Norvegese-Inglese traduzione di avskoge

La Traduzione della parola avskoge da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avskoge in inglese

avskoge
fjerne skogverbo deforest, denude, strip
Altri esempi
1.For å bedre dens matforhold har StorElvdal viltnevnd sammen med StorElvdal Grunneierforening satt i gang forsøk med å avskoge områder med løvskog og så gjødsle disse, for at det skal bli bedre beitemuligheter for elgen.
Parole simili

 
 

avskoge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avskogeavskogendeavskogd
Indicativo
1. Presente
jegavskoger
duavskoger
hanavskoger
viavskoger
dereavskoger
deavskoger
8. Perfetto
jeghar avskogd
duhar avskogd
hanhar avskogd
vihar avskogd
derehar avskogd
dehar avskogd
2. Imperfetto
jegavskogde
duavskogde
hanavskogde
viavskogde
dereavskogde
deavskogde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avskogd
duhadde avskogd
hanhadde avskogd
vihadde avskogd
derehadde avskogd
dehadde avskogd
4a. Futuro
jegvil/skal avskoge
duvil/skal avskoge
hanvil/skal avskoge
vivil/skal avskoge
derevil/skal avskoge
devil/skal avskoge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avskogd
duvil/skal ha avskogd
hanvil/skal ha avskogd
vivil/skal ha avskogd
derevil/skal ha avskogd
devil/skal ha avskogd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avskoge
duville/skulle avskoge
hanville/skulle avskoge
viville/skulle avskoge
dereville/skulle avskoge
deville/skulle avskoge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avskogd
duville/skulle ha avskogd
hanville/skulle ha avskogd
viville/skulle ha avskogd
dereville/skulle ha avskogd
deville/skulle ha avskogd
Imperativo
Affermativa
duavskog
viLa oss avskoge
dereavskog
Negativa
duikke avskog! (avskog ikke)
dereikke avskog! (avskog ikke)
Le tue ultime ricerche