Norvegese-Inglese traduzione di avkrefte

La Traduzione della parola avkrefte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avkrefte in inglese

avkrefte
motbevise påstandverbo enfeeble, weaken
Sinonimi per avkrefte
Altri esempi
1.Av prinsipp kan vi i pressen hverken bekrefte eller avkrefte opplysninger som gjelder ambassadens sikkerhetsrutiner, sier Harinder Singh.
2.Det vil vi idag hverken bekrefte eller avkrefte, sier selskapets markedssjef Espen Aass til Aftenposten.
3.Politimesteren bør vite at dette er tøv fordi de rettslige avhør ble begjært for å avkrefte mistanken mot min klient.
4.To av observasjonene er så sikre at vi ikke er istand til å avkrefte mulighetene for en ubåt i fjorden, sier Kibsgaard.
5.Vi vil selvsagt gjerne avkrefte mistanken om en slik risiko, sier han.
6.Bonns offisielle talsmann, statssekretær Peter Boenisch, sa mandag at" det skytes mindre på grensen", men ville overfor Aftenposten ikke bekrefte eller avkrefte påstandene om at DDRs" skuddordre" i praksis ikke lengre anvendes.
7.Den beste måten Bondevik kan bidra til å avkrefte slike oppfatninger på er å skjære igjennom saken og se til å få meldingen publisert.
8.Den britiske energiminister Peter Walker ville tirsdag hverken bekrefte eller avkrefte ryktene om at britene denne uke kommer til å ta en avgjørelse om kjøp av Sleipnergass.
9.Det at den samme person som" leder" efterforskningen i en sak fra start til slutt også er den som skal vurdere resultatet og eventuelt føre saken for retten, fører til, eller kan føre til, at vedkommende gjennom efterforskningen vil måtte være mer interessert i den siden som har med å skaffe bevis, om å gjøre enn den andre sinden som er å avkrefte bevis, dvs. undersøke om bevisene er holdbare.
10.Dette ryktet kan vi imidlertid avkrefte.
11.Dette vil hun hverken bekrefte eller avkrefte.
12.En offisiell talsmann sier at han hverken kan bekrefte eller avkrefte dem.
13.Formannen Arthur Scargill sa at han er like overbevist som før om at arbeiderne vil vinne styrkeprøven, men nektet å avkrefte eller bekrefte kontakt med arbeidsgiveren.
14.Forskningssjef Tore Sanner ved Radiumhospitalet understreker at uten professor Torgersens fremsynthet ville det tatt en liten mennskealder å bekrefte, eller eventuelt avkrefte, Kotlars diagnoseteknikk.
15.Fylkesmann Gunnar Alf Larsen vil overfor Aftenposten hverken bekrefte eller avkrefte at man opprinnelig var innstilt på ikke å godkjenne årets Oslobudsjett.
16.Fylkesskattesjef Lars Hartvigsen i Vestfold vil hverken bekrefte eller avkrefte opplysningen, men sier i en kommentar til Tønsberg Blad at hvis det blir en slik sentral kontroll, er det innlysende at man ikke vil gå til pressen og fortelle om det på forhånd.
17.Han kan ikke bekrefte eller avkrefte NRKDagsnytts melding så lenge departementet ikke har mottatt innstillingen.
18.Heller ikke den konkrete opplysningen i meldingen om at norsk sikkerhetstjeneste skal ha tilbudt en sovjetisk diplomat i Wien en halv million amerikanske dollar for å bli igjen i Vesten, lyktes det å finne noen som ville bekrefte eller avkrefte.
19.Henrik Aasarød, formann i Norsk Sjømannsforbund, vil overfor Aftenposten hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene i Dagsnytt.
20.I ministeriet ville man onsdag hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene.
21.Jeg er utfordrende i et forsøk på å tvinge Investa til å bekrefte eller avkrefte mine påstander.
22.Jeg er utfordrende i et forsøk på å tvinge Investa til å bekrefte eller avkrefte mine påstander.
23.Jeg utfordrer Investa til å bekrefte eller avkrefte mine påstander, sier Lindbæk til Aftenposten.
24.Kan Jens Evensen avkrefte at han har anbefalt norske, politiske myndigheter å godta en slik ordning ?
25.Meldingene om misbruk av andre lands matvarehjelp vil jeg hverken bekrefte eller avkrefte, svarer Trygve Øverby, som for en uke siden kom til Norge fra et tre ukers besøk i Eritrea.
26.Men det er motsatt - vi vil ha et nøytralt utvalg, som forhåpentligvis kan avkrefte alle påstander, sa Aud Voss Eriksen (h), formann i skolestyret.
27.Norges AutomobilForbund har ennå ikke avsluttet undersøkelsen som skal bekrefte eller avkrefte en mistanke om at multinasjonale oljeselskaper trekker ut skjulte fjortjenester fra sitt bensinsalg i Norge.
28.Organisasjonen vet dessuten at tortur forekommer i ytterligere 32 land, uten at det har vært praktisk mulig å bekrefte eller avkrefte at den her er blitt en del av statsapparatet.
29.POLITISK sett var det mest overraskende innslag Reagans tanke om å dele Amerikas romvåpenteknologi med russerne, mens Mondale på sin side virket oppsatt på å avkrefte enhver antydning om at han skulle være eftergivende overfor Kreml.
30.Påtalemyndigheten ønsker med andre ord på det nåværende tidspunkt hverken å bekrefte eller avkrefte opplysningene Dagsrevyen kom med lørdag kveld.
Parole simili

 
 

avkrefte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avkrefteavkreftendeavkreftet
Indicativo
1. Presente
jegavkrefter
duavkrefter
hanavkrefter
viavkrefter
dereavkrefter
deavkrefter
8. Perfetto
jeghar avkreftet
duhar avkreftet
hanhar avkreftet
vihar avkreftet
derehar avkreftet
dehar avkreftet
2. Imperfetto
jegavkreftet
duavkreftet
hanavkreftet
viavkreftet
dereavkreftet
deavkreftet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avkreftet
duhadde avkreftet
hanhadde avkreftet
vihadde avkreftet
derehadde avkreftet
dehadde avkreftet
4a. Futuro
jegvil/skal avkrefte
duvil/skal avkrefte
hanvil/skal avkrefte
vivil/skal avkrefte
derevil/skal avkrefte
devil/skal avkrefte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avkreftet
duvil/skal ha avkreftet
hanvil/skal ha avkreftet
vivil/skal ha avkreftet
derevil/skal ha avkreftet
devil/skal ha avkreftet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avkrefte
duville/skulle avkrefte
hanville/skulle avkrefte
viville/skulle avkrefte
dereville/skulle avkrefte
deville/skulle avkrefte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avkreftet
duville/skulle ha avkreftet
hanville/skulle ha avkreftet
viville/skulle ha avkreftet
dereville/skulle ha avkreftet
deville/skulle ha avkreftet
Imperativo
Affermativa
duavkreft
viLa oss avkrefte
dereavkreft
Negativa
duikke avkreft! (avkreft ikke)
dereikke avkreft! (avkreft ikke)
Le tue ultime ricerche