Norvegese-Inglese traduzione di avdeling

La Traduzione della parola avdeling da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avdeling in inglese

avdeling
allmennsostantivo division
  administrasjonsostantivo section, department
  tekstsostantivo paragraph
  foretaksostantivo branch, division, department
  medisinsostantivo ward
Sinonimi per avdeling
Termini derivati da avdeling
Anagrammi di avdeling
Parole simili

 
 

Wiki
Avdeling kan referere til: - Avdeling - en kategori brukt i den biologiske systematikken. Også kalt rekke. - Militær avdeling - Avdeling - næringslivsuttrykk.

Altri esempi
1.Animalen" kommer i fjernsynet i julen, og tidligere har han overført" Konsert for lukket avdeling", og" Piaf".
2.Formålet (...) er å rette søkelyset mot en gruppe pasienter som ved vår avdeling legger beslag på betydelige ressurser.
3.Kompetanse" er avdeling for høyere utdannelse ved NAVFs utredningsinstitutt" smaksprøver" fra sine siste forskningsprosjekter, og kaster også nye problemstillinger inn til debatt.
4.Korridorpasienter ved kirurgisk avdeling skyldes ikke dårlig planlegging og ineffektiv drift ved avdelingen.
5.Per" er klient ved Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling på Telemark sentralsykehus.
6.Reisen til Amerika" på Høvikodden vil også omfatte en avdeling om amerikanske idoler, arrangert av Norsk Filminstitutt.
7.Sjøfarten" flytter i januar både redaksjonen, teknisk avdeling og administrasjonen fra Kirkegaten, sammen med underselskapene Nautisk Forlag og Norsk Management Forlag.
8.122 søknader måtte dessverre avvises fra vår side, og dette er nok bare en liten del av alle dem som gjerne vil ha prøven utført, men som er stanset tidligere i prosessen, sier professor dr.med. Kåre Berg som er overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Helseråd.
9.ALNY GLASS i Eidsvoll utvider sin virksomhet med en egen avdeling på Jessheim.
10.Allerede før sjøforklaringen i Høyanger var Amnesty Internationals norske avdeling i kontakt med politiet, Utenriksdepartementet og rederiet for å få opplysninger om hva som var skjedd med mannskapet ombord på" Germa Lionel".
11.Amnesty planlegger ikke en egen psykiatrisk avdeling for torturofre i Oslo, understreker daglig leder for Amnesty International i Norge, Leif Vetlesen.
12.Arne Treholt var i noen måneder i 1983 på spesialoppdrag ved UDs utenriksøkonomiske avdeling, for han ble byråsjef i UDs presseavdeling.
13.Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinger i desember å øke antallet barn pr. avdeling med ett for å få plass til 700 flere og øke inntektene.
14.Da distriktshøyskolen fikk en avdeling i Volda, der det allerede var en lærerskole, visste vi lite hvordan naboskapet skulle bli.
15.De må ha forståelse for vår begrensede anledning til å omtale konkrete saker, sier dr. Inaymat Khan, direktør for Verdens Helseorganisasjons avdeling for mental sunnhet.
16.De to containerne havnet i Helsingfors, får Aftenposten vite i SAS avdeling for savnet flybagasje på Gardermoen.
17.Den 77 år gamle kvinnen ble innkalt til kontroll på medisinsk avdeling, forteller han.
18.Den sprang ut som en protest mot barnehavebudsjettet totalt, men rettet seg særlig mot nedleggelse av ekstrahjelpstillinger og vedtaket om å få flere barn i hver avdeling.
19.Departementet ønsker ikke 18 barn i hver avdeling i barnehavene, men har med de nye forskriftene gitt tillatelse til de kommunene som ønsker det å foreta en slik utvidelse.
20.Dersom vi ser noe bakover i tiden, kan vi registrere at det er skjedd adskillig på dette området gjennom 70årene, sa Marit Rotnes som nevnte opprettelse av nye distriktsavdelinger som f. eks. Statistisk Sentralbyrås avdeling på Kongsvinger, og vi har fått bra utvikling regionalt med delegering som miljøavdelingene ved fylkesmannsembedene, for å nevne noen eksempler på typer av lokaliseringer.
21.Det er først og fremst et prinsippregister, en ringperm hvor man setter inn vedtak som reklamasjonsnevnden har fattet i forskjellige klagesaker, sier Tore Flaaterud, sjef for juridisk avdeling i Forbrukerrådet, til Aftenposten.
22.Det er grunn til å tro at praksisen med å hente inn fødselsog personnummer har vært en særordning ved Ullersmo landsfengsel, sier fungerende byråsjef Terje Sjeggestad ved Justisdepartementets avdeling for kriminalomsorg til Aftenposten.
23.Det er inspirerende å være sjef for en avdeling som viser slik vilje til å utføre tjenesten, sier bataljonsjefen.
24.Det er svært uheldig at den såkalte asbestsaken endte med et forlik der partene soper alt inn under teppet igjen, sier overlege Sverre Langård, Yrkesmedisinsk avdeling på Telemark Sentralsykehus, i et intervju med Arbeidsmiljøsenterets blad Arbeidsmiljø.
25.Det festlige Turi Kjærsmilet holdt ut siste avdeling og under finale, applaus, fremkallelser og blomsterbuketter.
26.Det foreslås at arealet pr. barn reduseres, og at antall barn pr. avdeling kan heves fra åtte til ni barn for de minste (under tre år) og fra 16 til 18 barn for de største.
27.Det første året hadde vår avdeling ca. 40 tilfeller.
28.Det kan bli nødvendig å stenge kontoret for publikum et par dager slik at de ansatte kan komme a jour og få orden på datasystemet, sier Kjell BøeHenriksen, hovedtillitsvalgt ved Norsk Tjenestemannslags avdeling på Oslo trygdekontor, til Aftenposten.
29.Det må være en arbeidsulykke at man nå går inn for å nedlegge røntgenavdelingen, laboratoriet og urologisk avdeling på Vor Frue Hospital i 1984.
30.Det snakkes om mindre byråkratiske behandlinger generelt, men for oss som skal praktisere disse lover og bestemmelser er det i hvert fall det motsatte som skjer, heter det i en henvendelse fra Ligningsetatens Landsforening, avdeling SørTrøndelag.
Le tue ultime ricerche