Norvegese-Inglese traduzione di avstå

La Traduzione della parola avstå da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avstå in inglese

avstå
eiendomverbo give up
  politikkverbo abstain
Termini derivati da avstå
Esempi con traduzione
I ble invitert til en fest i kveld som jeg vet ville ha vært veldig gøy, men jeg må være i best mulig form for morgendagens møte, så jeg måtte avstå.
Vennligst avstå fra å røyke.
Altri esempi
1.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
2.(New York Times) Utlendinger som søker oppholdstillatelse i Chile må avstå fra politisk virksomhet i landet og erklære sin lojalitet overfor Chiles lover.
3.Det er en vanskelig vurdering om man bør avstå fra å seile til Kharg.
4.Evensen fremholder at han gjerne skal uttale seg som vidne når det er nødvendig, men at han vil avstå fra å kommentere dette i pressen.
5.For at de skulle stemme på en, måtte man ydmyke og fornekte seg, avstå fra enhver streben efter nye ting, skjule enhver personlighet, sa Signac i sin tid.
6.Jeg har funnet det formålstjenlig at kommunen i første omgang nøyer seg med en henstilling til Elverum Idrettslag om å avstå fra å ta i bruk titelen, sa ordføreren ifølge Hamar Arbeiderblad.
7.Jeg vil råde finansministeren til å avstå fra flere avgiftsøkninger, og heller senke endel avgifter, som investeringsavgiften, elektrisitetsavgiften og kilometeravgiften.
8.LO har ingen adgang til å gi arbeidstagere pålegg om å avstå fra en lovlig politisk streik, sier Haraldseth.
9.Men det kom vel som en stor overraskelse på dine omgivelser at du allerede i 20års aldren valgte å bli fransiskaner med henblikk på å bli prest og dermed avstå fra retten til hustru og barn og skilsmisse... ?
10.Når det gjelder spørsmålet om å avstå fra et eventuelt førsteslag med atomvåpen, har USA og NATO erklært at vi ikke vil bruke noe våpen annet enn som en reaksjon på aggresjon.
11.Vi sier oss villig til å avstå fra en radikal heving av dagpengene mot at vi heller får en fordobling av dimisjonsgodtgjørelsen.
12.Ville det ikke være bedre - nettopp av hensyn til den nasjonale verdighet - å avstå fra planer som meget lett kan brukes til å skade Polens gode rykte ? - heter det i Zycie Warszawy.
13.som puster lettet ut efter avvikling av både 17. og 18. mai. Rusen er med andre ord over unnskyld russen er med andre ord over oss, forhåpentlig vil den vite å sette positiv farve på byen og avstå fra å skremme opp gamle og nervøse til alle døgnets tider, den røde hordes vesentligste form for tidtrøyte i senere år.
14.Andropov viste til uttalelser NATOs øverstkommanderende, general William Rogers skal ha kommet med om at USA aldri vil kunne gå med på å avstå fra muligheten til å bruke atomvåpen, fordi det strider mot NATOs planer.
15.Arbeiderpartiet ønsker å konsentrere bosettingene om spesielle sikkerhetssoner som skal forbli under israelsk kontroll, men er villig til å avstå de øvrige områder dersom det kan oppnås en tilfredsstillende fredsavtale, først og fremst med Jordans kong Hussein.
16.At disse bedrifene skal avstå sine Dmark, pund og dollar for at de skal avleire seg som offisielle reserver, som derefter skal lånes ut under spesialordninger til andre norske bedrifter, er ikke særlig rasjonelt.
17.Av hensyn til klosterordenen hadde han derfor besluttet å avstå fra reisen.
18.Bahrains utenriksminister Sheik Mohamed Bin Mubarak, anmodet både Iran og Irak om å avstå fra angrep mot oljetankere og lasteskip i Gulfen.
19.Bakgrunnen for disse uttalelsene er de sterke reaksjoner som er kommet efter at Industrifondet henstilte til Kaarbø Mek. Verksted om å avstå fra lokale lønnstillegg i tre år fremover.
20.Bankforeningene er nærmere til å redegjøre for slike banktekniske spørsmål, og jeg vil derfor avstå fra å kommentere dette.
21.Bare på den måten vil den som blir tvunget til å avstå sin eiendom eller deler av den, ikke komme i en vesentlig dårligere stilling.
22.Bedriften har fått et lån på fem millioner kroner fra Industrifondet, og samtidig en henstilling om å avstå fra lokale lønnstillegg i tre år.
23.Bratvold mener likevel at det er Utenriksdepartementet som må vurdere forholdet mellom stater, og Sjømannsforbundet vil ikke oppfordre sine medlemmer til å avstå fra å være med på anløp i Libya.
24.Burde ikke det være en grunn til å avstå fra meningsytringer med negativt fortegn ?
25.Bydelsutvalget har nok oppgaver i bedringen av vårt bomiljø, så avstå fra denne.
26.Bygningsrådet i Oslo skal idag behandle INBYs planer, og fra statlig hold er det gitt signal om at Staten er villig til å avstå de 500 kvadratmeter selskapet ønsker å disponere.
27.Både NATO og Warszawapakten ville ha kapasitet til å starte et atomangrep, og ingen av sidene kunne være sikre på at den annen part vil avstå.
28.Carrington rettet særlig hard kritikk mot tilhengere av forslaget om at NATO bør erklære at alliansen vil avstå fra førstebruk av atomvåpen.
29.Da Sovjet tvang Finland til å avstå Petsamoområdet, var en av grunnene at det var ønskelig å utvide sikkerhetsområdet for MurmanskKolabasen.
30.Da ba prestene rundt om i landets menigheter kvinner og menn om å avlegge ed på at de vil avstå fra både å kjøpe og drikke vodka i en måned.
Parole simili

 
 

avstå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avståavståendeavstått
Indicativo
1. Presente
jegavstår
duavstår
hanavstår
viavstår
dereavstår
deavstår
8. Perfetto
jeghar avstått
duhar avstått
hanhar avstått
vihar avstått
derehar avstått
dehar avstått
2. Imperfetto
jegavstod
duavstod
hanavstod
viavstod
dereavstod
deavstod
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avstått
duhadde avstått
hanhadde avstått
vihadde avstått
derehadde avstått
dehadde avstått
4a. Futuro
jegvil/skal avstå
duvil/skal avstå
hanvil/skal avstå
vivil/skal avstå
derevil/skal avstå
devil/skal avstå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avstått
duvil/skal ha avstått
hanvil/skal ha avstått
vivil/skal ha avstått
derevil/skal ha avstått
devil/skal ha avstått
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avstå
duville/skulle avstå
hanville/skulle avstå
viville/skulle avstå
dereville/skulle avstå
deville/skulle avstå
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avstått
duville/skulle ha avstått
hanville/skulle ha avstått
viville/skulle ha avstått
dereville/skulle ha avstått
deville/skulle ha avstått
Imperativo
Affermativa
duavstå
viLa oss avstå
dereavstå
Negativa
duikke avstå! (avstå ikke)
dereikke avstå! (avstå ikke)
Le tue ultime ricerche