Norvegese-Inglese traduzione di argumentere

La Traduzione della parola argumentere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

argumentere in inglese

argumentere
diskusjonverbo argue, reason
  diskutereverbo argue, debate
Sinonimi per argumentere
Termini derivati da argumentere
Altri esempi
1.All den stund sandinistene sier seg villig til å stanse våpenleveransene til geriljastyrkene i El Salvador, er det vanskelig for Reaganadministrasjonen å argumentere for fortsatt militær støtte til de antisandinistiske opprørsstyrker inne i Nicaragua.
2.Blant annet har han fått laget klistremerker, Tskjorter og buttons for å argumentere for sitt kandidatur.
3.Blant foredragsholderne er professor Berit Erbe ved Teatervitenskapelig institutt i Bergen, som skal argumentere for og imot om vi har en egen norsk Holbergtradisjon her til lands.
4.Da kan man ikke, som enkelte Akershusordførere, argumentere med at øket kvinnedeltagelse raserer kjernefamilien (mens øket mannlig engasjement tydeligvis ikke gjør det).
5.Da nytter det lite å argumentere, fremholdt Hanna Kvanmo.
6.David Nellist, et parlamentsmedlem for Labour, ble arrestert da han begynte å argumentere med politiet da han kom ut fra parlamentsbygningen.
7.De kan argumentere til de blir blå i ansiktet med at Bibelen og de lutherske læresetninger ikke er å forstå slik og slik.
8.De norske storbankene vil nok argumentere for at så ikke skjer, selv om den sterkeste konkurranse fra svensk bankhold er avverget, ved at SEBanken har valgt å samarbeide med Bergen Bank fremfor å etablere datterbank en gang i fremtiden.
9.De var omhyggelig utplukket for å gi både saksøkerne og myndighetene mulighet for å argumentere på basis av et bredt register av ulike kreftformer og deres forhold til radioaktivitet.
10.Det er ikke så lett å argumentere mot dette synet.
11.Det er slett ikke vanskelig å argumentere for at kulturlivet bør gis bedre kår.
12.Det er viktig for foreldre å skaffe seg bedre kunnskaper slik at de kan diskutere og argumentere skikkelig.
13.Det nytter med andre ord ikke å argumentere med at man har frister som må overholdes.
14.Det skal godt gjøres å argumentere for" bundet" uhjelp med at hjelpen dermed blir bedre.
15.Disse ytret ønske om å argumentere videre om forslaget til en fjerde nærradiokanal.
16.Efter at vedtak er fattet, har de benyttet egen stasjon og pressen til å argumentere mot flertallsbeslutningene.
17.Ekteparet Somby vil argumentere med at de ikke oppholder seg ulovlig i Canada, da de er adoptert av en indianerstamme fra Britisk Columbia, ifølge deres advokat.
18.En kan heller argumentere ut fra det kollektive ansvar som alle lærere har for skolens samlede og overordnede mål, og hevde at det da nettopp er" stillingens karakter" innenfor helheten som gjør det nødvendig å spørre lærerne om deres livssyn.
19.Erfaringene viser at det ikke nytter å argumentere overfor Ap. i denne sak.
20.Evnen til å argumentere for at det er" til lytternes beste" betviles ikke for noen av disse liksomalternativene.
21.Forutsatt at politikerne som kommer inn, ikke er partienes forlengede arm i idretten, men omvendt, kan imidlertid seriøse typer som Gerhardsen og Tamburstuen bidra til å holde sine egne partifeller i ørene og argumentere på skikkelig politisk grunnlag overfor de til enhver tid sittende makthavere.
22.Generalsekretær i det svenske forskningsråds nevnd, Hans Landber, understreket at forskerne overfor myndighetene må argumentere sterkere med behovet for langsiktig forskning.
23.Han hadde den store evne alltid å kunne argumentere med vennlighet.
24.Hensikten er å argumentere for en atomvåpenfri sone på visse sovjetiske betingelser.
25.Holst er raus til å argumentere for Libanonstyrken i ly av oljepengene.
26.Hvordan kan man argumentere med ressurssparing i en så viktig sak ?
27.I alle møter vil vi argumentere mot innføringen av Lotto og for en vridning av tippenøkkelen i idrettens favør.
28.I arbeidet med å fremme de arbeidslediges sak, planlegges også såkalte" bøllekurs", det vil si opplæring og trening i å argumentere på svake samfunnsgruppers premisser.
29.I dette ligger deres rett, for ikke å si plikt, til å argumentere for sitt syn, sterkt og vedholdende om nødvendig.
30.I gymnasiesamfunnet hadde alle lyst til å argumentere for innføring av pol i Stavanger.
Parole simili

 
 

argumentere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) argumentereargumenterendeargumentert
Indicativo
1. Presente
jegargumenterer
duargumenterer
hanargumenterer
viargumenterer
dereargumenterer
deargumenterer
8. Perfetto
jeghar argumentert
duhar argumentert
hanhar argumentert
vihar argumentert
derehar argumentert
dehar argumentert
2. Imperfetto
jegargumenterte
duargumenterte
hanargumenterte
viargumenterte
dereargumenterte
deargumenterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde argumentert
duhadde argumentert
hanhadde argumentert
vihadde argumentert
derehadde argumentert
dehadde argumentert
4a. Futuro
jegvil/skal argumentere
duvil/skal argumentere
hanvil/skal argumentere
vivil/skal argumentere
derevil/skal argumentere
devil/skal argumentere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha argumentert
duvil/skal ha argumentert
hanvil/skal ha argumentert
vivil/skal ha argumentert
derevil/skal ha argumentert
devil/skal ha argumentert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle argumentere
duville/skulle argumentere
hanville/skulle argumentere
viville/skulle argumentere
dereville/skulle argumentere
deville/skulle argumentere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha argumentert
duville/skulle ha argumentert
hanville/skulle ha argumentert
viville/skulle ha argumentert
dereville/skulle ha argumentert
deville/skulle ha argumentert
Imperativo
Affermativa
duargumenter
viLa oss argumentere
dereargumenter
Negativa
duikke argumenter! (argumenter ikke)
dereikke argumenter! (argumenter ikke)
Le tue ultime ricerche