Norvegese-Inglese traduzione di automatisk

La Traduzione della parola automatisk da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

automatisk in inglese

automatisk
mekaniskaggettivo automatic
  oppførselaggettivo automatic, mechanic
  mekaniskaltro automatically
Sinonimi per automatisk
Termini derivati da automatisk
Esempi con traduzione
Jeg gjorde alt automatisk.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Automatisk datafangst" heter slik overføring på fagsproget.
2.Utøvere i internasjonale eller større nasjonale stevner som nærmer seg kravet for automatisk uttagning vurderes skjønnsmessig.
3.At vi har akseptert bydelens sentrumsnære beliggenhet, legitimerer ikke automatisk uutholdelige trafikkplager adskillig verre enn det folk i Holmestrand har vært utsatt for, sa hun.
4.At vi har akseptert bydelens sentrumsnære beliggenhet, legitimerer ikke automatisk uutholdelige trafikkplager adskillig verre enn det folk i Holmestrand har vært utsatt for.
5.Begge selskaper er innstilt på å få en avklaring så snart som mulig, fordi de automatisk vil være hemmet i videre utvikling mens utredningene pågår, sier Per Etholm.
6.De tradisjonelle salgsargumentene om at vannsengen automatisk gir riktig støtte for ryggsøylen holder ikke mål.
7.Denne økede vekst vil automatisk smitte over på Norge, slik også nedgangen gjorde.
8.Det er en helt naturlig og automatisk reaksjon hos sivile tjenestemenn å legitimere seg, og utifra den praksis som foreligger ville det være ulogisk om det ikke også var gjort i dette tilfelle, sa politifullmektigen.
9.Det er slett ikke sikkert at de transportpolitiske prinsipper som hittil så så si automatisk har vært anvendt, egentlig er de rette eller de mest rasjonelle, sa han i foredraget.
10.Det er svært beklagelig at man på ny har fått bevis for at noe har klikket, slik at senderen ikke har slått seg ut og automatisk begynt å sende, slik den skal.
11.Det er to hovedårsaker til at vi ikke automatisk kan sprøyte alle oljeinntektene inn i fastlandsNorge.
12.Det var således en felles oppfatning at veksten i den offentlige sektor må begrenses, blant annet må man se nærmere på utgifter som er indeksregulert og derfor øker automatisk.
13.Her kan vi blant annet få automatisk utskrevet 1012 ganger i løpet av døgnet antall ekspedisjoner som er foretatt, hvor mange som er ekspedert og hvor lang ventetiden har vært.
14.Hvis en samvittighetsfange har brutt leirreglementet, kan vedkommende uten rettergang automatisk bli idømt tre års fengsel.
15.Hvis man nekter å overgi seg og i stedet velger å sette inn de franske atomstyrker mot Moskva, vil russerne automatisk og øyeblikkelig svare med russiske atomvåpen og tilintetgjøre Paris og resten av Frankrike, heter det.
16.I de tilfelle vi oppdager at regelverket er brutt, vil det automatisk bli reagert med politianmeldelse.
17.Ingen automatisk lønnsstopp.
18.Ingen av de 41 bedriftene som ifjor ble utsatt for branner hvor skadebeløpet oversteg tre millioner kroner, hadde installert automatisk brannvarslingsanlegg eller automatisk slukkeanlegg, sier direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvern Forening til Aftenposten.
19.Jeg kan ikke sette fingeren på noe, bortsett fra at alt gikk automatisk.
20.Jeg kan kalle opp informasjonsbanken og på kort tid og helt automatisk få vite f.eks. hva man bruker på helse og skolesektoren for ett enkelt år, hvor stort opptak av elever det er, antall elevplasser, hvor mange arbeidsledige er det i fylket - og en hvilken som helst annen opplysning som kan være av interesse for oss som sitter i Oslo og skal ha disse tallene, forteller Marit Løvvig.
21.Jeg synes det er litt bekymringsfullt at interessegruppene automatisk får en betydelig representasjon i de offentlige organene.
22.Jeg vet ikke om trikkeføreren gjorde en feil eller om det var en automatisk pens som hadde sviktet, iallfall ble det endel forvirring ombord, inntil føreren resolutt tok og skiftet rutenummer på trikken.
23.Justerer dere automatisk renten på kundenes markedslån når den generelle renten i markedet går nedover ?
24.Nedgraderingsutvalget foreslo forøvrig så mange unntagelser fra de automatisk virkende nedgraderingsregler at betydningen av dem ville bli betydelig svekket.
25.Oppholds og arbeidstillatelse blir ikke automatisk tilbakekalt hvis en person blir identifisert som KGBtilknyttet, sier departementsråd Eldring i Justisdepartementet.
26.Personer som blir domfelt for beruselse og som ikke har førerkort, vil ikke lenger automatisk og for en viss tid - miste retten til å kunne få førerkort.
27.På grunn av vårt medlemskap i EF og fordi spillerne har fått kontrakter som frigir dem automatisk har vi ikke lenger noen problemer med å få frigitt spillere.
28.Selv om jeg ikke automatisk vil gå god for alle de tall sivilingeniør Eilif Holte har presentert, er det klart for alle at gapet mellom utgangspunktet og sluttresultatet når det gjelder Norges Banks byggeomkostninger, er større enn hva som normalt er akseptabelt, sier finanskomiteformann Petter Thomassen.
29.Selv om mye arbeid går automatisk, er det ganske mye" håndarbeid", sier parksjefen.
30.Slalåmformen er inne, men kravet fra Norges Olympiske Komite er egentlig" helt vilt", fortsatte Odd Sørli som fortalte at det vesttyske skiforbund ga automatisk OLdeltagelse i Sarajevo med plasseringer to ganger i verdenscuprenn blant de 18 beste.
Le tue ultime ricerche