Norvegese-Inglese traduzione di assistanse

La Traduzione della parola assistanse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

assistanse in inglese

assistanse
bistandsostantivo assistance, aid, help, backing
Sinonimi per assistanse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er klart at ungdommer i denne aldersgruppe kan ha artikulerte meninger om sin egen situasjon og sine egne ønsker, og jeg synes at det er makabert at han eller hun idag må betale advokat for å få juridisk assistanse, sier advokat Bondø.
2.Det fører til at vi kan konsentrere oss om rask hjelp og direkte assistanse, uten tidkrevende forarbeid.
3.Det kan bli vanskelig å gi assistanse til et selskap som synes å mene at det ikke trenger assistanse, kommenterer Smith.
4.Det tar tid, men den som spør er meget takknemlig for assistanse av dette slaget, sier biblioteksjefen.
5.Det var nok endel assistanse naboene imellom fra før, forteller EvaMari Solberg.
6.Dette blir samtidig en slags prøvesten som vil vise om departementet godtar slik assistanse fra kommunens side, sa han.
7.Foruten teknisk bistand ba vi også om assistanse fra taktiske efterforskere fra Kripos, men de hadde ikke personell å sende mandag, sier politiadjutant Ødegård.
8.Jeg har i dag tatt kontakt med Vaktsentralen på Fagernes, og sendt brev til Branninspeksjonen, slik at vi får problemene ryddet av veien innen vi igjen trenger assistanse fra det statlig betalte vannbombeflyet, sier Erik Endrerud.
9.Men, fortsatte han, - folket i El Salvador kan lykkes, hvis vi forsyner dem med den assistanse jeg har foreslått.
10.Og vi får assistanse i Suez, fortsetter Skipperen.
11.Vi har hatt assistanse av to mann fra Kriminalpolitisentralen.
12.Øvelse" Team Work / Avalanche Express" ga oss den erfaring at vi er blitt overbevist om at vi i en kritisk situasjon vil kunne be om assistanse tidsnok og på en riktig måte.
13.26åringen som gjennomsøkte huset var kommet til assistanse, og skjøv eller dyttet Sunneva mot veggen og slo til Samson.
14.Aeroflots representant tilkalte politiets assistanse for å få pressen unna.
15.Allerede i 1976 kunne NKI etablere ISOT International School of Technology A / S. Tanken bak var at norske bedrifter - i forbindelse med eksportleveranser - hadde behov for pedagogisk assistanse for å gjennomføre opplæring.
16.Ambulansen som ble tilkalt ba straks om assistanse fra legehelikopter.
17.Angolanske flyktninger ble sendt tilbake en gang iår efter konsultasjoner med den angolanske regjering, som hadde bedt om slik assistanse.
18.Arendal politikammer ba straks om assistanse fra Kripos, og syv mann reiste i natt til Øyestad.
19.Argentina stod før helgen i fare for å bli plassert på de internasjonale kredittinstitusjoners problemliste, med fare for å bli avskåret fra fremtidig assistanse.
20.Arrangøren, Erik Andreassen, har søkt assistanse hos høyesterettsadvokat Olav Hestnes.
21.Assistanse måtte tilkalles fra Vestfold Buskerud Slakteri.
22.Assistansen til Statpipe omfatter medvirkning i forprosjektet, konstruksjonsgjennomgang og fortløpende teknisk assistanse frem til start for klargjøring av Statpipesystemet på feltet.
23.Aud Helen Hoel ligger i jernlunge om natten, og har hatt bruk for brannvesenets assistanse ved en anledning.
24.Av Riksadvokatens pressemelding igår fremgår det at Overvåkingspolitiet ba FBI om assistanse den 15. september 1980.
25.Avtalen gikk i korthet ut på at Mocambiques president, Samora Machel, skulle sette en stopper for all ANCvirksomhet på og via Mocambiques territorium, mot at SydAfrika på sin side skulle innstille sin støtte til den mocambiquiske opprørsbevegelsen MNR og dessuten yde økonomisk assistanse til Machels regime.
26.Bakgrunnen er et oppslag i Aftenposten om en funksjonshemmet kvinne som fikk gebyr for feilparkering på fortauet mens hun ventet på assistanse fra parkeringsvakter.
27.Begrunnelsen, at den store gaven var en takk for den hjelp og assistanse man hadde fått fra skipsreder Anders Jahre, fikk skattemyndighetene til å bli ytterst mistenksomme.
28.Behovet for assistanse er utvilsomt brennende aktuelt for mange hvis offervilje og selvoppofrelse i høy grad bør påskjønnes.
29.Biskop Aarflot er en dyktig teolog og har læreansvar - hvis han ville ha min assistanse under samtaler med Hognestad, kunne det ikke falle meg inn å si nei.
30.Blant annet fungerer alarmsystemet dårlig, slik at det om natten ikke har vært mulig å tilkalle assistanse når det har vært nødvendig.
Le tue ultime ricerche