Norvegese-Inglese traduzione di assisterende

La Traduzione della parola assisterende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

assisterende in inglese

assisterende
hjelpendeaggettivo helping, assisting, aiding, cooperating
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Men våre mistanker om at han kan ha vært utsatt for kjemiske våpen står ved lag og er blitt ytterligere styrket," sa assisterende professor Bengt Koerlof ved avdelingen for forbrenningsskader ved Karolinska sjukhuset.
2.Begge foreldrene har sporty satt alt inn på at samarbeidet med oss leger skal gå knirkefritt, forklarer assisterende overlege ved barneavdelingen, Asbjørn Langslet til Aftenposten.
3.Beslutningen om opplagsbrudd for vårt eneste gjenværende stortankskip ble tatt for et halvt års tid siden, og er ikke influert av de siste ukers rateoppgang i Persiabukten, sier assisterende direktør Hans Chr. Bangsmoen i rederiet Wilh. Wilhelmsen i Tønsberg.
4.Bestemmelsen er svært uheldig, mener assisterende sosialsjef ved sosialkontoret i Porsgrunn, Fred Gunnar Bergersen.
5.Både Unitor og Norweld har vist visse tegn til bedring i den siste tiden, sier assisterende konsernsjef i Norgas, Svein RibeAnderssen.
6.Damper på grunn av bakterievekst og et noe snaut ventilasjonsanlegg tidligere, er det vi kan sette fingrene på, sier assisterende overlege Finn Levy i Yrkeshygienisk institutt.
7.Det er dette vi har ventet på, sier assisterende fondssjef Rolf H. Grung i Den norske Creditbanks fondsavdeling til Aftenposten.
8.Det er jo foreldrene som i stor grad må" trå til" ; som lagledere, assisterende trenere, sjåfører.
9.Det er vanskelig å forklare nedgangen, sier assisterende banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank.
10.Det har rett og slett hatt med motivasjon å gjøre, mener Ammeruds formann og assisterende lagleder, Arne J. Stokke.
11.Det kan ha sammenheng med liberaliseringen 15. juni, da grensen for utførsel av valuta på 400 000 kroner ble opphevet av Regjeringen, sier assisterende direktør Knut Andreassen i Norges Bank.
12.Det står svært bra til med barna, forholdene tatt i betraktning, opplyste assisterende overlege ved barneavdelingen, Asbjørn Langslet til Aftenposten igår kveld.
13.Det virker som at en god del av luften er gått ut av dollarballongen, sier assisterende banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbanks valutaavdeling til Aftenposten.
14.Det virker som om den nye prisdirektøren ikke helt har glemt hvor han kommer fra, sier assisterende direktør Agnar Øverbø i Norges Kolonial og Landhandelforbund til Aftenposten.
15.Elf Aquitaine og Total Marine har nylig søkt Olje og energidepartementet om å bli tildelt andelen, opplyser assisterende pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elf til Aftenposten.
16.En totalskadet gigantplattform ville gi kolossale ringvirkninger i det internasjonale forsikringsmarked, sier assisterende direktør Magne Seljeflot.
17.En utrolig rask utvikling ser nå ut til å ha plassert Norge helt fremme i teten når det gjelder kvinneandel på tekniske høyskoler i de vestlige land, sier assisterende studiesjef Hans Gunnar Auganes til Aftenposten.
18.Endelig en tøff demokrat, var slagordet da hun hadde sitt inntog i Kongressen, efter å ha gjort en solid innsats som assisterende statsadvokat i det samme distrikt.
19.Enkelte har måttet slutte på grunn av plagene, og vi får stadig henvendleser fra folk som føler ubehag ved slikt arbeide, sier assisterende overlege Finn Levy ved Yrkeshygienisk institutt til Aftenposten.
20.Formaldehyd er et meget alminnelig kjemisk produkt som blir brukt i svært mange produkter, sier assisterende overlege Jan Alexander i Statens institutt for folkehelse til Aftenposten.
21.Fortsatt kan mange branner avverges ved å styrke det forebyggende arbeide, sier assisterende direktør Jan Fr. WoldHansen.
22.Hvis Oslos nye renovasjonsforskrifter skal følges, kan det bety millionbeløp i ombygninger og nyansettelser av vaktmestere, sier assisterende direktør Terje Røllheim i OBOS til Aftenposten.
23.Hvis vi er heldige, kan den minste tas ut av respirator i løpet av et par dager, sier assisterende overlege Asbjørn Langslet til Aftenposten.
24.I år har mellom 40 og 45 personer hver uke fått sykdommen, opplyser assisterende overlege Sigmund Aasen ved Statens institutt for folkehelse til NTB.
25.Ingen store forandringer, men efter forholdene står alt bra til med de fire gjenlevende av femlingene, sier assisterende overlege Asbjørn Langslet på barneavdelingen på Ullevål sykehus.
26.Interessen ble tent da jeg var assisterende presseattache i Paris i 19481949.
27.Jeg kunne selv solgt ti lån bare til utlandet, sier assisterende fondssjef Rolf H. Grung i Den norske Creditbank om interessen ute.
28.Kontrakten er et klart gjennombrudd for Veritas på det store amerikanske markedet, sier assisterende direktør Hans Richard Hansen i Veritas skipsdivisjon til Aftenposten.
29.Kontrakten med Air UK beløper seg til vel 17 millioner svenske kroner pr. år for vedlikeholdet av flyene, opplyser assisterende informasjonssjef Knut Løvstuhagen i SAS hovedadministrasjon.
30.Likevel har vi nokså nedslående eksempler på det motsatte også, der kvinnene ikke ville ha noe med oss å gjøre, der hun forsøker å gjemme seg bort eller stikker av rett efter fødselen eller der hun fortsetter narkotikabruken og prostitusjonen helt opp til en ukes tid før fødselen, sier assisterende overlege Hans Andreas Sande ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
Le tue ultime ricerche