerkjennelse

La Traduzione della parola anerkjennelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

anerkjennelse in inglese

anerkjennelse
takksostantivo acknowledgement, acknowledgment
Sinonimi per anerkjennelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Broderidamene" fra 60årene måtte slåss lenge for å oppnå en faglig anerkjennelse.
2.Herr presidentens svar er det første vidnesbyrd ikke blot om anerkjennelse, men om simpel høflighet man har sett fra Norsk side.
3.I sølvløvens rike", har Karl May vunnet voksende anerkjennelse hos litteraturforskerne ; det er symbolromaner som står surrealismen nær og viser en tiltagende pasifistisk tendens.
4.Partene er enige om at det i denne sak ikke er fastslått noe rettslig ansvar for Norcem og fabrikkens tidligere ledere, og at Norcems utbetalinger skjer uten anerkjennelse av rettslig ansvar for de sykdomstilfeller saken gjelder.
5.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
6.(New York Times) Spania beveger seg forsiktig mot en beslutning i et av de mest ømtålige utenrikspolitiske spørsmål som landet har stått overfor i de senere år - spørsmålet om diplomatisk anerkjennelse av Israel.
7.Den oppbygging Statskraftverkene har fått og den innsats som er lagt for dagen har allerede høstet bred anerkjennelse.
8.Det er en nasjonal forpliktelse å sørge for at krigsinvalidene ikke bare får den respekt og anerkjennelse de fortjener, men også de nødvendige materielle forutsetninger, sa stortingspresidenten.
9.Det var en anerkjennelse av vår organisasjonsevne, av vår suksess i de seneste internasjonale turneringer, gode faciliteter og den stadig stigende fotballinteressen i Italia som gjorde utslaget, sa presidenten i det italienske fotballforbundet, Federico Sordillo efter at hans land var tildelt arrangementet.
10.Det virket på meg som en anerkjennelse av den interesse hun legger for dagen når det gjelder vårt forsvar, sier løytnant Ofte.
11.Efter et tiårs drift synes vi at vi fortjener en slik anerkjennelse.
12.Falsk anerkjennelse tjener ingen på.
13.Han oppnådde anerkjennelse i alle politiske partier for sin dyktighet og rettskaffenhet.
14.I dette ligger en anerkjennelse av idretten som et viktig virkemiddel i det forebyggende helsearbeidet, innrømmer Grete Horntvedt Nygaard, personlig sekretær for sosialminister Heløe.
15.Kritikk mot USA, og anerkjennelse til SovjetUnionen.
16.Mange selskaper kommer også hit fordi de mener at en notering i New York vil åpne nye dører for dem og gi dem en anerkjennelse de ellers vanskelig kan oppnå, sier hun.
17.Men veien går bare via en anerkjennelse av realitetene i den polske situasjon og respekt for folkerettens alment godtatte prinsipper.
18.Og så kjører han stor motorsykkel, avslører en vordende konfirmant med anerkjennelse i blikket.
19.På tross av alt dette, fikk de norske bakkemannskapene stor anerkjennelse av britiske myndigheter for et vedlikeholdsarbeide av høy kvalitet, opplyser Røsland.
20.Rent bortsett fra grunnleggende økonomisk støtte og den anerkjennelse vi har høstet fra publikum og kritikere, tror jeg samarbeidsformen har holdt oss i live.
21.Særforbundene har sluttet mannjevnt opp om planene, det innebærer også en anerkjennelse av toppidretten her til lands, der er ikke minst viktig, sier Jostein Wigum.
22.Tilbudet om forhandlinger innebærer en anerkjennelse av SWAPOs politiske og militære styrke, og det antyder også at organisasjonens politiske innflytelse i Namibia er voksende, sier en fremtredende observatør.
23.Tildelingen av stjernestatus i Michelin representerer selvfølgelig ikke bare en anerkjennelse, men også en forpliktelse.
24.Vi har fått den anerkjennelse som vi trengte mest akkurat nå, sa Boesak.
25.Vi priser dette initiativet fra den norske kirke som et uttrykk for solidaritet med et lidende folk og en anerkjennelse av behovet for fred i dette området, heter det i uttalelsen.
26.75 prosent av de spurte gir dem anerkjennelse.
27.81 pst. Kvanmo er minst populær i Kr. F. I dette parti mener 49 pst. at fru Kvanmo ikke fortjener anerkjennelse.
28.ANC hilser pristildelingen velkommen og karakteriserer den som en støtte til Desmond Tutus heroiske innsats, og en anerkjennelse av den utholdenhet og menneskelighet det sydafrikanske folket viser på tross av regimets brutale undertrykkelse.
29.Allerede i 1974 ble Finland enig med Forbundsrepublikken og DDR om diplomatisk anerkjennelse.
30.Allikevel frister vel særlig den sterke reduksjon av prisstigningen til ros og anerkjennelse.
Le tue ultime ricerche